SESJA RADY MIASTA Z DNIA 2017-09-12

Indeks projektów
GŁOSOWANIE NAD WNIOSKIEM W SPRAWIE WPROWADZENIA DO P.O. PKT. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA W SPRAWIE OŚWIATY, 12.09.2017 R.
 • Obecnych: 25
 • Nie głosowało: 2
 • Głosowało przeciw: 1
 • Głosowało za: 21
 • Wstrzymało się: 1
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 3. Baran, PO, Za
 • 4. Bartnik, PO, Za
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 6. Bródka, PO, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 10. Herczyńska, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Za
 • 13. Jagielski, PiS, Za
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Przeciw
 • 22. Matias, PiS, Nie głosował
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 26. Stankiewicz, PiS, Wstrzymał się
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 30. Tyszler, PO, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
 • 32. Gadomska, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Za
 • 44. Piotrowski, PiS, Nie głosował
 • Obecnych: 24
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 12
 • Głosowało za: 10
 • Wstrzymało się: 1
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Przeciw
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Przeciw
 • 4. Bartnik, PO, Przeciw
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Przeciw
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Za
 • 13. Jagielski, PiS, Przeciw
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Przeciw
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Przeciw
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Za
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Przeciw
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Przeciw
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 23. Niburski, PiS, Przeciw
 • 24. Pańka, PO, Wstrzymał się
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Przeciw
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Przeciw
 • 31. Zielińska, PO, Za
 • 32. Gadomska, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Za
 • 44. Piotrowski, PiS, Nie głosował
 • Obecnych: 23
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 2
 • Głosowało za: 21
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 4. Bartnik, PO, Przeciw
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Za
 • 13. Jagielski, PiS, Przeciw
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Za
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
 • 32. Gadomska, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 24
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 4
 • Głosowało za: 17
 • Wstrzymało się: 3
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Przeciw
 • 4. Bartnik, PO, Za
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Przeciw
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Za
 • 13. Jagielski, PiS, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Przeciw
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Za
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Wstrzymał się
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Wstrzymał się
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Wstrzymał się
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
 • 32. Gadomska, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Przeciw
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 21
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 21
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 4. Bartnik, PO, Za
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Za
 • 13. Jagielski, PiS, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Za
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
 • 32. Gadomska, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 20
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 16
 • Wstrzymało się: 3
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 4. Bartnik, PO, Za
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Za
 • 13. Jagielski, PiS, Wstrzymał się
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Wstrzymał się
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Nie głosował
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Wstrzymał się
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
 • 32. Gadomska, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Za
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 18
 • Nie głosowało: 2
 • Głosowało przeciw: 1
 • Głosowało za: 14
 • Wstrzymało się: 1
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Nie głosował
 • 4. Bartnik, PO, Za
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Przeciw
 • 13. Jagielski, PiS, Za
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Nie głosował
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 24. Pańka, PO, Wstrzymał się
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
 • 32. Gadomska, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Za
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 21
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 2
 • Głosowało za: 16
 • Wstrzymało się: 2
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 4. Bartnik, PO, Za
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Przeciw
 • 13. Jagielski, PiS, Wstrzymał się
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Nie głosował
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Wstrzymał się
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Przeciw
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
 • 32. Gadomska, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Za
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 24
 • Nie głosowało: 2
 • Głosowało przeciw: 2
 • Głosowało za: 16
 • Wstrzymało się: 4
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Wstrzymał się
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Przeciw
 • 4. Bartnik, PO, Za
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Wstrzymał się
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Przeciw
 • 13. Jagielski, PiS, Za
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Nie głosował
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Wstrzymał się
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Wstrzymał się
 • 31. Zielińska, PO, Za
 • 32. Gadomska, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Nie głosował
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Za
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 23
 • Nie głosowało: 2
 • Głosowało przeciw: 3
 • Głosowało za: 13
 • Wstrzymało się: 5
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Przeciw
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Przeciw
 • 4. Bartnik, PO, Za
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Przeciw
 • 13. Jagielski, PiS, Wstrzymał się
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Wstrzymał się
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Nie głosował
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Wstrzymał się
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Wstrzymał się
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
 • 32. Gadomska, PO, Wstrzymał się
