<- Szczecin Redakcja O Biuletynie Dziennik zmian
 

  Menu:

    Strona Główna

Wynik głosowania podczas:
XXII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
 
Przedmiot głosowania:
- 136/08 – zasad ¶wiadczenia usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych oraz pobierania opłat za te usługi;
 
Wyniki zbiorcze:
Liczba radnych obecnych: 22
Liczba głosów za: 21
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymuj±cych się: 1

Wyniki szczegółowe:
 • Biernat Stefania: ZA
 • Duklanowski Leszek: WSTRZYMAŁ SIĘ
 • Dymkowski Robert: ZA
 • Dzikowski Władysław: ZA
 • Grodzki Tomasz: ZA
 • Hinc Tomasz: ZA
 • Juras Paweł: ZA
 • Karut Andrzej: ZA
 • Kopeć Maciej: ZA
 • Lemm Judyta: ZA
 • Marlicz Katarzyna: ZA
 • Mickiewicz Andrzej: ZA
 • Nagay Leszek: ZA
 • Napieralski Marcin: ZA
 • Pawlak Arkadiusz: ZA
 • Posłuszny Jan: ZA
 • Ruciński Adam: ZA
 • Serdyński Jerzy: ZA
 • Sieńko Jerzy: ZA
 • Stopyra Jan: ZA
 • Szałabawka Artur: ZA
 • Wijas Jędrzej: ZA

 •  
   

  © Urz±d Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: bip@um.szczecin.pl
  Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, tel. 091 4245931 lub 091 4245932, fax: 091 4245282