Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 34135122

Aktualna strona: 55091

Wydrukowano: 1673

Organizacje Pożytku Publicznego

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania


Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok

Organizacje Pożytku Publicznego posiadające siedzibę w Szczecinie*

Lp. Nazwa Organizacji KRS
1. AMICI STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO 0000144901
2. BAŁTYCKIE CENTRUM BRATNIEJ POMOCY 0000277292
3. BANK ŻYWNOŚCI W SZCZECINIE 0000090764
4. BEZPIECZNE WAKACJE 0000403043
5. CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 0000278582
6. FUNDACJA "AKADEMIA EDUKACYJNA" 0000206697
7. FUNDACJA "BĄDŹMY IN GREMIO" 0000328816
8. FUNDACJA "LUDZIOM MORZA" 0000226719
9. FUNDACJA "MAM DOM" 0000288756
10. FUNDACJA "SAMARYTANIN" 0000224584
11. FUNDACJA "SZCZECIŃSKA AKADEMIA PIŁKARSKA" 0000388898
12. FUNDACJA "SZCZECIŃSKA" 0000281775
13. FUNDACJA "VERITAS" 0000248804
14. FUNDACJA "WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK" 0000261181
15. FUNDACJA "ŻYJECIE - POZWÓLCIE ŻYĆ INNYM" 0000059389
16. FUNDACJA DOM HOSPICYJNY - HOSPICJUM ŚW. JANA EWANGELISTY W SZCZECINIE 0000209818
17. FUNDACJA FLIS ODRZAŃSKI 0000070129
18. FUNDACJA IM. BOLESŁAWA CHROBREGO 0000253907
19. FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI INTEGRACYJNYCH 0000100777
20. FUNDACJA NIEZALEŻNEGO ŻYCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "HUSSAR" 0000314744
21. FUNDACJA OLIWIA 0000360447
22. FUNDACJA POGOTOWIE TEATRALNE 0000092628
23. FUNDACJA POMOCY CHORYM NA ZANIK MIĘŚNI 0000020975
24. FUNDACJA POMOCY LEŚNIKOM I ICH RODZINOM IMIENIA HUBERTA JURCZYSZYNA 0000227907
25. FUNDACJA POMOCY TRANSPLANTOLOGII W SZCZECINIE 0000142480
26. FUNDACJA RATUJMY PTAKI 0000059806
27. FUNDACJA ROZWOJU AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE 0000054999
28. FUNDACJA SŁUŻBY ZDROWIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W SZCZECINIE 0000112549
29. FUNDACJA ZACHODNIOPOMORSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI I DOROSŁYCH 0000234513
30. FUNDACJA ZDROWE DZIECI W SZCZECINIE 0000290155
31. KLUB KOSZYKÓWKI "KING WILKI MORSKIE" 0000339377
32. KLUB SPORTOWY INWALIDÓW "START" 0000010009
33. KLUB SPORTOWY IRONMAN CS POLSKA 0000105083
34. KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W SZCZECINIE 0000059215
35. LIONS CLUB MAGNOLIA 0000225411
36. MIEJSKI KLUB PŁYWACKI W SZCZECINIE 0000116301
37. NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA KOMITET ODDZIAŁU W SZCZECINIE 0000073717
38. ODDZIAŁ WOJSKOWY PTTK IM. PPOR. RYSZARDA KULESZY 0000184783
39. ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH 0000043245
40. OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA RODZIN Z PREDYSPOZYCJAMI DO NOWOTWORÓW DZIEDZICZNYCH 0000023398
41. ORKIESTRA JAZZOWA 0000007835
42. OSIEDLE NAD STRUMYKIEM II 0000225221
43. POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI 0000029381
44. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W SZCZECINIE 0000028314
45. POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE 0000116323
46. POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE 0000131441
47. POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE 0000120774
48. POLSKIE TOWARZYSTWO ZDROWIA PUBLICZNEGO 0000145687
49. POMORSKIE STOWARZYSZENIE INSTRUMENTALISTÓW "ACADEMIA" 0000176175
50. POMORSKIE STOWARZYSZENIE PROMOCJI NAUKI 0000104625
51. REGIONALNA FUNDACJA WALKI Z RAKIEM 0000116165
52. ROTARY SZCZECIN CENTER 0000163731
53. ROWEROWY SZCZECIN 0000244791
54. SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NUMER 7 W SZCZECINIE 0000232379
55. STOWARZYSZENIA ARTYSTYCZNE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 0000131609
