Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 36710145

Aktualna strona: 510979

Wydrukowano: 7049

Ogłoszenia konkursów ofert

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
BOP/JG/2015046   Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach finału regat wielkich żaglowców "Baltic Tall Ships Regatta 2015" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2015/05/01  
BOP/AD/2015/045   Przygotowanie i realizacja działań, wydarzeń i przedsięwzięć na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych z terenu Szczecina Zadanie z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego   2015/04/29  
BOP/WE-A/2015/044   Organizacja działań profilaktycznych (w szczególności zajęć edukacyjnych, kulturalno – oświatowych i sportowych) dla mieszkańców Szczecina jako formy zagospodarowania czasu wolnego, alternatywy wobec nudy i stosowania substancji psychoaktywnych. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania i uzależnienia od alkoholu.   2015/04/10  
BOP/JG/2015/043   "Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej z dzielnicy Północ Miasta Szczecin" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2015/04/02  
© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin