Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel j. angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 5 w Szczecinie


 

 

Oferta pracy na stanowisko nauczyciel j. angielski

  w Szkole Podstawowej nr 5

 ul. Bł. Królowej Jadwigi 29 Szczecin

 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Ilość wakatów: 1 etat
 • Liczba godzin dydaktycznych/ wychowawczych w tygodniu: 18 godz. tygodniowo
 • Ważność ogłoszenia: 31.01.2023 r.
 • Praca od zaraz

Dane adresowe do przesyłania ofert:

 • Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 5
 • Kod pocztowy: 70-262 Szczecin ul. Bł. Królowej Jadwigi 29
 • Telefon: 91 4333 007
 • E mail: sp5@miasto.szczecin.pl

Niezbędne wymagania: 

 • ukończone studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
 • kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
2. list motywacyjny,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
8. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
9. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
10. oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”

Dokumenty aplikacyjne można złożyć drogą mailową na adres :sp5@miasto.szczecin lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

Dane adresowe: Szkoła Podstawowa nr 5 w Szczecinie ul. Bł. Królowej Jadwigi 29 70-262 

            Osoby zainteresowane udziałem w bieżącym procesie rekrutacji prosimy  o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:
„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szkoła Podstawowa nr 5 w Szczecinie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie w CV, liście motywacyjnym i innych dokumentach w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji. Zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO. Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym ”

 

Termin i miejsce składania ofert: Wymagane dokumenty prosimy dostarczyć do  placówki lub przesłać pocztą elektroniczną do 31.01.2023 r. z dopiskiem oferta pracy na stanowisko nauczyciel j. angielski.

 

 

Data wygaśnięcia: 31.01.2023


Data wygaśnięcia: 31.01.2023

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2023/01/17, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2023/01/17 11:46:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2023/01/17 11:46:17 nowa pozycja