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Za
 • 44. Piotrowski, PiS, Nie głosował
 • Obecnych: 23
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 23
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 4. Bartnik, PO, Za
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Za
 • 13. Jagielski, PiS, Za
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Za
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
 • 32. Gadomska, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Za
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 23
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 23
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 4. Bartnik, PO, Za
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Za
 • 13. Jagielski, PiS, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Za
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 32. Gadomska, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Za
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 23
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 22
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 4. Bartnik, PO, Za
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 13. Jagielski, PiS, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Za
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 23. Niburski, PiS, Nie głosował
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
 • 32. Gadomska, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Za
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 23
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 23
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 4. Bartnik, PO, Za
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 13. Jagielski, PiS, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Za
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
 • 32. Gadomska, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Za
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 22
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 22
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 4. Bartnik, PO, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 13. Jagielski, PiS, Za
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Za
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Za
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 19
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 1
 • Głosowało za: 16
 • Wstrzymało się: 1
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 4. Bartnik, PO, Za
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 13. Jagielski, PiS, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Za
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Nie głosował
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Wstrzymał się
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Przeciw
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Za
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 23
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 1
 • Głosowało za: 20
 • Wstrzymało się: 1
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 4. Bartnik, PO, Za
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 13. Jagielski, PiS, Za
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Za
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Wstrzymał się
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 32. Gadomska, PO, Nie głosował
 • 39. Dąbrowski, PiS, Przeciw
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Za
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 24
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 22
 • Wstrzymało się: 2
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 4. Bartnik, PO, Za
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Za
 • 13. Jagielski, PiS, Za
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Za
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Wstrzymał się
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 32. Gadomska, PO, Wstrzymał się
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Za
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 21
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 19
 • Wstrzymało się: 2
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Za
 • 13. Jagielski, PiS, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Za
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Wstrzymał się
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 32. Gadomska, PO, Wstrzymał się
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Za
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 21
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 1
 • Głosowało za: 18
 • Wstrzymało się: 1
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Przeciw
 • 13. Jagielski, PiS, Wstrzymał się
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Za
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 32. Gadomska, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Nie głosował
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Za
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 21
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 20
 • Wstrzymało się: 1
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Za
 • 13. Jagielski, PiS, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Za
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Wstrzymał się
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Za
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 23
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 1
 • Głosowało za: 19
 • Wstrzymało się: 3
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 4. Bartnik, PO, Za
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Za
 • 13. Jagielski, PiS, Wstrzymał się
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Za
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Wstrzymał się
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 32. Gadomska, PO, Wstrzymał się
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Przeciw
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 22
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 20
 • Wstrzymało się: 2
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 4. Bartnik, PO, Za
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Za
 • 13. Jagielski, PiS, Wstrzymał się
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Za
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Wstrzymał się
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Za
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 23
 • Nie głosowało: 2
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 19
 • Wstrzymało się: 2
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 4. Bartnik, PO, Za
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Nie głosował
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Za
 • 13. Jagielski, PiS, Wstrzymał się
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Nie głosował
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Za
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Wstrzymał się
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 32. Gadomska, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Za
