Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 34089115

Aktualna strona: 467171

Wydrukowano: 6985

Ogłoszenia konkursów ofert

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
BOP/JG/2014/065   "Organizacja Grand Prix w tańcu sportowym w kategorii junior, młodzież i dorośli"   Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2014/12/01  
BOP/SP/2014/064   Przygotowanie i realizacja kampanii promującej możliwość przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 rok na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.   Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    2014/12/08  
BOP/WE-A/2014/063   „Budowa integracji lokalnej i rewitalizacja społeczna”    Celem jest aktywizacja i integracja mieszkańców Szczecina na obszarach dysfunkcyjnych i zdegradowanych, wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecin    2014/11/21  
BOP/SP/2014/062   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.    Pomoc społczna   2014/11/17  
© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin