<- Szczecin Redakcja O Biuletynie Dziennik zmian
 

  Menu:

    Strona Główna

Wynik głosowania podczas:
I nadzwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
 
Przedmiot głosowania:
- 268/06 - ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązującego od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.;
 
Wyniki zbiorcze:
Liczba radnych obecnych: 28
Liczba głosów za: 28
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Wyniki szczegółowe:
 • Arłukowicz Bartosz: ZA
 • Baran Bazyli: ZA
 • Bartnik Paweł: ZA
 • Biernat Stefania: ZA
 • Dąbrowski Witold: ZA
 • Duklanowski Leszek: ZA
 • Dymkowski Robert: ZA
 • Dzikowski Władysław: ZA
 • Goc Marek: ZA
 • Grodzki Tomasz: ZA
 • Gzyl Paweł: ZA
 • Hinc Tomasz: ZA
 • Juras Paweł: ZA
 • Kalina Teresa: ZA
 • Karut Andrzej: ZA
 • Kęsik Piotr: ZA
 • Kopacka Marzena: ZA
 • Kopeć Maciej: ZA
 • Lemm Judyta: ZA
 • Marcinkiewicz Michał: ZA
 • Marlicz Katarzyna: ZA
 • Pawlak Arkadiusz: ZA
 • Posłuszny Jan: ZA
 • Ruciński Adam: ZA
 • Stopyra Jan: ZA
 • Wijas Jędrzej: ZA
 • Zaremba Renata: ZA
 • Zielińska Grażyna: ZA

 •  
   

  © Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: bip@um.szczecin.pl
  Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, tel. 091 4245931 lub 091 4245932, fax: 091 4245282