Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 33512214

Aktualna strona: 461166

Wydrukowano: 6977

Ogłoszenia konkursów ofert

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
BOP/JG/2014/060   "Organizacja i przeprowadzenie cyklu treningów i meczów w grach zespołowych w hali widowiskowo-sportowej w Szczecinie"   Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2014/11/03  
BOP/JG/2014/059   "Realizacja imprez, wystaw, wydarzeń i przedsięwzięć aktywizujących mieszkańców Szczecina w okresie od 1 grudnia 2014 roku do 10 grudnia 2014 roku w ramach "Tygodnia Aktywności" (TA) oraz przygotowanie Szczecińskiego Kalendarza Pozarządowego promującego działalność III sektora"   działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   2014/10/21  
BOP/SP/2014/058   Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc    Pomoc społeczna - wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną    2014/09/25  
© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin