Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Decyzje Przedsięwzięć Oddziaływujących na Środowisko

Obwieszczenie o pozwoleniu na budowę Centrum Handlowo- Usługowego "Pogodno" przy al. Wojska Polskiego

                                                                                     OBWIESZCZENIE
                                         PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
 
Na podstawie art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008r. Nr 199, poz. 1227) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17.08.2009r. Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję nr 1124 /2009 znak: WUiABIIIAN/73531/455/07, UNP: 49225/WUiAB/I/07 o zezwoleniu na realizację inwestycji polegającej na budowie Centrum Handlowo–Usługowego „Pogodno” przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną ( zewnętrzne instalacje : wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, elektryczna, zewnętrznego oświetlenia ) na terenie nieruchomości dz.nr 5/9, dz.nr 5/10, dz.nr 5/11, dz.nr 5/13, dz.nr 5/14, dz.nr 5/17, dz.nr 5/22, dz.nr 5/23, dz.nr 5/24, dz.nr 5/25, dz.nr 5/27, dz.nr 5/28, dz.nr 5/29, dz.nr 1/10, dz.nr 3 /4 z obrębu 30-P
Decyzja ta została zarejestrowana dnia 02.09.2009 r. w publicznie dostępnym wykazie decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pod numerem 25/09.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 21 dni tj. od dnia 04.09.2009 r. do dnia 24.09.2009r.
 
Zawiadamia się, że w podanym terminie , z treścią decyzji oraz dokumentacja sprawy, można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, pokój 204 ( tel.091 42 45 574) , od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
udostępnił: WUiAB UM Szczecin, wytworzono: 2009/09/02, odpowiedzialny/a: Anna Nuckowska, wprowadził/a: Agata Nuckowska, dnia: 2009/09/02 12:00:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agata Nuckowska 2009/09/02 12:00:04 nowa pozycja