Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze

Oferta pracy na stanowisko Pedagog w Przedszkolu Publicznym Nr 51 w Szczecinie


 Oferta pracy na stanowisko pedagoga w Przedszkolu Publicznym nr 51 ul. Krzywa 59  

71 – 026 Szczecin.

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Liczba godzin dydaktycznych/ wychowawczych w tygodniu: 7,5 godz. tygodniowo
 • Miejsce zatrudnienia: budynek przy ulicy: Krzywa 59 i Chlebowa 4
 • Ważność ogłoszenia: 31.01.2023 r.

Dane adresowe do przesyłania ofert:

 • Nazwa szkoły/ Przedszkole Publiczne nr 51 Szczecin
 • Kod pocztowy: 71-026 Szczecin Ulica: Krzywa 59
 • Telefon: 91 4833-401
 • E mail: pp51@miasto.szczecin.pl

Niezbędne wymagania: obywatelstwo polskie,

 • ukończenie studiów na kierunku pedagogika
 • przygotowanie pedagogiczne,
 • kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
2. list motywacyjny,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
8. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
9. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
10. oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”

Termin i miejsce składania ofert: Wymagane dokumenty prosimy dostarczyć do  placówki lub przesłać pocztą   elektroniczną do 31.01.2023 r.z dopiskiem oferta pracy na stanowisko pedagoga

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych .Oferta powinna być opatrzona oświadczeniem: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedszkole Publiczne nr 51 w Szczecinie ul. Krzywa 59, 71-026 Szczecin, w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Przedszkole Publiczne nr 51  w Szczecinie.

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 51 w Szczecinie.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Publicznym nr 51

znajdują się na stronie internetowej pod adresem:

http://pingwinek.szczecin.pl/index.php/177-rodo


Data wygaśnięcia: 31.01.2023

udostępnił: Wydzial Oświaty, wytworzono: 2023/01/09, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2023/01/09 14:41:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2023/01/09 14:41:54 nowa pozycja