Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Decyzje Przedsięwzięć Oddziaływujących na Środowisko

Wydanie zmiany decyzji nr 602/05 z dnia 29.04.2005 r. o pozwoleniu na budowę budynku „A”, budynku „B”, portierni oraz zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu usytuowanego przy ul. Boh. Warszaw

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 20.08.2009 r. Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję nr 1228/2009 znak: WUiAB.II.KK.73531/396/09, UNP:36828/WUiAB/-XII/09 zmieniającą decyzję 602/05 z dnia 29.04.2005 r. znak WUiAB/IIB/KK/73531/237/04, UNP:39618/WUiAB-I/04 o pozwoleniu na budowę budynku „A”, budynku „B”, portierni oraz zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu usytuowanego przy ul. Boh. Warszawy 42-43 w Szczecinie wydaną spółce zo.o. TURZYN z siedzibą w Szczecinie przy ul. Boh. Warszawy 42/43 , zmienionej decyzją nr 1078/08 z dnia 11.07.2008 r. znak WUiAB II/KK/73531/286/08, UNP:24366/WUiAB-XIII/08 ( aneks nr 1)

Decyzja ta została zarejestrowana dnia 06.08.2009 r. w publicznie dostępnym wykazie decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pod numerem 23/09.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 21 dni, tj. od dnia 21.08.2009 r. do dnia 10.09.2009 r. Zawiadamia się, że w podanym terminie, z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, pokój 262A ( tel. 091 42 45 553 ), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

udostępnił: Wydzial Urbanistyki i Administracji Budowlanej, wytworzono: 2009/08/21, odpowiedzialny/a: Krystyna Kudelska, wprowadził/a: Krystyna Kudelska, dnia: 2009/08/21 11:24:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krystyna Kudelska 2009/08/21 11:24:47 nowa pozycja