Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 40803649

Aktualna strona: 145147

Wydrukowano: 5132

Inwestycje planowane

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju.


 I. OPIS INWESTYCJI

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju – Etap I na odcinku od Basenu Górniczego do pętli pośredniej "Turkusowa" o długości 3,9 km. Wybudowane zostanie torowisko tramwajowe biegnące po wykonanych w ramach Przeprawy mostowej przez rzekę Regalicę estakadach WT1 i WT2 oraz po moście M-2.
W dalszej części linia tramwajowa biegnie po terenie oraz w wykopach .
Po przekroczeniu Regalicy linia tramwajowa przebiegać będzie między jezdniami ul. Hangarowej, po czym bezkolizyjnie dla ruchu samochodowego skręci do ulicy Jaśminowej, dalej prowadzona będzie pod wiaduktem kolejowym w kierunku osiedla Słonecznego.
W zakres inwestycji wchodzi również budowa wiaduktów nad Szczecińskim Szybkim Tramwajem w ulicy Hangarowej i Batalionów Chłopskich oraz budowa przystanków i pośredniej pętli " Turkusowa".
Etap I został podzielony na następujące etapy :
Etap Ia - przebudowa ul. Hangarowej wraz z niezbędnymi przełożeniami uzbrojenia podziemnego,
Etap Ib - przebudowa ul. Bat. Chłopskich wraz z niezbędnymi przełożeniami uzbrojenia podziemnego i przystankiem "Gryfińska",
Etap Ic - budowa torowiska tramwajowegi na odcinku od Basenu Górniczego do pośredniej pętli "Turkusowa".
 

Zakres projektu:
Etap Ia - Przebudowa południowej jezdni ul. Hangarowej od wiaduktu drogowego na odcinku ponad 672 m w kierunku granicy miasta w celu dostosowania układu drogowego do bezkolizyjnego skrzyżowania z trasą Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. Jezdnia południowa ul. Hangarowej zostanie przesunięta oraz podniesiona poprzez nasypy i wiadukt drogowy, pod którym przebiegać będzie trasa SST.
Etap Ib - Przebudowa istniejącej jezdni ciągu ulic Batalionów Chłopskich – Gryfińska na odcinku dojazdów do projektowanego wiaduktu (nad obudowanym wykopem tramwaju) o długości ok. 181m., budowa wiaduktu nad torami tramwajowymi w ciągu projektowanej jezdni, przebudowa odcinka jezdni ulicy Jaśminowej długości ok. 52 m oraz przebudowa w zakresie niezbędnym istniejących sieci uzbrojenia podziemnego. Projektowana przebudowa istniejącej jezdni wiąże się z koniecznością podniesienia istniejącej niwelety o ok. 2,0 m.
Etap Ic - Budowa nowego torowiska tramwajowego na odcinku od Basenu Górniczego do pośredniej pętli "Turkusowa" .Trasa tramwajowa będzie przebiegać w pasie między istniejącymi jezdniami od pętli Basen Górniczy, poprzez obiekty mostowe Trasy Nowocłowej i istniejące obiekty inżynierskie, wykonane specjalnie dla docelowej lokalizacji torowiska tramwajowego SST. Na końcowym odcinku tego etapu trasa tramwaju przebiegać będzie między jezdniami wzdłuż ulicy Hangarowej z odgięciem łukiem w kierunku ulicy Batalionów Chłopskich. Pętla "Turkusowa" w Etapie I pełnić będzie funkcję pętli końcowej.


II. REZULTATY INWESTYCJI:
Realizacja projektu przyczyni się do realizacji następujących celów:
- mniejsze straty czasu na dojazd między osiedlami do centrum miasta i miejsc pracy na lewobrzeżu Szczecina,
- wyeliminowanie niektórych linii autobusowych oraz ograniczenie liczby autobusów, co wpłynie korzystnie na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery i poziomu hałasu od transportu autobusowego,
- polepszenie transportu i możliwość łatwiejszego dojazdu do planowanych terenów inwestycyjnych miasta.


III. WYKONAWCY
- Autor dokumentacji projektowej: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego SA w Gdańsku.

- Wykonawca robót budowlanych - planuje się podpisać umowę z wykonawcą robót budowlanych w IV kwartale 2012 roku.


IV. WARTOŚĆ INWESTYCJI
Planowana wartość inwestycji: 232 656 000 PLN
Projekt znalazł się na liście projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013 , Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych. Szacunkowa kwota dofinansowania wynosi około 100 217 233 PLN (kwota obejmuje wydatki kwalifikowane). 27 grudnia 2011 roku Gmina Miasto Szczecin złożyła w Centrum Unijnych Projektów Transportowych wniosek o dofinansowanie do oceny.

IV. HARMONOGRAM INWESTYCJI
Przewidywany termin realizacji inwestycji: 2012-2014

V. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Projekt wykonany przez Autora dokumentacji jak w punkcie III

VI. LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Odcinek od Basenu Górniczego do pętli "Turkusowa" Szczecinie.
 


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin