Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym Nr 58 w Szczecinie


 

 Oferta pracy dla nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym nr 58  ul. Marlicza 26 71 – 246 Szczecin.

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Przedmiot: wychowanie przedszkolne
 • Ilość wakatów: 1
 • Liczba godzin dydaktycznych/ wychowawczych w tygodniu: 25 godz. (pełen etat)
 • Informacje o wakacie: zatrudnienie na czas określony od 01.02.2023 r do 31.08.2023                                                    
 • Miejsce zatrudnienia: budynek przy ulicy Marlicza 26
 • Ważność ogłoszenia: 31.01.2023

Dane adresowe do przesyłania ofert:

 • Nazwa szkoły/ Przedszkole Publiczne nr 58 Szczecin
 • Kod pocztowy: 71-246 Szczecin Ulica: Marlicza 26
 • Telefon: 91 4393591
 • E mail: pp58@miasto.szczecin.pl

Niezbędne wymagania: obywatelstwo polskie,

 • ukończenie studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia lub studiów podyplomowych na kierunku pedagogika wczesnoszkolna, przedszkolna
 • znajomość języka niemieckiego lub angielskiego zgodnie z Rozp..
 • kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
2. list motywacyjny,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
8. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
9. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
10. oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”

Termin i miejsce składania ofert: Wymagane dokumenty prosimy dostarczyć do  placówki lub przesłać pocztą  elektroniczną do 31.01.2023

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych .Oferta powinna być opatrzona oświadczeniem: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedszkole Publiczne nr 58 w Szczecinie ul. Marlicza 26, 71-246 Szczecin, w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Przedszkole Publiczne nr 58  w Szczecinie.

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 58 w Szczecinie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Publicznym nr 58 znajdują się na stronie internetowej pod adresem: http://krasnoludki.cba.pl/?page_id=8851


Data wygaśnięcia: 31.01.2023

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2023/01/16, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2023/01/16 13:18:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2023/01/16 13:18:04 nowa pozycja