Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 38583087

Aktualna strona: 524983

Wydrukowano: 7074

Ogłoszenia konkursów ofert

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
BOP/SP/2015/056   Zlecenie organizacji całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej przeznaczonych dla osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych pomoc społeczna   2015/08/21  
BOP/SP/2015/055   Prowadzenie placówek wsparcia dziennego wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2015/08/03  
BOP/JG/2015/054   "Organizacja i przeprowadzenie cyklu treningów i meczów w grach zespołowych w hali widowiskowo-sportowej w Szczecinie. Jesień 2015" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2015/08/14  
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin