GŁOSOWANIA - ZESTAWIENIE ZBIORCZE
z XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin w dniu 07.12.2021 r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXXII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 19 października 2021 r.

OBECNYCH: 31

NIEOBECNYCH: 0

 

NIE GŁOSOWAŁO: 7

GŁOSOWAŁO ZA: 24

GŁOSOWAŁO PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Mariusz Bagiński - za

Jolanta Balicka – za

Bazyli Baran - za

Paweł Bartnik – nie głosował

Stefania Biernat - za

Marcin Biskupski - za

Witold Dąbrowski - nie głosował

Leszek Duklanowski – za

Władysław Dzikowski - za

Agata Grenda - za

Maria Magdalena Herczyńska – za

Dominika Jackowski - nie głosowała

Patryk Jaskulski - za

Łukasz Kadłubowski - nie głosował

Marek Kolbowicz - za

Agnieszka Kurzawa – za

Roman Lewandowski – za

Renata Łażewska - za

Edyta Łongiewska-Wijas - za

Dariusz Matecki - za

Maria Myśliwiec - za

Urszula Pańka – za

Marcin Pawlicki - za

Jan Posłuszny – nie głosował

Krzysztof Romianowski - za

Przemysław Słowik - nie głosował

Robert Stankiewicz - za

Łukasz Tyszler - nie głosował

Maciej Ussarz – za

Grażyna Zielińska - za

Mirosław Żylik – za

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 248/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok

OBECNYCH: 31

NIEOBECNYCH: 0

 

NIE GŁOSOWAŁO: 6

GŁOSOWAŁO ZA: 15

GŁOSOWAŁO PRZECIW: 6

WSTRZYMAŁO SIĘ: 4

Mariusz Bagiński - za

Jolanta Balicka – za

Bazyli Baran - za

Paweł Bartnik – nie głosował

Stefania Biernat - przeciw

Marcin Biskupski - za

Witold Dąbrowski - nie głosował

Leszek Duklanowski – przeciw

Władysław Dzikowski - za

Agata Grenda - za

Maria Magdalena Herczyńska – za

Dominika Jackowski - nie głosowała

Patryk Jaskulski - za

Łukasz Kadłubowski - nie głosował

Marek Kolbowicz - za

Agnieszka Kurzawa – przeciw

Roman Lewandowski – przeciw

Renata Łażewska - za

Edyta Łongiewska-Wijas - wstrzymała się

Dariusz Matecki – wstrzymał się

Maria Myśliwiec - za

Urszula Pańka – za

Marcin Pawlicki - wstrzymał się

Jan Posłuszny – nie głosował

Krzysztof Romianowski - przeciw

Przemysław Słowik - nie głosował

Robert Stankiewicz - wstrzymał się

Łukasz Tyszler - za

Maciej Ussarz – przeciw

Grażyna Zielińska - za

Mirosław Żylik – za

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 249/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

OBECNYCH: 31

NIEOBECNYCH: 0

 

NIE GŁOSOWAŁO: 3

GŁOSOWAŁO ZA: 17

GŁOSOWAŁO PRZECIW: 10

WSTRZYMAŁO SIĘ: 1

Mariusz Bagiński - za

Jolanta Balicka – za

Bazyli Baran - za

Paweł Bartnik – nie głosował

Stefania Biernat - przeciw

Marcin Biskupski - za

Witold Dąbrowski - przeciw

Leszek Duklanowski – przeciw

Władysław Dzikowski - za

Agata Grenda - za

Maria Magdalena Herczyńska – za

Dominika Jackowski - za

Patryk Jaskulski - za

Łukasz Kadłubowski - za

Marek Kolbowicz - za

Agnieszka Kurzawa – przeciw

Roman Lewandowski – przeciw

Renata Łażewska - za

Edyta Łongiewska-Wijas – wstrzymała się

Dariusz Matecki - przeciw

Maria Myśliwiec - za

Urszula Pańka – za

Marcin Pawlicki - przeciw

Jan Posłuszny – nie głosował

Krzysztof Romianowski - przeciw

Przemysław Słowik - nie głosował

Robert Stankiewicz - przeciw

Łukasz Tyszler - za

Maciej Ussarz – przeciw

Grażyna Zielińska - za

Mirosław Żylik – za

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 239/21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

OBECNYCH: 31

NIEOBECNYCH: 0

 

NIE GŁOSOWAŁO: 2

GŁOSOWAŁO ZA: 18

GŁOSOWAŁO PRZECIW: 10

WSTRZYMAŁO SIĘ: 1

Mariusz Bagiński - za

Jolanta Balicka – za

Bazyli Baran - za

Paweł Bartnik – za

Stefania Biernat - przeciw

Marcin Biskupski - za

Witold Dąbrowski - przeciw

Leszek Duklanowski – przeciw

Władysław Dzikowski - za

Agata Grenda - za

Maria Magdalena Herczyńska – za

Dominika Jackowski - za

Patryk Jaskulski - za

Łukasz Kadłubowski - za

Marek Kolbowicz - za

Agnieszka Kurzawa – przeciw

Roman Lewandowski – przeciw

Renata Łażewska - za

Edyta Łongiewska-Wijas – wstrzymała się

Dariusz Matecki - przeciw

Maria Myśliwiec - za

Urszula Pańka – za

Marcin Pawlicki - przeciw

Jan Posłuszny – nie głosował

Krzysztof Romianowski - przeciw

Przemysław Słowik - nie głosował

Robert Stankiewicz - przeciw

Łukasz Tyszler - za

Maciej Ussarz – przeciw

Grażyna Zielińska - za

Mirosław Żylik – za

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 238/21 w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok

OBECNYCH: 31

NIEOBECNYCH: 0

 

NIE GŁOSOWAŁO: 2

GŁOSOWAŁO ZA: 18

GŁOSOWAŁO PRZECIW: 10

WSTRZYMAŁO SIĘ: 1

Mariusz Bagiński - za

Jolanta Balicka – za

Bazyli Baran - za

Paweł Bartnik – za

Stefania Biernat - przeciw

Marcin Biskupski - za

Witold Dąbrowski - przeciw

Leszek Duklanowski – przeciw

Władysław Dzikowski - za

Agata Grenda - za

Maria Magdalena Herczyńska – za

Dominika Jackowski - nie głosowała

Patryk Jaskulski - za

Łukasz Kadłubowski - za

Marek Kolbowicz - za

Agnieszka Kurzawa – przeciw

Roman Lewandowski – przeciw

Renata Łażewska - za

Edyta Łongiewska-Wijas – wstrzymała się

Dariusz Matecki - przeciw

Maria Myśliwiec - za

Urszula Pańka – za

Marcin Pawlicki - przeciw

Jan Posłuszny – za

Krzysztof Romianowski - przeciw

Przemysław Słowik - za

Robert Stankiewicz - przeciw

Łukasz Tyszler - nie głosował

Maciej Ussarz – przeciw

Grażyna Zielińska - za

Mirosław Żylik – za

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 250/21 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2022-2026

OBECNYCH: 31

NIEOBECNYCH: 0

 

NIE GŁOSOWAŁO: 1

GŁOSOWAŁO ZA: 19

GŁOSOWAŁO PRZECIW: 10

WSTRZYMAŁO SIĘ: 1

Mariusz Bagiński - za

Jolanta Balicka – za

Bazyli Baran - za

Paweł Bartnik – za

Stefania Biernat - przeciw

Marcin Biskupski - za

Witold Dąbrowski - przeciw

Leszek Duklanowski – przeciw

Władysław Dzikowski - za

Agata Grenda - za

Maria Magdalena Herczyńska – za

Dominika Jackowski - za

Patryk Jaskulski - za

Łukasz Kadłubowski - za

Marek Kolbowicz - za

Agnieszka Kurzawa – przeciw

Roman Lewandowski – przeciw

Renata Łażewska - za

Edyta Łongiewska-Wijas – wstrzymała się

Dariusz Matecki - przeciw

Maria Myśliwiec - za

Urszula Pańka – za

Marcin Pawlicki - przeciw

Jan Posłuszny – za

Krzysztof Romianowski - przeciw

Przemysław Słowik - za

Robert Stankiewicz - przeciw

Łukasz Tyszler - nie głosował

Maciej Ussarz – przeciw

Grażyna Zielińska - za

Mirosław Żylik – za