56. STOWARZYSZENIE "ERKA" 0000126818
57. STOWARZYSZENIE "NASZE WARSZEWO" 0000173104
58. STOWARZYSZENIE "NASZE WYCIECZKI" 0000244784
59. STOWARZYSZENIE "POLITES" 0000134083
60. STOWARZYSZENIE "RAZEM ŁATWIEJ" 0000238796
61. STOWARZYSZENIE "SOS DLA RODZINY" 0000035185
62. STOWARZYSZENIE "TEATR KANA" UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 0000062869
63. STOWARZYSZENIE "ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE" 0000009505
64. STOWARZYSZENIE AMAZONEK "AGATA" 0000006292
65. STOWARZYSZENIE EDUKACJI SPOŁECZNEJ I PRAWNEJ "IUS ET RATIO" 0000200563
66. STOWARZYSZENIE FENIKS 0000136419
67. STOWARZYSZENIE LIONS CLUB "JANTAR" 0000144719
68. STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY DZIEDZICTWA "MŁYN-PAPIERNIA" 0000122811
69. STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE "PRAWOBRZEŻE-SZCZECIN" 0000256083
70. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNEGO "STRICTE" 0000020938
71. STOWARZYSZENIE OFFICYNA 0000132596
72. STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO "TĘCZA" W SZCZECINIE 0000098680
73. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHÓRU DZIECIĘCEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO "DON DIRI DON" 0000078997
74. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DUSZPASTERSTWA AKADEMICKIEGO "RAZEM" 0000061469
75. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU PIEŚNI CHÓRALNEJ W MIĘZDYZDROJACH 0000196107
76. STOWARZYSZENIE PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NA GŁĘBOKIEM 0000303140
77. STOWARZYSZENIE RANNYCH I POSZKODOWANYCH W MISJACH POZA GRANICAMI KRAJU 0000304771
78. STOWARZYSZENIE REUMATYKÓW I ICH SYMPATYKÓW KOŁO ODRA-BAŁTYK W SZCZECINIE 0000090491
79. STOWARZYSZENIE REWALORYZACJI ZABYTKÓW SAKRALNYCH I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W SZCZECINIE "KATEDRA" 0000239323
80. STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI CHORYCH NA BIAŁACZKĘ I INNE CHOROBY NOWOTWOROWE 0000120305
81. STOWARZYSZENIE RODZIN I OPIEKUNÓW OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE "RODZINA" W SZCZECINIE 0000020786
82. STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA "ISKIERKA" 0000353582
83. STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB MNIEJSZYCH SZANS "WIĘŹ" W SZCZECINIE 0000185565
84. STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ 0000048068
85. STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-EKOLOGICZNE "ZWIERZĘCY TELEFON ZAUFANIA" 0000054167
86. STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZY "DA DU" 0000096997
87. SZCZECIŃSKA SZKOŁA POD ŻAGLAMI 0000234941
88. SZCZECIŃSKI KLUB MOTOROWODNY I NARCIARSTWA WODNEGO "ŚLIZG" 0000391952
89. SZCZECIŃSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA DYSLEKSJI ODDZIAŁ TERENOWY NR 23 0000132593
90. SZCZECIŃSKIE STOWARZYSZENIE "ZŁOTY WIEK" 0000150556
91. SZCZECIŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY AUTYSTOM 0000099659
92. SZCZECIŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z CHOROBĄ PARKINSONA 0000234949
93. SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 0000168933
94. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ REGIONALNY W SZCZECINIE 0000133561
95. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "ISKIERKA" 0000292803
96. ZACHODNIOPOMORSKA FUNDACJA NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ 0000249598
97. ZACHODNIOPOMORSKA FUNDACJA POMOCY RODZINIE "TĘCZA SERC" 0000272024
98. ZACHODNIOPOMORSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 0000010273
99. ZACHODNIOPOMORSKIE TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE 0000115468
100. ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ODDZIAŁ W SZCZECINIE 0000256432


