Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wykazy nieruchomości do zbycia

Wykaz Nr 47/2018 dotyczący niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Łowieckiej 21 - działki gruntu nr nr: 9/6 i 9/9 z obrębu ewidencyjnego 3063.


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo komercyjne

Wykaz nr  47/2018

 

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 06.08.2018 r. do 27.08.2018 r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

1.

ul. Łowiecka 21

 

3063

 

 

9/6

 

9/9

 

 

 

 

 

 

918

 

458

------

Łącznie

1376

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Usługi, w tym m. in. usługi edukacji, rehabilitacji, sportu, rekreacji i turystyki wykorzystujące dostęp do akwenów żeglownych, hangary, place postojowe dla łodzi, usługi rzemieślnicze związane z eksploatacją sprzętu pływającego, sportami wodnymi i rybactwem, zespół załogantów jednostek pływających

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Tor Wodny” w Szczecinie – Uchwała Rady Miasta Szczecin                        
Nr XXIX/730/17 z dn, 25.04.2017  r. (Dz. Urz. W. Zach. z dn. 18.05.2017 r, poz.2327).

 

Teren elementarny P.T.9018.USw

 

170 000,00

 

Zgodnie z przeznaczeniem

 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Cena nieruchomości netto uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości, w tym służebność gruntową prawa przechodu i przejazdu bez prawa parkowania.
  3. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  4. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  5. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.


Data publikacji: 2018/08/06
Data wygaśnięcia: 2018/08/28
udostępnił: WZiON, wytworzono: 2018/08/06 09:36:11, odpowiedzialny/a: D. Chłap, wprowadził/a: Marzena Karpik, dnia: 2018/08/31 11:01:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Karpik 2018/08/31 11:01:17 modyfikacja wartości
Marzena Karpik 2018/08/06 09:37:57 modyfikacja wartości
Marzena Karpik 2018/08/06 09:36:10 nowa pozycja