Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 40751996

Aktualna strona: 134762

Wydrukowano: 1719

Inwestycje realizowane

Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V – budowa ulicy od ul. Duńskiej – Krasińskiego do ul. Arkońskiej


I. OPIS INWESTYCJI

Planowane przedsięwzięcie stanowi inwestycję drogową zlokalizowaną w Gminie Miasto Szczecin polegającą na budowie kolejnego – V etapu Obwodnicy Śródmieścia Szczecina.
Obejmuje odcinek o długości około 1.200 m. od ulicy Duńskiej – Krasińskiego do ulicy Arkońskiej.
Zakres projektu obejmuje:
- Budowę ulicy dwujezdniowej,
- Przebudowę skrzyżowania z ulicą Chopina wraz z odcinkiem około 470 m tej ulicy,
- Podłączenie skrzyżowania ulic Niny Rydzewskiej i Wszystkich Świętych,
- Przebudowę skrzyżowania z ulicami Arkońska i Niemierzyńska wraz z odcinkiem około 530 m ciągu tych ulic wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Papieża Pawła VI,
- Przebudowę istniejącego wiaduktu kolejowego nad ulicą Niemierzyńską,
- Dostosowanie istniejącego układu drogowego do nowoprojektowanej drogi tj. zapewnienie dojazdów do terenów przyległych, wykonanie parkingów, zatok autobusowych,
- Budowę przejścia podziemnego pod Obwodnicą w rejonie ul. Łabędziej,
- Budowę chodników i ścieżek rowerowych,
- Rozbiórkę nawierzchni istniejących ulic,
- Budowę kanalizacji deszczowej,
- Wykonanie sygnalizacji świetlnej,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego,
- Wykonanie murów oporowych,
- Usuniecie kolizji z istniejącymi sieciami,
- Rozbiórkę budynków mieszkalnych – szt. 5,
- Rozbiórkę budynków gospodarczych i innych (stacja LPG, garaże),
- Rozbiórkę budynków (altanek), zlokalizowanych na terenie ogródków działkowych przy ulicy Wszystkich Świętych i Arkońskiej,
- Wycinkę kolidujących drzew i krzewów,
- Nasadzenia zieleni,
- Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla obszarów wymagających ochrony przed ponadnormatywną emisją hałasu,
- Wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu tj. oznakowania pionowego oraz poziomego,
- Przebudowę istniejącego wiaduktu kolejowego nad ulicą Niemierzyńską.


II. REZULTATY INWESTYCJI


Realizacja projektu przyczyni się do realizacji następujących celów:
- Usprawnienie układu komunikacyjnego w obrębie Miasta Szczecin.
- Odciążenie ulic w centrum miasta z ruchu tranzytowego.
- Usprawnienie ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich leżących w obrębie miasta i województwa, poprzez usprawnienie tranzytu przez Szczecin.

III. WARTOŚĆ INWESTYCJI


Planowana wartość inwestycji: 80 104 000 PLN 

Inwestycja na mocy Umowy o dofinansowanie z dnia 29 grudnia 2009 roku otrzymała wsparcie finansowe w ramach poddziałania 2.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Wielkość dofinansowania wynosi ok. 50 932 721 PLN, bieżąca wartość dofinansowania pozyskana przez Urząd Miasta Szczecin: 42 880 776,78 PLN.


IV. HARMONOGRAM INWESTYCJI

Przewidywany termin realizacji inwestycji: wrzesień  2010r. -  grudzień 2012r.



 • Realizacja inwestycji - Zdjęcie z lotu ptaka; maj 2012 rok
   Realizacja inwestycji - Zdjęcie z lotu ptaka; maj 2012 rok
 • Realizacja inwestycji - Zdjęcie z lotu ptaka; maj 2012 rok
   Realizacja inwestycji - Zdjęcie z lotu ptaka; maj 2012 rok
 • Zdjęcie z lotu ptaka - odcinek Obwodnicy Śródmieścia Szczecina od ul. Duńskiej do ul. Chopina - marzec 2011 (2)
   Zdjęcie z lotu ptaka - odcinek Obwodnicy Śródmieścia Szczecina od ul. Duńskiej do ul. Chopina - marzec 2011 (2)
 • Zdjęcie z lotu ptaka - odcinek Obwodnicy Śródmieścia Szczecina od ul. Chopina do ul. Arkońskiej - marzec 2011 (2)
   Zdjęcie z lotu ptaka - odcinek Obwodnicy Śródmieścia Szczecina od ul. Chopina do ul. Arkońskiej - marzec 2011 (2)

Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin