Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 55 w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisko – Nauczyciel wychowania przedszkolnego

 w Szkole Podstawowej nr 55 w Szczecinie

 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

·         Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego (roczne przygotowanie przedszkolne)

·         Wymiar zatrudnienia: pełny etat 22/22

·         Informacje o umowie: umowa na czas określony (wakat)

·         Ważność oferty – 31.01.2023 r.

Niezbędne wymagania:
1. obywatelstwo polskie,
2. spełnienie następujących warunków:

  1. Wykształcenie wyższe kierunkowe – edukacja wczesnoszkolna lub wychowanie przedszkolne
  2. posiadanie przygotowania pedagogicznego

3. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4. kandydat nie był karany.

 

Wymagane dokumenty:
1. krótki życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adres, adres e-mail lub numeru telefonu,

2. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)",

4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (przy zaproszeniu na rozmowę),
5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach (przy zaproszeniu na rozmowę),

6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) - (przy zaproszeniu na rozmowę).

 

Oferty należy donieść lub przesyłać w terminie do:  31.01.2023 r.

  • drogą elektroniczną na adres: sp55@miasto.szczecin.plw tytule wpisując Oferta pracy – nauczyciel wychowania przedszkolnego (wakat) w SP-55 w Szczecinie
  • lub wrzucając do skrzynki podawczej bezpośrednio w szkole adres: ul. Orawska 1, Szczecin – w zaklejonej kopercie z dopiskiem Oferta pracy – nauczyciel wychowania przedszkolnego (wakat) w SP-55 w Szczecinie
     

 


Data wygaśnięcia: 31.01.2023

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2023/01/05, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska, wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2023/01/05 10:29:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2023/01/05 10:29:31 nowa pozycja