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 25
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 12
 • Głosowało za: 11
 • Wstrzymało się: 2
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 4. Bartnik, PO, Za
 • 5. Biernat, PiS, Przeciw
 • 7. Duklanowski, PiS, Przeciw
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Przeciw
 • 13. Jagielski, PiS, Przeciw
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Przeciw
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Przeciw
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Przeciw
 • 23. Niburski, PiS, Przeciw
 • 24. Pańka, PO, Wstrzymał się
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 31. Zielińska, PO, Przeciw
 • 32. Gadomska, PO, Wstrzymał się
 • 39. Dąbrowski, PiS, Przeciw
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Przeciw
 • 44. Piotrowski, PiS, Przeciw
 • Obecnych: 24
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 23
 • Wstrzymało się: 1
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 4. Bartnik, PO, Za
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Za
 • 13. Jagielski, PiS, Wstrzymał się
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Za
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
 • 32. Gadomska, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Za
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 24
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 21
 • Wstrzymało się: 2
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 4. Bartnik, PO, Za
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Za
 • 13. Jagielski, PiS, Wstrzymał się
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Za
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Wstrzymał się
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
 • 32. Gadomska, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Nie głosował
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 21
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 1
 • Głosowało za: 18
 • Wstrzymało się: 1
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Nie głosował
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Za
 • 13. Jagielski, PiS, Za
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Wstrzymał się
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 30. Tyszler, PO, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Przeciw
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Za
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 22
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 20
 • Wstrzymało się: 2
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Za
 • 13. Jagielski, PiS, Wstrzymał się
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Za
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Wstrzymał się
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 30. Tyszler, PO, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Za
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 22
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 1
 • Głosowało za: 21
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Za
 • 13. Jagielski, PiS, Za
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Przeciw
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 30. Tyszler, PO, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Za
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 24
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 24
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 4. Bartnik, PO, Za
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Za
 • 13. Jagielski, PiS, Za
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 30. Tyszler, PO, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Za
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 22
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 22
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 4. Bartnik, PO, Za
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Za
 • 13. Jagielski, PiS, Za
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 30. Tyszler, PO, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Za
 • Obecnych: 23
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 23
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 4. Bartnik, PO, Za
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Za
 • 13. Jagielski, PiS, Za
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 30. Tyszler, PO, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Za
 • Obecnych: 24
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 23
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 4. Bartnik, PO, Za
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Za
 • 13. Jagielski, PiS, Za
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Za
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 30. Tyszler, PO, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Nie głosował
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Za
 • Obecnych: 23
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 22
 • Wstrzymało się: 1
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 4. Bartnik, PO, Za
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Za
 • 13. Jagielski, PiS, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Za
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Wstrzymał się
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 30. Tyszler, PO, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Za
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 25
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 23
 • Wstrzymało się: 2
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 4. Bartnik, PO, Wstrzymał się
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Za
 • 13. Jagielski, PiS, Za
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Za
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Wstrzymał się
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 30. Tyszler, PO, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Za
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 24
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 24
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 4. Bartnik, PO, Za
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Za
 • 13. Jagielski, PiS, Za
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Za
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 30. Tyszler, PO, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Za
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 23
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 1
 • Głosowało za: 20
 • Wstrzymało się: 2
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 4. Bartnik, PO, Za
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Przeciw
 • 13. Jagielski, PiS, Za
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Za
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Wstrzymał się
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 30. Tyszler, PO, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Wstrzymał się
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 25
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 3
 • Głosowało za: 19
 • Wstrzymało się: 3
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 4. Bartnik, PO, Za
 • 5. Biernat, PiS, Wstrzymał się
 • 7. Duklanowski, PiS, Przeciw
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Przeciw
 • 13. Jagielski, PiS, Wstrzymał się
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Za
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Wstrzymał się
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 30. Tyszler, PO, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Przeciw
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Za
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 23
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 22
 • Wstrzymało się: 1
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 4. Bartnik, PO, Za
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Wstrzymał się
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Za
 • 13. Jagielski, PiS, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Za
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 30. Tyszler, PO, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Za
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 25
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 3
 • Głosowało za: 21
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 4. Bartnik, PO, Za
 • 5. Biernat, PiS, Przeciw
 • 7. Duklanowski, PiS, Przeciw
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Za
 • 13. Jagielski, PiS, Za
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Za
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Nie głosował
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 30. Tyszler, PO, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Przeciw
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Za
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 23
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 8
 • Głosowało za: 15
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 4. Bartnik, PO, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Przeciw
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Za
 • 13. Jagielski, PiS, Przeciw
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Przeciw
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Przeciw
 • 23. Niburski, PiS, Przeciw
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 30. Tyszler, PO, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Przeciw
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Przeciw
 • 44. Piotrowski, PiS, Przeciw
 • Obecnych: 18
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 1
 • Głosowało za: 16
 • Wstrzymało się: 1
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 4. Bartnik, PO, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Przeciw
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Za
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 30. Tyszler, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Wstrzymał się
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Za
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 19
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 2
 • Głosowało za: 16
 • Wstrzymało się: 1
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 4. Bartnik, PO, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Przeciw
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Za
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Wstrzymał się
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 30. Tyszler, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Przeciw
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Za
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 21
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 16
 • Wstrzymało się: 4
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Nie głosował
 • 4. Bartnik, PO, Wstrzymał się
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Za
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Za
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Wstrzymał się
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 30. Tyszler, PO, Wstrzymał się
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Wstrzymał się
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 21
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 16
 • Wstrzymało się: 5
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 4. Bartnik, PO, Wstrzymał się
 • 7. Duklanowski, PiS, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Za
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Za
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Wstrzymał się
 • 25. Posłuszny, PO, Wstrzymał się
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 30. Tyszler, PO, Wstrzymał się
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Wstrzymał się
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 20
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 18
 • Wstrzymało się: 2
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 4. Bartnik, PO, Wstrzymał się
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Za
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Za
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Wstrzymał się
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 30. Tyszler, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 20
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 20
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 4. Bartnik, PO, Za
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Za
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 18. Krystek, Niezrzeszony, Za
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 30. Tyszler, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 18
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 17
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 4. Bartnik, PO, Za
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Za
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 44. Piotrowski, PiS, Nie głosował
 • Obecnych: 21
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 2
 • Głosowało za: 15
 • Wstrzymało się: 4
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 4. Bartnik, PO, Wstrzymał się
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Przeciw
 • 13. Jagielski, PiS, Za
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Wstrzymał się
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 30. Tyszler, PO, Wstrzymał się
 • 31. Zielińska, PO, Wstrzymał się
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Przeciw
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 20
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 1
 • Głosowało za: 16
 • Wstrzymało się: 2
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 4. Bartnik, PO, Wstrzymał się
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Przeciw
 • 13. Jagielski, PiS, Za
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Nie głosował
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 31. Zielińska, PO, Wstrzymał się
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 23
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 2
 • Głosowało za: 17
 • Wstrzymało się: 4
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 4. Bartnik, PO, Wstrzymał się
