Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Plany i raporty

Studium kompozycyjne Szczecina

ochrona i kształtowanie krajobrazu miasta
z oceną możliwości lokalizacji zabudowy wysokiej i wysokościowej

Autorzy opracowania:

  • dr hab. inż. arch. Klara Czyńska, prof. ZUT
  • prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki
  • dr hab. inż. arch. Paweł Rubinowicz, prof. ZUT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Architektury / Szczecin 2020-2021

Głównym założeniem Studium jest określnie zasad dalszego rozwoju zabudowy w centrum Szczecina, w taki sposób, by szanowane były dotychczasowe wartości krajobrazu kulturowego miasta. Opiera się to na dwóch równoważących się filarach. Z jednej strony, dążono do określenia czytelnych zasad ochrony cennych walorów przestrzennych miasta, z drugiej, opracowanie miało na celu zdefiniowanie kierunków kształtowania zabudowy w mieście, w tym wskazanie potencjalnych miejsc lokalizacji zabudowy wysokiej i wysokościowej. Obszar opracowania wyznaczają od zachodu i północy: trasa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, od wschodu: wyspy Międzyodrza (Wyspa Grodzka, Łasztownia, Kępa Parnicka), a od południa: ulica Gdańska.

Zakres opracowania – Analizy VIS i VPS:

  1. Ogólna charakterystyka struktury przestrzennej miasta i uwarunkowań morfologicznych oraz przeprowadzenie delimitacji obszaru opracowania na jednostki urbanistyczne;
  2. Identyfikacja kluczowych elementów krajobrazu miasta (budynki i inne obiekty istotne dla wizerunku Szczecina) oraz miejsc, ciągów i płaszczyzn ekspozycji (najważniejsze panoramy i widoki wewnętrzne), określanych dalej jako widoki strategiczne;
  3. Ustalenie limitu maksymalnych wysokości nowej zabudowy w Szczecinie w całym obszarze opracowania przy założeniu pełnej ochrony widoków strategicznych z wykorzystaniem metody VPS;
  4. Przeprowadzenie analiz oddziaływania krajobrazowego dla potencjalnych terenów inwestycyjnych z wykorzystaniem metody VIS.

W Studium zostały wykorzystane autorskie narzędzia informatyczne. Analizy VPS pokazują warunki kształtowania wysokości zabudowy z uwagi na możliwość zachowania w formie niezmienionej obszarów krajobrazu miasta, wskazanych jako wartościowe. Analizy VIS pokazują z kolei w sposób obiektywny zakres oddziaływania wizualnego badanych obiektów w całym obszarze opracowania, zależnie od ich wysokości. W opracowaniu wykorzystano komputerowy model 3D miasta oparty o dane LiDAR.

Dokumenty do pobrania:

udostępnił: Wydział Architektury i Budownictwa, wytworzono: 2021/11/03, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2021/11/03 11:48:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2021/11/03 11:48:14 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/11/03 11:45:50 nowa pozycja