Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Plany i raporty

Studium kompozycyjne Szczecina

ochrona i kształtowanie krajobrazu miasta
z oceną możliwości lokalizacji zabudowy wysokiej i wysokościowej

Autorzy opracowania:

  • dr hab. inż. arch. Klara Czyńska, prof. ZUT
  • prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki
  • dr hab. inż. arch. Paweł Rubinowicz, prof. ZUT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Architektury / Szczecin 2020-2021

Głównym założeniem Studium jest określnie zasad dalszego rozwoju zabudowy w centrum Szczecina, w taki sposób, by szanowane były dotychczasowe wartości krajobrazu kulturowego miasta. Opiera się to na dwóch równoważących się filarach. Z jednej strony, dążono do określenia czytelnych zasad ochrony cennych walorów przestrzennych miasta, z drugiej, opracowanie miało na celu zdefiniowanie kierunków kształtowania zabudowy w mieście, w tym wskazanie potencjalnych miejsc lokalizacji zabudowy wysokiej i wysokościowej. Obszar opracowania wyznaczają od zachodu i północy: trasa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, od wschodu: wyspy Międzyodrza (Wyspa Grodzka, Łasztownia, Kępa Parnicka), a od południa: ulica Gdańska.

Zakres opracowania – Analizy VIS i VPS:

  1. Ogólna charakterystyka struktury przestrzennej miasta i uwarunkowań morfologicznych oraz przeprowadzenie delimitacji obszaru opracowania na jednostki urbanistyczne;
  2. Identyfikacja kluczowych elementów krajobrazu miasta (budynki i inne obiekty istotne dla wizerunku Szczecina) oraz miejsc, ciągów i płaszczyzn ekspozycji (najważniejsze panoramy i widoki wewnętrzne), określanych dalej jako widoki strategiczne;
  3. Ustalenie limitu maksymalnych wysokości nowej zabudowy w Szczecinie w całym obszarze opracowania przy założeniu pełnej ochrony widoków strategicznych z wykorzystaniem metody VPS;
  4. Przeprowadzenie analiz oddziaływania krajobrazowego dla potencjalnych terenów inwestycyjnych z wykorzystaniem metody VIS.

W Studium zostały wykorzystane autorskie narzędzia informatyczne. Analizy VPS pokazują warunki kształtowania wysokości zabudowy z uwagi na możliwość zachowania w formie niezmienionej obszarów krajobrazu miasta, wskazanych jako wartościowe. Analizy VIS pokazują z kolei w sposób obiektywny zakres oddziaływania wizualnego badanych obiektów w całym obszarze opracowania, zależnie od ich wysokości. W opracowaniu wykorzystano komputerowy model 3D miasta oparty o dane LiDAR.

Dokumenty do pobrania:

udostępnił: Wydział Architektury i Budownictwa, wytworzono: 2021/11/03, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2021/11/03 11:48:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2021/11/03 11:48:14 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/11/03 11:45:50 nowa pozycja