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Przeciw
 • 13. Jagielski, PiS, Za
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Wstrzymał się
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 30. Tyszler, PO, Wstrzymał się
 • 31. Zielińska, PO, Wstrzymał się
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Przeciw
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 27
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 27
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 3. Baran, PO, Za
 • 4. Bartnik, PO, Za
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 6. Bródka, PO, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Za
 • 13. Jagielski, PiS, Za
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 26. Stankiewicz, PiS, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 30. Tyszler, PO, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Za
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 23
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 23
 • Głosowało za: 0
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Przeciw
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Przeciw
 • 3. Baran, PO, Przeciw
 • 4. Bartnik, PO, Przeciw
 • 6. Bródka, PO, Przeciw
 • 7. Duklanowski, PiS, Przeciw
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Przeciw
 • 11. Hinc, PiS, Przeciw
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Przeciw
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Przeciw
 • 17. Kopeć, PiS, Przeciw
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Przeciw
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Przeciw
 • 22. Matias, PiS, Przeciw
 • 23. Niburski, PiS, Przeciw
 • 24. Pańka, PO, Przeciw
 • 26. Stankiewicz, PiS, Przeciw
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Przeciw
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Przeciw
 • 30. Tyszler, PO, Przeciw
 • 31. Zielińska, PO, Przeciw
 • 39. Dąbrowski, PiS, Przeciw
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Przeciw
 • Obecnych: 25
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 24
 • Wstrzymało się: 1
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 3. Baran, PO, Za
 • 4. Bartnik, PO, Za
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 6. Bródka, PO, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Za
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Za
 • 13. Jagielski, PiS, Za
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 26. Stankiewicz, PiS, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 30. Tyszler, PO, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Wstrzymał się
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
 • Obecnych: 25
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 1
 • Głosowało za: 23
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 4. Bartnik, PO, Za
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Za
 • 13. Jagielski, PiS, Za
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 26. Stankiewicz, PiS, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 30. Tyszler, PO, Nie głosował
 • 31. Zielińska, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Przeciw
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
STANOWISKO W SPRAWIE WYSTĄPIENIA DO WOJEWODY O NIEDOKONYWANIE ZMIAN NAZW UL.26 KWIETNIA I UL. OBROŃCÓW STALINGRADU, 12.09.2017 R.
 • Obecnych: 30
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 11
 • Głosowało za: 19
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 3. Baran, PO, Za
 • 4. Bartnik, PO, Za
 • 5. Biernat, PiS, Przeciw
 • 6. Bródka, PO, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Przeciw
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 10. Herczyńska, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Przeciw
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Przeciw
 • 13. Jagielski, PiS, Przeciw
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Przeciw
 • 19. Liktoras, Bezpartyjni, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Przeciw
 • 23. Niburski, PiS, Przeciw
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 26. Stankiewicz, PiS, Przeciw
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 30. Tyszler, PO, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
 • 32. Gadomska, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Przeciw
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Za
 • 44. Piotrowski, PiS, Przeciw
ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU Z XXXII ZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA, 12.09.2017 R.
 • Obecnych: 23
 • Nie głosowało: 2
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 21
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 3. Baran, PO, Za
 • 6. Bródka, PO, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Nie głosował
 • 10. Herczyńska, PO, Nie głosował
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Za
 • 13. Jagielski, PiS, Za
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 26. Stankiewicz, PiS, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 30. Tyszler, PO, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
 • 32. Gadomska, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU Z V UROCZYSTEJ SESJI RADY MIASTA, 12.09.2017 R.
 • Obecnych: 25
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 24
 • Wstrzymało się: 1
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 2. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 4. Bartnik, PO, Za
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 6. Bródka, PO, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 10. Herczyńska, PO, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Za
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 26. Stankiewicz, PiS, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Wstrzymał się
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 30. Tyszler, PO, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
 • 32. Gadomska, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Za
 • 44. Piotrowski, PiS, Za
ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU Z XXXI ZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA, 12.09.2017 R.
 • Obecnych: 26
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 25
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Bagiński, Bezpartyjni, Za
 • 3. Baran, PO, Za
 • 5. Biernat, PiS, Za
 • 6. Bródka, PO, Za
 • 7. Duklanowski, PiS, Za
 • 8. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 10. Herczyńska, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 12. Jacyna-Witt, Niezrzeszony, Za
 • 13. Jagielski, PiS, Za
 • 15. Jerzyk, Niezrzeszony, Za
 • 16. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 17. Kopeć, PiS, Za
 • 20. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Matias, PiS, Za
 • 23. Niburski, PiS, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 26. Stankiewicz, PiS, Za
 • 27. Stopyra, Bezpartyjni, Za
 • 29. Wilkocki, Bezpartyjni, Za
 • 30. Tyszler, PO, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
 • 32. Gadomska, PO, Za
 • 39. Dąbrowski, PiS, Za
 • 40. Dorżynkiewicz, Niezrzeszony, Nie głosował
 • 44. Piotrowski, PiS, Za