Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Instrukcja windykacyjna w zakresie opłat przedszkolnych

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 3/2019
DYREKTORA WYDZIAŁU OŚWIATY
z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji windykacji należności z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, a także w sprawach opłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Na podstawie § 25 pkt. 6 i 28 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu usprawnienia skutecznego egzekwowania niezapłaconych w terminie należności z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za wyżywienie uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w kontekście sprawowania nadzoru nad szkołami i placówkami oświatowymi prowadzonymi przez Gminę Miasto Szczecin, wprowadzam Instrukcję windykacyjną dotyczącą należności z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z usług w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, o których mowa w Uchwale Nr XLI/1193/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 maja 2018 r. oraz w sprawie opłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, o których mowa w Zarządzeniu nr 262/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2018 r., stanowiącą Załącznik do niniejszego Zarządzenia wewnętrznego.

§ 2. Wykonanie instrukcji powierzam Dyrektorom jednostek oświatowych w Szczecinie.

§ 3. Zarządzenie wewnętrzne wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2018/04/11, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2019/08/23 12:36:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2019/08/23 12:36:13 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/03/25 09:47:23 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/03/25 09:42:39 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2018/04/11 12:55:52 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2018/04/11 12:53:47 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/02/21 10:10:24 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/09/13 11:21:07 modyfikacja wartości
Magdalena Andruszkiewicz 2017/09/13 09:30:16 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2015/11/18 11:11:05 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2015/07/01 14:50:27 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2015/07/01 14:47:34 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2015/07/01 14:46:37 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2015/07/01 14:46:12 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2015/07/01 14:45:15 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2015/07/01 14:42:56 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2015/07/01 14:37:04 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2014/07/02 15:02:04 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2014/01/10 07:42:32 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2014/01/09 14:48:03 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2014/01/09 14:43:49 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2013/10/14 09:31:21 modyfikacja wartości
Tomasz Kakowski 2013/03/04 09:41:56 modyfikacja wartości
Tomasz Kakowski 2013/01/18 09:59:47 modyfikacja wartości
Tomasz Kakowski 2013/01/18 09:55:23 modyfikacja wartości
Tomasz Kakowski 2012/05/31 11:36:25 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/01/10 09:13:26 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/01/10 09:10:45 nowa pozycja