Krajowe Organizacje Pożytku Publicznego posiadające oddział w Szczecinie*
W przypadku tych organizacji sugeruje się wpisanie dodatkowo słowa "Szczecin" w rubryce PIT-u "Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem"

Lp. Nazwa Organizacji KRS
1. CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE 0000087073
2. FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI "FAR" 0000032645
3. INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI) - SEKCJA POLSKA 0000154720
4. LIGA OBRONY KRAJU 0000086818
5. LIGA OCHRONY PRZYRODY 0000113431
6. MAM MARZENIE 0000177137
7. OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE OPTYMALNYCH IM. ADAMA JANY 0000165877
8. POLSKA UNIA ONKOLOGII 0000119810
9. POLSKI CZERWONY KRZYŻ 0000225587
10. POLSKI ZWIĄZEK FILATELISTÓW 0000201405
11. POLSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA HEMOFILIĘ 0000169422
12. POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW 0000037573
13. POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE 0000102287
14. POLSKIE TOWARZYSTWO CHIRURGÓW DZIECIĘCYCH 0000014184
15. POLSKIE TOWARZYSTWO FILOZOFICZNE ZARZĄD GŁÓWNY 0000029971
16. POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE 0000110860
17. POLSKIE TOWARZYSTWO HIGIENY PSYCHICZNEJ 0000189430
18. POLSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE 0000100740
19. POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE 0000042305
20. POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ 0000084101
21. POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIARSKIE 0000065610
22. POLSKIE TOWARZYSTWO SOCJOLOGICZNE 0000073055
23. POLSKIE TOWARZYSTWO TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI 0000030577
24. POLSKIE TOWARZYSTWO TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH "TEPIS" 0000077499
25. POLSKIE TOWARZYSTWO ZIEMIAŃSKIE 0000055617
26. SALEZJAŃSKA ORGANIZACJA SPORTOWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SALOS RP 0000021665
27. STOWARZYSZENIE "BRACTWO WIĘZIENNE" 0000144219
28. STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" 0000034914
29. STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH 0000081477
30. STOWARZYSZENIE BRATNIEJ POMOCY "ODD FELLOWS W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 0000065259
31. STOWARZYSZENIE OSÓB CHORYCH NA CELIAKLIĘ I INNE ZESPOŁY ZŁEGO WCHŁANIANIA 0000053146
32. STOWARZYSZENIE PENITENCJARNE "PATRONAT" 0000107241
33. STOWARZYSZENIE POLAKÓW POSZKODOWANYCH PRZEZ III RZESZĘ 0000056984
34. STOWARZYSZENIE SZARYCH SZEREGÓW 0000125133
35. STOWARZYSZENIE WALKI Z RAKIEM PŁUCA 0000126412
36. ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ 0000113420
37. TEEN CHALLENGE CHRZESCIJAŃSKA MISJA SPOŁECZNA 0000152376
38. TOWARZYSTWO LITERACKIE IMIENIA ADAMA MICKIEWICZA 0000130816
39. TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 0000154454
40. TOWARZYSTWO RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI UZALEŻNIONYCH "POWRÓT Z U" 0000054824
41. ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE 0000228279
42. ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ 0000057720
43. ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH 0000106108
44. ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 0000116212
45. ZWIĄZEK POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 0000033460
46. ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO 0000141267
47. OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA ZACHODNIOPOMORSKIE 00001902800
48. FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOWYCH 0000260011

* Lista OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok opracowana została w oparciu o wykaz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r. Organizator akcji „Niewiele trzeba by czuć się lepiej. Wystarczy 1%” - Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia na liście tych organizacji ogólnopolskich, posiadających status OPP, których jednostki terenowe nie dopełniły wymogów formalnych, wynikających z art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.).

Uwaga! Jeżeli nie znaleźli Państwo na liście swojej organizacji prosimy o informację tel. 91 42 45 105, e-mail: bop@um.szczecin.pl


 


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin