Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Decyzje Przedsięwzięć Oddziaływujących na Środowisko

pozwolenie na budowe na stacji bazowej GSM Plus na dachu budynku przy ul.Gorlickiej 2 w Szczecinie

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

Na podstawie art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008r. Nr 199, poz. 1227) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21.08.2009r. Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję nr 1248 /2009 znak: WUiABIIIDK/73531/169/09, UNP: 26604/WUiAB/I/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji polegającej na budowie na stacji bazowej telefonii komórkowej GSM Plus 42 832 Szczecin Spiska w zakresie nadbudowy istniejącego masztu, montażu anten, lokalizacji szaf aparaturowych z urządzeniami nadawczo-odbiorczymi na dachu budynku przy ul.Gorlickiej 2 w Szczecinie oraz zewnętrznej instalacji energetycznej na terenie działki 10/3 z obrębu 2093
Decyzja ta została zarejestrowana dnia 02.09.2008r. w publicznie dostępnym wykazie decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pod numerem 24/09.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 21 dni tj. od dnia 04.09.2009r. do dnia 24.09.2009r.

Zawiadamia się, że w podanym terminie , z treścią decyzji oraz dokumentacja sprawy, można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, pokój 207 ( tel.091 42 45 131) , od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

udostępnił: WUiAB UM Szczecin, wytworzono: 2009/09/02, odpowiedzialny/a: Danuta Klimowicz, wprowadził/a: Danuta Klimowicz, dnia: 2009/09/02 09:53:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Klimowicz 2009/09/02 09:53:51 nowa pozycja