Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wykazy nieruchomości do zbycia

WYKAZ Nr 69/2017 dotyczący nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, polożonej w rejonie ulicy Dobrej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego


Forma zbycia: Zbycie przetargowe
Rodzaj: Nieruchomość niezabudowana

WYKAZ Nr  69/2017

 

Dotyczący nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

 Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 17.07.2017 r. do 07.08.2017 r.

 

 

 

 

Adres nieruchomości

 

 

 

Nr księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości

wg katastru nieruchomości

 

 

 

Pow. w m2

 

 

Opis nieruchomości

 

 

Przeznaczenie nieruchomości

Sposób zagospodarowania

 

 

Cena nieruchomości

w zł

Nr obrębu

Nr działki

                  Rejon ulicy Dobrej

 

 

 

166/1

 3070

       107

Działka gruntu niezabudowana

 

   W Studium uwarunkowań
   i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta    nieruchomość znajduje się
w obszarze   wskazanym do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

------------------------------

poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
tj. nieruchomości o adresie Dobra 26 lub Dobra 28

 

21.100,00

 

 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług zbycie działki nr 166/1 obręb 3070 będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania VAT.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.


Data publikacji: 2017/07/17
Data wygaśnięcia: 2017/08/07
udostępnił: WZiON, wytworzono: 2017/07/17 08:15:30, odpowiedzialny/a: Maria Latkowska, wprowadził/a: Marzena Karpik, dnia: 2018/08/03 13:58:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Karpik 2018/08/03 13:58:53 modyfikacja wartości
Beata Szulik 2017/07/17 08:20:38 modyfikacja wartości
Beata Szulik 2017/07/17 08:20:03 modyfikacja wartości
Beata Szulik 2017/07/17 08:19:14 modyfikacja wartości
Beata Szulik 2017/07/17 08:18:39 modyfikacja wartości
Beata Szulik 2017/07/17 08:17:27 modyfikacja wartości
Beata Szulik 2017/07/17 08:15:30 nowa pozycja