Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 38049425

Aktualna strona: 42871

Wydrukowano: 2959

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Nazwa jednostki:Bursa Szkolna Integracyjna
Adres jednostki:Zygmunta Starego 1, 70-504 Szczecin
Telefony:91 4346835
E-mail:bsi@miasto.szczecin.pl
Dyrektor jednostki:Powąska Jermina
Forma prawna:Jednostka budżetowa 
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

Nazwa jednostki:Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1
Adres jednostki:Przylesie 17, 70-872 Szczecin
Telefony:91 4621115
E-mail:mos1@miasto.szczecin.pl
Dyrektor jednostki:Kozłowska Romana
Uwagi:- Szkoła Podstawowa Nr 4
Forma prawna:Jednostka budżetowa 
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

Nazwa jednostki:Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2
Adres jednostki:Jagiellońska 58, 70-382 Szczecin
Telefony:91 4843641
E-mail:mos2@miasto.szczecin.pl
Dyrektor jednostki:Błażniak Tomasz
Uwagi:Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 15, Gimnazjum Nr 52,
Forma prawna:Jednostka budżetowa 
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

Nazwa jednostki:Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka
Adres jednostki:Kamienna 22, 71-883 Szczecin
Telefony:91 4538103
E-mail:mow@miasto.szczecin.pl
Dyrektor jednostki:Lasak Jerzy
Uwagi:- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 14 - Gimnazjum Nr 53 -
Forma prawna:Jednostka budżetowa 
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

Nazwa jednostki:Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
Adres jednostki:Policka 3, 71-857 Szczecin
Telefony:91 4538880
E-mail:sosw1@miasto.szczecin.pl
Dyrektor jednostki:Główczyńska Irena
Uwagi:- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 31 - Gimnazjum Specjalne Nr 51 - Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Nr 1
Forma prawna:Jednostka budżetowa 
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

Nazwa jednostki:Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Czesława Piskorskiego
Adres jednostki:Jagiellońska 65, 70-382 Szczecin
Telefony:91 4845194
E-mail:sosw2@miasto.szczecin.pl
Dyrektor jednostki:Wilkowska Lilianna
Uwagi:Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 17, Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Nr 2
Forma prawna:Jednostka budżetowa 
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

Nazwa jednostki:Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszącychim. Ch. Andersena
Adres jednostki:Szpitalna 15, 70-115 Szczecin
Telefony:91 4821151
E-mail:soswdn@miasto.szczecin.pl
Dyrektor jednostki:Zyska Alicja
Uwagi:Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dzieci Niesłyszących Nr 18 - Szkoła Podstawowa Nr 22 - Gimnazjum Nr 56 Przedszkole Nr 6 - II Uzupełniające LO
Forma prawna:Jednostka budżetowa 
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

Nazwa jednostki:Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima
Adres jednostki:Grzymińska 6, 71-711 Szczecin
Telefony:91 4280086
E-mail:soswds@miasto.szczecin.pl
Dyrektor jednostki:Twardochleb Anna
Uwagi:- Szkoła Podstawowa Nr 30 - Gimnazjum Nr 57 - XXVI Liceum Ogólnokształcące Dla Słabo Słyszących - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dzieci Słabo Słyszących Nr 19 - Technikum Uzupełniające Nr 4
Forma prawna:Jednostka budżetowa 
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

Nazwa jednostki:Zespół Szkół Nr 14
Adres jednostki:Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin
Telefony:91 431-58-91
E-mail:zs14@miasto.szczecin.pl
Dyrektor jednostki:Bartoszewicz Barbara
Uwagi:Szkoła Podstawowa Nr 29 przy Centrum Opieki nad Dzieckiem, Gimnazjum Nr 55 przy Centrum Opieki nad Dzieckiem
Forma prawna:Jednostka budżetowa 
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin