Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 40781269

Aktualna strona: 61670

Wydrukowano: 1689

Organizacje Pożytku Publicznego

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania


 

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 rokOrganizacje Pożytku Publicznego posiadające siedzibę w Szczecinie*

Lp. Nazwa Organizacji KRS
1. "BAŁTYCKIE CENTRUM BRATNIEJ POMOCY" 0000277292
2. "BEZPIECZNE WAKACJE" 0000403043
3. "KAMIENICA 1 - FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU SZTUKI I PROMOCJI ZDROWIA" 0000377928
4. "PO CICHU" 0000385851
5. "SZCZECIŃSKA SZKOŁA POD ŻAGLAMI" 0000234941
6. AMICI STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO 0000144901
7. CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000331642
8. CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 0000278582
9. FUNDACJA "AKADEMIA EDUKACYJNA" 0000206697
10. FUNDACJA "AKADEMIA EUROPEJSKA KULICE-KUELZ" 0000100524
11. FUNDACJA "BĄDŹMY IN GREMIO" 0000328816
12. FUNDACJA "LUDZIOM MORZA" 0000226719
13. FUNDACJA "MAM DOM" 0000288756
14. FUNDACJA "SAMARYTANIN" 0000224584
15. FUNDACJA "VERITAS" 0000248804
16. FUNDACJA "WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK" 0000261181
17. FUNDACJA "ŻYJECIE - POZWÓLCIE ŻYĆ INNYM" 0000059389
18. FUNDACJA DOM HOSPICYJNY - HOSPICJUM ŚW. JANA EWANGELISTY W SZCZECINIE 0000209818
19. FUNDACJA FLIS ODRZAŃSKI 0000070129
20. FUNDACJA IM. BOLESŁAWA CHROBREGO 0000253907
21. FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI INTEGRACYJNYCH 0000100777
22. FUNDACJA NIEZALEŻNEGO ŻYCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "HUSSAR" 0000314744
23. FUNDACJA OLIWIA 0000360447
24. FUNDACJA POGOTOWIE TEATRALNE 0000092628
25. FUNDACJA POMOCY CHORYM NA ZANIK MIĘŚNI 0000020975
26. FUNDACJA POMOCY LEŚNIKOM I ICH RODZINOM IMIENIA HUBERTA JURCZYSZYNA 0000227907
27. FUNDACJA POMOCY TRANSPLANTOLOGII W SZCZECINIE 0000142480
28. FUNDACJA POROZUMIENIA SPOŁECZNEGO I INTEGRACJI "IMPULS" 0000293929
29. FUNDACJA RATUJMY PTAKI 0000059806
30. FUNDACJA ROZWOJU AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE 0000054999
31. FUNDACJA RZEMIOSŁA SZCZECIŃSKIEGO NA RZECZ UCZNIÓW RZEMIOSŁA IM. EDWARDA WÓDKIEWICZA PRZEWODNICZĄCEGO RADY IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W SZCZECINIE 0000020944
32. FUNDACJA SŁUŻBY ZDROWIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W SZCZECINIE 0000112549
33. FUNDACJA ZACHODNIOPOMORSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI I DOROSŁYCH 0000234513
34. FUNDACJA ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO W SZCZECINIE 0000290155
35. KLUB KOSZYKÓWKI "KING WILKI MORSKIE" 0000339377
36. KLUB SPORTOWY INWALIDÓW "START" 0000010009
37. KLUB SPORTOWY IRONMAN CS POLSKA 0000105083
38. KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W SZCZECINIE 0000059215
39. LIGA OCHRONY PRZYRODY OKRĘG W SZCZECINIE 0000393142
40. LIONS CLUB "RAINBOW BRIDGE" W SZCZECINIE 0000123746
41. LIONS CLUB MAGNOLIA 0000225411
42. MIEJSKI KLUB PŁYWACKI W SZCZECINIE 0000116301
43. NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA KOMITET ODDZIAŁU W SZCZECINIE 0000073717
44. ODDZIAŁ WOJSKOWY PTTK IM. PPOR. RYSZARDA KULESZY 0000184783
45. ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH 0000043245
46. OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA RODZIN Z PREDYSPOZYCJAMI DO NOWOTWORÓW DZIEDZICZNYCH 0000023398
47. ORKIESTRA JAZZOWA 0000007835
48. OSIEDLE NAD STRUMYKIEM II 0000225221
49. POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI 0000029381
50. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W SZCZECINIE 0000028314
51. POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE 0000116323
52. POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE 0000131441
53. POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE 0000120774
54. POLSKIE TOWARZYSTWO ZDROWIA PUBLICZNEGO 0000145687
55. POMORSKIE STOWARZYSZENIE INSTRUMENTALISTÓW "ACADEMIA" 0000176175
56. POMORSKIE STOWARZYSZENIE PROMOCJI NAUKI 0000104625
57. REGIONALNA FUNDACJA WALKI Z RAKIEM 0000116165
58. ROTARY SZCZECIN CENTER 0000163731
59. ROWEROWY SZCZECIN 0000244791
60. STOWARZYSZENIA ARTYSTYCZNE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 0000131609
61. STOWARZYSZENIE "ERKA" 0000126818
62. STOWARZYSZENIE "NASZE WARSZEWO" 0000173104
63. STOWARZYSZENIE "NASZE WYCIECZKI" 0000244784
64. STOWARZYSZENIE "POLITES" 0000134083
65. STOWARZYSZENIE "RAZEM ŁATWIEJ" 0000238796
66. STOWARZYSZENIE "SOS DLA RODZINY" 0000035185
67. STOWARZYSZENIE "TEATR KANA" UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 0000062869
68. STOWARZYSZENIE "ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE" 0000009505
69. STOWARZYSZENIE AMAZONEK "AGATA" 0000006292
70. STOWARZYSZENIE EDUKACJI SPOŁECZNEJ I PRAWNEJ "IUS ET RATIO" 0000200563
71. STOWARZYSZENIE FENIKS 0000136419
72. STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY DZIEDZICTWA "MŁYN-PAPIERNIA" 0000122811
73. STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE "PRAWOBRZEŻE-SZCZECIN" 0000256083
74. STOWARZYSZENIE OFFICYNA 0000132596
75. STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO "TĘCZA" W SZCZECINIE 0000098680
76. STOWARZYSZENIE POMOCY W ROZWOJU SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 0000103625
77. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHÓRU DZIECIĘCEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO "DON DIRI DON" 0000078997
78. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DUSZPASTERSTWA AKADEMICKIEGO "RAZEM" 0000061469
79. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU PIEŚNI CHÓRALNEJ W MIĘDZYZDROJACH 0000196107
80. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZPITALA DZIECIĘCEGO 0000130601
81. STOWARZYSZENIE PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NA GŁĘBOKIEM 0000303140
82. STOWARZYSZENIE RANNYCH I POSZKODOWANYCH W MISJACH POZA GRANICAMI KRAJU 0000304771
83. STOWARZYSZENIE REUMATYKÓW I ICH SYMPATYKÓW KOŁO ODRA-BAŁTYK W SZCZECINIE 0000090491
84. STOWARZYSZENIE REWALORYZACJI ZABYTKÓW SAKRALNYCH I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W SZCZECINIE "KATEDRA" 0000239323
85. STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI CHORYCH NA BIAŁACZKĘ I INNE CHOROBY NOWOTWOROWE 0000120305
86. STOWARZYSZENIE RODZIN I OPIEKUNÓW OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE "RODZINA" W SZCZECINIE 0000020786
87. STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA "ISKIERKA" 0000353582
88. STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB MNIEJSZYCH SZANS "WIĘŹ" W SZCZECINIE 0000185565
89. STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ 0000048068
90. STOWARZYSZENIE SERCE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ I POSZKODOWANEJ W WYPADKACH DROGOWYCH ZARZĄD GŁÓWNY 0000095607
91. STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-EKOLOGICZNE "ZWIERZĘCY TELEFON ZAUFANIA" 0000054167
92. STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 0000042215
93. STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZY "DA DU" 0000096997
94. SZCZECIŃSKI KLUB MOTOROWODNY I NARCIARSTWA WODNEGO "ŚLIZG" 0000391952
95. SZCZECIŃSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA DYSLEKSJI ODDZIAŁ TERENOWY NR 23 0000132593
96.SZCZECIŃSKIE STOWARZYSZENIE "ZŁOTY WIEK" 0000150556
97. SZCZECIŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY AUTYSTOM 0000099659
98. SZCZECIŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z CHOROBĄ PARKINSONA 0000234949
99. SZCZECIŃSKIE STOWARZYSZENIE POSZUKIWAWCZE 0000162542
100. SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 0000168933
101. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ REGIONALNY W SZCZECINIE 0000133561
102. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "ISKIERKA" 0000292803
103. ZACHODNIOPOMORSKA FUNDACJA NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ 0000249598
104. ZACHODNIOPOMORSKA FUNDACJA POMOCY RODZINIE "TĘCZA SERC" 0000272024
105. ZACHODNIOPOMORSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 0000010273
106. ZACHODNIOPOMORSKIE TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE 0000115468
107. "SZCZECIŃSKA SZKOŁA POD ŻAGLAMI" 0000234941


