Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze

Oferta pracy na stanowisko pracownik obsługii - Sprzątaczka w Szkole Podstawowej Nr 7 w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisko pracownika obsługi Sprzątaczka w Szkole Podstawowej Nr 7 w Szczecinie


 

OFERTA PRACY DLA SPRZĄTACZKI  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7
IM. HELENY RASZKI W SZCZECINIE

 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Stanowisko: sprzątaczka.
 • Ilość wakatów: 1.

Wymiar etatu:  1.

 • Rodzaj umowy:umowa o pracę na czas określony ( w celu zastępstwa  pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności).
 • Praca w godzinach 13:00 -21:00.
 • Ważność ogłoszenia: 31.01.2023 r.

Dane adresowe:

 • Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Heleny Raszki
 • Miejscowość: Szczecin
 • Kod pocztowy: 71-793
 • Ulica: Złotowska 86
 • Telefon: 91-426-98-30; 91 426-89-30
 • E-mail: sekretariat@sp7.szczecin.pl

Niezbędne wymagania:

 • Wykształcenie minimum podstawowe;
 • Chęć do pracy;
 • Dyspozycyjność;
 • Dobra organizacja pracy własnej;
 • Obywatelstwo polskie;
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw

     publicznych;

 • Stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na w/w stanowisku.

Zakres obowiązków:

 • Utrzymanie czystości w przydzielonym do sprzątania rejonie szkoły;
 • Gruntowne sprzątanie  pomieszczeń oraz terenu wokół szkoły w okresie letnim.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV z opisem dotychczasowej działalności zawodowej;
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
  1. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodniez Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.I.2016.119.1).

 

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie lub przesłać do szkoły

w terminie do 31.01.2023 r. godz. 15:30,  lub przesłać na adres e-mail: sekretariat@sp7.szczecin.pl.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy pod adresem:

http://www.sp7.szczecin.plw zakładce RODO.


Data wygaśnięcia: 31.01.2023

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2023/01/16, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2023/01/17 13:49:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2023/01/17 13:49:40 modyfikacja wartości
Adrianna Dąbrowska 2023/01/16 12:59:20 nowa pozycja