Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Postępowania Urzędu Miasta SzczecinTytuł Data publikacji
Wykonanie, dostawa i likwidacja tablic rejestracyjnych 2023/09/13
Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie 2023/08/29
Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby wybranych obiektów Gminy Miasto Szczecin w 2024 roku 2023/08/04
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2023/08/02
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i dystrybucja) na potrzeby jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Gminy Miasto Szczecin, posiadających zainstalowane panele fotowoltaiczne 2023/08/01
Odbiór i zagospodarowanie pdpadów komunalnych zebranych w punktach selektywnego zbieania odpadów komunalnych - EKOPORTACH na terenie Gminy Miasto Szczecin 2023/07/28
Świadczenie usług utrzymania Systemu zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników eDok w Gminie Miasto Szczecin 2023/07/20
Wykonanie robót budowlanych pn. „Modernizacja dachu budynku warsztatów szkolnych i internatu w Zespole Szkół nr 4 przy ul. Kusocińskiego 3 w Szczecinie 2023/07/14
Kompleksowy remont dachu oraz renowacja lukarn budynku Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej 22 w Szczecinie – etap I 2023/07/07
Dostawa licencji oprogramowania serwerowego i biurowego dla Gminy Miasto Szczecin 2023/07/07
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie 2023/06/30
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 47 przy ul. Jagiellońskiej 59 w Szczecinie 2023/06/19
Ustawianie kabin WC na terenie Gminy Miasto Szczecin 2023/06/14
Dostawa i montaż 5 sztuk automatów zwrotnych do przyjmowania butelek z tworzyw sztucznych, wraz z systemem zdalnego zarządzania urządzeniami oraz programem lojalnościowym 2023/05/19
Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia Przychodni Towarzystwa Opieki nad zwierzętami w Polsce Oddział w Szczecinie 2023/05/15
Wykonanie prac geodezyjnychi kartograficznych dotyczących podziałów nieruchomości Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa na terenie miasta Szczecin 2023/05/12
Remont dachu i tarasu środkowego skrzydła budynku Urzędu Miasta w Szczecinie 2023/04/14
Wdrożenie, udzielenie gwarancji i rozwój Systemu Kadrowo-Płacowego dla Gminy Miasto Szczecin 2023/04/12
Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem 2023/03/23
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin na lata 2024 – 2034 2023/03/20
Obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2023 roku 2023/03/15
Wykonanie robót budowlanych pn. ,,Wykonanie bieżni okólnej w ramach inwestycji pn. ,,Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji Prawobrzeże, Szczecin, ul. Rydla 6. Etap IIa 2023/03/06
Świadczenie usług prawniczych dla Gminy Miasto Szczecin poprzez wykonywanie przez Wykonawcę bieżącej obsługi prawnej 2023/02/28
Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących podziałów nieruchomości Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa na terenie miasta Szczecin 2023/02/27
Modernizacja elewacji frontowej budynku Przedszkola Publicznego nr 3, ul. Potulicka 62 w Szczecinie 2023/02/10
Świadczenie usług rozwoju Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie finansami miasta (ZSI-FK) dla Gminy Miasto Szczecin 2023/02/03
Likwidacja dzikich wysypisk wraz z oczyszczaniem terenów Gminy Miasto Szczecin 2023/01/27
Świadczenie usług w zakresie wystawiania kart zgonu oraz ustalaniu przyczyny zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2023/01/24
Wykonanie w 2023 roku usług dotyczących szacowania wartości nieruchomości, w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2023/01/18
Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie w celu dostosowania całego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Letniskowej 1, dz. nr 52/1, obręb 4168 w Szczecinie 2023/01/17
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin na okres od 01.07.2023 r. do 30.06.2026 r. 2023/01/13
Stworzenie i wdrożenie systemu zgłaszania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Miasta Szczecin „Alert Szczecin 3.0” wraz z abonamentem na obsługę techniczną, kreatywną i administracyjną Systemu 2023/01/10
Remont i przebudowa dachu i poddasza budynku internatu i budynku terapeutycznego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 przy ul. Jagiellońskiej 58 71-899 Szczecin 2022/12/28
Dostawa sprzętu komputerowego do Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Słabosłyszących przy ul. Grzymińskiej 6 w Szczecinie 2022/12/12
Modernizacja pomieszczeń sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Komuny Paryskiej 20 w Szczecinie 2022/12/02
Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia Przychodni Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Szczecinie 2022/11/14
Dostawa i montaż podziemnych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Miasto Szczecin 2022/11/02