Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 33663456

Aktualna strona: 462866

Wydrukowano: 6979

Ogłoszenia konkursów ofert

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
BOP/WE-A/2014/063   „Budowa integracji lokalnej i rewitalizacja społeczna”    Celem jest aktywizacja i integracja mieszkańców Szczecina na obszarach dysfunkcyjnych i zdegradowanych, wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecin    2014/11/21  
BOP/SP/2014/062   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.    Pomoc społczna   2014/11/17  
BOP/JG/2014/061   Program Wspierania Sportu Profesjonalnego - Wspieranie dyscyplin halowych   Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2014/11/12  
BOP/JG/2014/060   "Organizacja i przeprowadzenie cyklu treningów i meczów w grach zespołowych w hali widowiskowo-sportowej w Szczecinie"   Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2014/11/03  
BOP/JG/2014/059   "Realizacja imprez, wystaw, wydarzeń i przedsięwzięć aktywizujących mieszkańców Szczecina w okresie od 1 grudnia 2014 roku do 10 grudnia 2014 roku w ramach "Tygodnia Aktywności" (TA) oraz przygotowanie Szczecińskiego Kalendarza Pozarządowego promującego działalność III sektora"   działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   2014/10/31  
BOP/SP/2014/058   Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc    Pomoc społeczna - wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną    2014/09/25  
© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin