Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym Nr 8 w Szczecinie


OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 8 W SZCZECINIE

 

 1. Szczegóły dotyczące ogłoszenia:
  • Przedmiot: wychowanie przedszkolne
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Liczba godzin w tygodniu 25
  • Ważność ogłoszenia: 31.01.2023 r.
 2. Dane adresowe:
  Nazwa placówki: Przedszkole Publiczne Nr 8
  Miejscowość: Szczecin
  Kod pocztowy: 70-781
  Ulica: Różowa 24
  Telefon: 91-463-32-45
  E-mail: pp8@miasto.szczecin.pl
 3. Wymagane dokumenty:
  CV z opisem dotychczasowej działalności zawodowej
  List motywacyjny

 

Niezbędne wymagania: obywatelstwo polskie,

-ukończenie studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia lub studiów podyplomowych na kierunku pedagogika przedszkolna

-kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

-kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela.


 

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać na adres: Przedszkole Publiczne Nr 8 ul. Różowa 24,
70-781 Szczecin lub drogą elektroniczną: pp8@miasto.szczecin.pl  lub osobiście do dnia 31.01.2023 r.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych .Oferta powinna być opatrzona oświadczeniem: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedszkole Publiczne nr 8 w Szczecinie ul. Różowa 24, 70-781 Szczecin, w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Przedszkole Publiczne nr 8  w Szczecinie.

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 8 w Szczecinie.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Publicznym nr 8 znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://pp8.szczecin.pl/rodo/

 

 

Data wygaśnięcia: 31.01.2023r.


Data wygaśnięcia: 31.01.2023

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2023/01/05, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2023/01/05 09:51:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2023/01/05 09:51:34 nowa pozycja