Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze

Oferta pracy na stanowisko Psycholog w Szkole Podstawowej Nr 24 w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisko Psycholog

 w Szkole Podstawowej Nr 24 im. Jana Brzechwy w Szczecinie

Szczegóły dotyczące ogłoszenia: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 24 im. Jana Brzechwy

w Szczecinie poszukuje pilnie psychologa.

 • Stanowisko: psycholog
 • Wymiar zatrudnienia:  0,375 etatu tj. 7,5/20 pensum
 • Informacje o wakacie: umowa na czas określony KN
 • Ważność oferty do 30.01.2023 r.
 • Wymagane wykształcenie jednolite studia mgr lub studia I i II stopnia na kierunku psychologia z przygotowaniem pedagogicznym
 • .
 • Praca od zaraz

Dane adresowe:

 • Nazwa : Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Jana Brzechwy w Szczecinie
 • Miejscowość: Szczecin
 • Kod pocztowy: 70-702
 • ulica: Rymarska 22a
 • Telefon: 91 4606 511
 • E-mail: sp24@miasto.szczecin.pl

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i CV,
 • ukończenie studiów wyższych o profilu psychologicznym  z przygotowaniem pedagogicznym
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • zaświadczenie o niekaralności
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zgodnie
  z ustawą   o ochronie danych  osobowych.

Oferty należy składać na adres: Szkoła Podstawowa Nr 24 ul. Rymarska 22a , 70-702 Szczecin

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawową Nr 24 im. Jana Brzechwy  w Szczecinie ul. Rymarska 22a, 70-702 Szczecin oraz w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Szkołę Podstawową Nr 24 im. Jana Brzechwy w Szczecinie.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na stanowisku psycholog

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 24 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Rymarska 22a 70 – 702 Szczecin, mailowo: sp24@miasto.szczecin.pl

1. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Agnieszka Marciniak, z którą  można się skontaktować na adres e – mail: iod@spnt.pl, tel. 91/8522093

2. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Szkoły Podstawowej Nr 24 w Szczecinie, na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz., 59)

b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,

c) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

3. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.

 


Data wygaśnięcia: 30.01.2023

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2023/01/05, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2023/01/05 10:14:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2023/01/05 10:14:06 nowa pozycja