Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 34160218

Aktualna strona: 467988

Wydrukowano: 6988

Ogłoszenia konkursów ofert

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
BOP/MB/2015/009   Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich   zadanie z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji    2014/12/17  
BOP/MB/2015/007   Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego – Lokalnego Centrum Aktywności Obywatelskiej w Szczecinie   zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych    2014/12/17  
BOP/ID/2015/004   „Całoroczna oferta programowa 2015” w obszarze kultury realizowana w Szczecinie.    Konkursem objęte są zadania publiczne w obszarze kultury realizowane regularnie w ciągu roku 2015 przez podmioty uprawnione.    2014/12/18  
BOP/ID/2015/003   Wspieranie opieki paliatywnej, w tym:a) działania z zakresu rehabilitacji fizycznej i psychicznej wobec osób objętych opieką paliatywną,   Zadanie będzie polegało na zapewnieniu opieki paliatywnej, w tym między innymi:   2014/12/18  
BOP/ID/2015/002   Wyrównywanie szans w dostępie do świadczeń zdrowotnych dla osób bezdomnych, w tym między innymi: podopiecznych schronisk oraz innych osób bezdomnych skierowanych przez Dział Pomocy Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.    Zadanie będzie polegało na ochronie zdrowia podopiecznych schronisk dla bezdomnych, której celem jest:   2014/12/18  
BOP/WE-A/2015/001   Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2015 roku.   Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie wypoczynku zimowego w formie:    2014/12/16  
BOP/JG/2014/065   "Organizacja Grand Prix w tańcu sportowym w kategorii junior, młodzież i dorośli"   Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2014/12/01  
BOP/SP/2014/064   Przygotowanie i realizacja kampanii promującej możliwość przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 rok na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.   Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    2014/12/08  
BOP/WE-A/2014/063   „Budowa integracji lokalnej i rewitalizacja społeczna”    Celem jest aktywizacja i integracja mieszkańców Szczecina na obszarach dysfunkcyjnych i zdegradowanych, wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecin    2014/11/21  
BOP/SP/2014/062   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.    Pomoc społczna   2014/11/17  
© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin