Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:
Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Spółka z o.o.
Rok rozpoczęcia działalności:
2007
Siedziba spółki:
ul. Tadeusza Wendy 8, 70-655 Szczecin
Telefony:
tel. 91 434 55 61 fax: 91 434 22 63
E-mail:
sekretariat@zstw.szczecin.pl
Strona WWW:
zstw.szczecin.pl
Strona BIP WWW:
zstw.szczecin.pl/bip
Udział Miasta w %:
100,00

Powstanie Spółki:

Spółka została utworzona w 2007 roku na podstawie Aktu komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego i aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 19 października 2007 r.

Na mocy umowy z dnia 21 września 2011 roku zawartej ze Skarbem Państwa na Gminę Miasto Szczecin zostały nieodpłatnie przeniesione prawa z udziałów w Spółce. W ten sposób Gmina Miasto Szczecin stała sie jedynym udziałowcem Spółki.

Uchwałą 1/2017 z dnia 29 marca 2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nastąpiła zmiana nazwy spółki na Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.. Zmiana została zarejestrowana w KRS w dniu 19 stycznia 2018 r.

Podstawowe informacje o Spółce:

Zgodnie z Uchwałą nr XIII/292/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 roku Spółce powierza się realizacji zadań własnych Gminy Miasto Szczecin poprzez zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie:

 • gospodarki nieruchomościami, w tym gospodarowanie nabrzeżami oraz przystaniami, wodnymi,
 • ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • lokalnego transportu zbiorowego poprzez tworzenie oraz utrzymanie infrastruktury dla zbiorowego transportu wodnego i śródlądowego,
 • kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, poprzez świadczenie usług turystyczno-rekreacyjnych i kulturalnych oraz usług portowych dla jednostek turystycznych i pasażerskich,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w tym usuwanie statków i innych jednostek pływających oraz prowadzenie strzeżonej przystani wodnej,
 • gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 • promocji gminy, poprzez działalność wydawniczą oraz organizację imprez, targów i wystawo charakterze promocyjnym

Organy:

Zarząd:

 • Ireneusz Nowak - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

 • Zbigniew Baszanowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Kinga Flaga-Gieruszyńska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Anna Korzeniewska-Miszczuk - Sekretarz Rady Nadzorczej

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Justyna Lemańska (e-mail: jlemanska@um.szczecin.pl)


Wydział współpracujący:  Wydział Gospodarki Komunalnej

Załączniki:

udostępnił: Biuro Nadzoru Właścicielskiego, wytworzono: 2012/01/24, odpowiedzialny/a: Aleksandra Głowacka, wprowadził/a: Aleksandra Głowacka, dnia: 2023/07/27 11:16:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Głowacka 2023/07/27 11:16:02 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2023/06/30 13:14:01 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2021/05/31 11:04:17 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2021/05/31 11:02:43 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2021/02/03 10:22:56 modyfikacja wartości
Karol Weiss 2020/01/14 14:55:16 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/06/07 11:43:31 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/05/30 08:32:16 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/01/22 08:03:01 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/01/22 08:02:14 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/01/21 14:04:54 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/11/06 15:09:01 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/06/14 12:26:43 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/04/17 09:02:31 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2018/01/26 07:52:51 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2016/06/09 09:24:31 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2016/06/02 13:22:11 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2016/05/10 07:43:22 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2016/05/10 07:43:07 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2016/03/07 13:46:41 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2016/03/07 13:46:35 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2016/01/14 08:19:31 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2015/12/31 08:35:51 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2015/12/10 12:05:10 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2015/09/23 13:43:52 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2015/09/23 10:03:46 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2015/09/14 14:18:13 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/11/10 12:40:46 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/10/24 12:19:40 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/10/24 11:53:14 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/01/21 14:31:59 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/01/15 09:13:56 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2012/08/31 11:14:13 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2012/08/31 11:13:56 modyfikacja wartości
łukasz Marcinkiewicz 2012/03/07 12:51:12 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/01/24 15:05:27 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/01/24 15:02:06 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/01/24 14:51:06 nowa pozycja