Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sposób postępowania w przypadku zagubienia dokumentu

Nazwa dokumentu Miejsce zgłoszenia utraty / nr tel Termin zgłoszenia utraty Kto może zgłosić utratę Forma  zgłoszenia utraty Odnośnik do strony internetowej wystawcy dokumentu (organ w Szczecinie)
Dowód osobisty

najbliższy organ gminy
(za granicą konsul)

w Szczecinie:  
Urząd Miasta Szczecin
Plac Armii Krajowej 1,
70-456 Szczecin
tel. 91 42 45 326
poniedziałek-piątek
7:30 - 16:00

Filia Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu
ul. Rydla 39-40
tel. 91 46 29 602
poniedziałek-piątek
8:00 - 16:00

niezwłocznie osoba, która utraciła dowód osobisty

w organie gminy:
osobiście w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP

w konsulacie:
w formie pisemnej osobiście, za pomoca poczty lub telefaksu

klik
Paszport

organ paszportowy,
który dokument wydał
lub najbliższy organ paszportowy (za granicą konsul)

w Szczecinie:
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Wały Chrobrego 4,
70-502 Szczecin
tel. 91 43 03 500
poniedziałek: 7.45 - 16.45 wtorek-piątek: 8.00 - 15.00

niezwłocznie osoba, która utraciła paszport osobiście w formie pisemnej klik
Prawo jazdy

organ, który wydał dokument

w Szczecinie:
Urząd Miasta Szczecin
Plac Armii Krajowej 1,
70-456 Szczecin
tel. 91 42 45 262
poniedziałek-piątek
7:30 - 16:00

Filia Urzędu Miasta Szczecin
na Prawobrzeżu
ul. Rydla 39-40
tel. 91 46 29 606
poniedziałek-piątek
8:00 - 16:00

w terminie 30 dni od dnia utraty osoba, która utraciła prawo jazdy osobiście w formie pisemnej lub za pośrednictwem EPUAP   (poprzez wniosek
o wydanie wtórnika dokumentu)
klik
Dowód rejestracyjny

organ, który wydał dokument

w Szczecinie:
Urząd Miasta Szczecin
Plac Armii Krajowej 1,
70-456 Szczecin
tel. 91 46 27 968
poniedziałek-piątek
7:30 - 16:00

Filia Urzędu Miasta Szczecin
na Prawobrzeżu
ul. Rydla 39-40
tel. 91 46 29 606
poniedziałek-piątek
8:00 - 16:00

najpóźniej
w dacie złożenia wniosku
 o wydanie wtórnika dokumentu
właściciel pojazdu osobiście lub przez pełnomocnika w formie pisemnej (poprzez wniosek
o wydanie wtórnika dokumentu)
klik
Szczecińska Karta Rodzinna

Urząd Miasta Szczecin
Plac Armii Krajowej 1,
70-456 Szczecin
tel. 91 42 45 354,
91 42 45 124
poniedziałek-piątek
7:30 - 16:00

Filia Urzędu Miasta Szczecin
na Prawobrzeżu
ul. Rydla 39-40
tel. 91 46 27 172
poniedziałek-piątek
8:00 - 16:00

niezwłocznie posiadacz karty, członek najbliższej rodziny (wstępny, zstępny, współmałżonek, rodzeństwo), domownik, pełnomocnik w formie pisemnej (wniosek o wydanie wtórnika SKR) klik
Szczecińska Karta Seniora

Urząd Miasta Szczecin
Plac Armii Krajowej 1,
70-456 Szczecin
tel. 91 42 45 354,
91 42 45 124
poniedziałek-piątek
7:30 - 16:00

Filia Urzędu Miasta Szczecin
na Prawobrzeżu
ul. Rydla 39-40
tel. 91 46 27 172
poniedziałek-piątek
8:00 - 16:00

niezwłocznie posiadacz karty, członek najbliższej rodziny (wstępny, zstępny, współmałżonek, rodzeństwo), domownik, pełnomocnik w formie pisemnej (wniosek o wydanie wtórnika SKS) klik
Książeczka wojskowa

Wojskowa Komenda Uzupełnień  zgodnie
z podległością terytorialną  

w Szczecinie:
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
ul. Kopernika 17, 
Szczecin 70-241
tel. 91 451 24 30
poniedziałek-piątek
8:00 - 15:00

Jeżeli utrata lub zniszczenie książeczki wojskowej nastąpiło w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej, żołnierz zobowiązany jest do niezwłocznego zameldowania o tym fakcie dowódcy jednostki wojskowej.

niezwłocznie żołnierz rezerwy osobiście, w szczególnych przypadkach przez pełnomocnika   (poprzez złożenie wniosku o wydanie duplikatu dokumentu)   klik
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Oddział Wojewódzki NFZ, który wydał EKUZ

w Szczecinie:
Zachodniopomorski Oddział NFZ w Szczecinie ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin

tel. (dla telefonów stacjonarnych):
801 00 22 72

tel. (dla telefonów  komórkowych i zagranicznych):
tel. 91 881 99 72,
fax 91 425 11 88  
poniedziałek-wtorek: 8.00 - 16.00 środa:  8.00 - 18.00 czwartek-piątek: 8.00 - 16.00

niezwłocznie osoba, która utraciła EKUZ osobiście lub przez pełnomocnika w formie pisemnej lub pocztą,
e-mail (ekuz@nfz-szczecin.pl), fax
klik
Karta bankomatowa System Zastrzegania Kart 24h niezwłocznie posiadacz karty telefonicznie klik
Legitymacja ZUS

Każda jednostka ZUS 

w Szczecinie:
ZUSO/Szczecin ul. Matejki 22 70-530 Szczecin
ZUSO/Szczecin ul. Andre Citroena 2 70-769 Szczecin

poniedziałek: 8.00-17.00 wtorek-piątek: 8.00 -15.00.

tel.  (dla telefonów stacjonarnych):
801 400 987

tel. ( dla telefonów stacjonarnych i komórkowych):
22 560 16 00 

niezwłocznie świadczeniobiorca osobiście lub przez pełnomocnika w formie pisemnej lub za pośrednictwem Platformy Usług elektronicznych ZUS.
Oświadczenie o utracie legitymacji wraz z zobowiązaniem do zwrotu utraconej legitymacji w przypadku jej odzyskania należy złożyć łącznie z wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji ZUS.
klik
Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Zespół
ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
ul. Starzyńskiego 2
70-506 Szczecin
tel. 91 48 85 379
poniedziałek: 9.00-15.00 wtorek-piątek: 9.00-14.00

niezwłocznie osoba, która utraciła legitymację osoby niepełnosprawnej osobiście lub przez pełnomocnika w formie pisemnej klik
Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych

Powiatowy Zespół
ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
ul. Starzyńskiego 2, 70-506 Szczecin
tel. 91 48 85 379
poniedziałek: 9.00-15.00 wtorek-piątek: 9.00-14.00

niezwłocznie osoba, która utraciła kartę parkingową osobiście lub przez pełnomocnika w formie pisemnej klik
udostępnił: Wydział Spraw Obywatelskich, wytworzono: 2015/02/05, odpowiedzialny/a: dyrektor Biura, wprowadził/a: Iga Trzepańska, dnia: 2021/09/09 13:17:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iga Trzepańska 2021/09/09 13:17:48 modyfikacja wartości
Eliza Tałajkowska 2015/03/04 08:52:32 modyfikacja wartości
Eliza Tałajkowska 2015/03/04 08:50:00 modyfikacja wartości
Eliza Tałajkowska 2015/03/04 08:49:39 modyfikacja wartości
Eliza Tałajkowska 2015/03/04 08:33:57 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/02/05 14:10:23 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/02/05 13:53:57 nowa pozycja