Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Decyzje Przedsięwzięć Oddziaływujących na Środowisko

Obwieszczenie o decyzji pozwolenia na budowę II, III, IV etapu zespołu 23 budynków wielorodzinnych położonych przy: ul. Szosa Polska działki nr 45/25, 45/27, 45/7 z obr. 3004 w Szczecinie

                                                                                                                   OBWIESZCZENIE
                                                                                                      PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN


Urząd Miasta Szczecin – Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej zawiadamia na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ), że została wydana decyzja nr 1592/09 dnia 26.10.2009 r. o pozwoleniu na budowę II, III, IV etapu zespołu 23 budynków wielorodzinnych położonych przy: ul. Szosa Polska działki nr 45/25, 45/27, 45/7 z obr. 3004 w Szczecinie, zarejestrowana w publicznie dostępnym wykazie decyzji pod numerem 37/09
                                                                                                                                                                                                      Prezydent Miasta Szczecin


Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 21 dni, tj. od dnia 30.11.2009 r. do dnia 19.11.2009 r. W podanym terminie można w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej ( II p. w pok. Nr 264 ) Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, zapoznać się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy.
 

udostępnił: WUiAB, wytworzono: 2009/10/29, odpowiedzialny/a: Ryszard Kamionka, wprowadził/a: Ryszard Kamionka, dnia: 2009/11/02 09:14:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ryszard Kamionka 2009/11/02 09:14:23 modyfikacja wartości
Ryszard Kamionka 2009/10/29 10:40:22 nowa pozycja