Krajowe Organizacje Pożytku Publicznego posiadające oddział w Szczecinie* W przypadku tych organizacji sugeruje się wpisanie dodatkowo słowa "Szczecin" w rubryce PIT-u "Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem"


Lp. Nazwa Organizacji KRS
1. CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE 0000087073
2. FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI "FAR" 0000032645
3. FUNDACJA "NADZIEJA" OSÓB POSZKODOWANYCH W WYPADKACH DROGOWYCH 0000198280
4. INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI) - SEKCJA POLSKA 0000154720
5. LIGA OBRONY KRAJU 0000086818
6. LIGA OCHRONY PRZYRODY 0000113431
7. MAM MARZENIE 0000177137
8. OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE OPTYMALNYCH IM. ADAMA JANY 0000165877
9. POLSKA UNIA ONKOLOGII 0000119810
10. POLSKI CZERWONY KRZYŻ 0000225587
11.POLSKI ZWIĄZEK FILATELISTÓW 0000201405
12.POLSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA HEMOFILIĘ 0000169422
13. POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW 0000037573
14. POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE 0000102287
15. POLSKIE TOWARZYSTWO CHIRURGÓW DZIECIĘCYCH 0000014184
16. POLSKIE TOWARZYSTWO FILOZOFICZNE ZARZĄD GŁÓWNY 0000029971
17. POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE 0000110860
18. POLSKIE TOWARZYSTWO HIGIENY PSYCHICZNEJ 0000189430
19. POLSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE 0000100740
20. POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE 0000042305
21. POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ 0000084101
22. POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIARSKIE 0000065610
23. POLSKIE TOWARZYSTWO SOCJOLOGICZNE 0000073055
24. POLSKIE TOWARZYSTWO TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI 0000030577
25. POLSKIE TOWARZYSTWO TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH "TEPIS" 0000077499
26. POLSKIE TOWARZYSTWO ZIEMIAŃSKIE 0000055617
27. SALEZJAŃSKA ORGANIZACJA SPORTOWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SALOS RP 0000021665
28. STOWARZYSZENIE "BRACTWO WIĘZIENNE" 0000144219
29. STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" 0000034914
30. STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH 0000081477
31. STOWARZYSZENIE BRATNIEJ POMOCY "ODD FELLOWS W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 0000065259
32. STOWARZYSZENIE OSÓB CHORYCH NA CELIAKLIĘ I INNE ZESPOŁY ZŁEGO WCHŁANIANIA 0000053146
33. STOWARZYSZENIE PENITENCJARNE "PATRONAT" 0000107241
34. STOWARZYSZENIE POLAKÓW POSZKODOWANYCH PRZEZ III RZESZĘ 0000056984
35. STOWARZYSZENIE SZARYCH SZEREGÓW 0000125133
36.STOWARZYSZENIE WALKI Z RAKIEM PŁUCA 0000126412
37. ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ 0000113420
38. TEEN CHALLENGE CHRZESCIJAŃSKA MISJA SPOŁECZNA 0000152376
39. TOWARZYSTWO LITERACKIE IMIENIA ADAMA MICKIEWICZA 0000130816
40. TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 0000154454
41. TOWARZYSTWO RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI UZALEŻNIONYCH "POWRÓT Z U" 0000054824
42. ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE 0000228279
43. ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ 0000057720
44. ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH 0000106108
45. ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 0000116212
46. ZWIĄZEK POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 0000033460
47. ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO 0000141267
48. FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH - TYFLOPUNKT FUNDACJI "SZANSA" W SZCZECINIE 0000260011

* Lista OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 rok opracowana została w oparciu o wykaz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2014 r. Organizator akcji „Niewiele trzeba by czuć się lepiej. Wystarczy 1%” - Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia na liście tych organizacji ogólnopolskich, posiadających status OPP, których jednostki terenowe nie dopełniły wymogów formalnych, wynikających z art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.).


Uwaga! Jeżeli nie znaleźli Państwo na liście swojej organizacji prosimy o informację tel. 91 42 45 105 e-mail: bop@um.szczecin.pl


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin