Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 30615979

Aktualna strona: 438098

Wydrukowano: 6947

Ogłoszenia konkursów ofert

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
BOP/WE-A/2014/045   Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR i środowisk rodzicielstwa zastępczego.    Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji wypoczynku dla wskazanych adresatów z elementami profilaktyki i terapii   2014/04/30  
BOP/WE-A/2014/043   „Organizacja działań profilaktycznych (w szczególności zajęć edukacyjnych, kulturalno-oświatowych i sportowych) dla mieszkańców Szczecina jako formy zagospodarowania czasu wolnego, alternatywy wobec nudy i stosowania substancji psychoaktywnych”.   Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.   2014/03/27  
BOP/JG/2014/008   Program Wspierania Sportu - Wspieranie Piłki Nożnej   Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2013/12/18  
© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin