Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym Nr 51 w Szczecinie


OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNR 51 W SZCZECINIE

 1. Szczegóły dotyczące ogłoszenia:
 2. Przedmiot: wychowanie przedszkolne
 3. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 4. Liczba godzin w tygodniu 25
 5. Ważność ogłoszenia: 31.01.2023 r.
 6. Dane adresowe:
  Nazwa placówki: Przedszkole Publiczne Nr 51
  Miejscowość: Szczecin
  Kod pocztowy: 71-026
  Ulica: Krzywa 59
  Telefon: 91-483-34-01
  E-mail: pp51@miasto.szczecin.pl
 7. Wymagane dokumenty:
  CV z opisem dotychczasowej działalności zawodowej
  List motywacyjny

 Niezbędne wymagania: obywatelstwo polskie,

-ukończenie studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia lub studiów podyplomowych na kierunku pedagogika przedszkolna

-kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

-kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela.

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać na adres: Przedszkole Publiczne Nr 51 ul. Krzywa 51,
71-026 Szczecin lub drogą elektroniczną: pp51@miasto.szczecin.pl  lub osobiście do dnia 31.01.2023 r.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych .Oferta powinna być opatrzona oświadczeniem: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedszkole Publiczne nr 51 w Szczecinie ul. Krzywa 59, 71-026 Szczecin, w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Przedszkole Publiczne nr 51  w Szczecinie.

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 51 w Szczecinie.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Publicznym nr 51 znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://pingwinek.eprzedszkola.pl/rodo/

 

 

Data wygaśnięcia: 31.01.2023r.

 


Data wygaśnięcia: 31.01.2023

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2023/01/16, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2023/01/16 13:15:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2023/01/16 13:15:57 nowa pozycja