Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wykazy nieruchomości do zbycia

WYKAZ Nr 363/2012 dot. nieruchomości gruntowej stanowiącej wlasność Miasta Szczecin przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego poł.w Szczecinie przy ul. Przybrzeżnej


Forma zbycia: Zbycie przetargowe
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo wielorodzinne

Wykaz nr 363/2012

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 09.07.2012 r. do 30.07.2012 r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości

wg KW

oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena

nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

1.

Przybrzeżna

 

4021

 

15/8 

 

 

15/19

 

 

 

148

 

 

 350

Łącznie       498

 

Nieruchomość gruntowa

 

pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem wprowadzenia usług

 

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dąbie - plaża” w Szczecinie – Uchwała Rady Miasta Szczecin  Nr VII/98/11 z dnia 18.04.2011 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 19.05.2011 r. Nr 61 poz. 1095).

Teren elementarny D.D.3015.MW,U.

 

101.000,00

Zgodnie z przeznaczeniem

 

 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Cena nieruchomości gruntowej (netto) uwzględnia prawa i ograniczenia ustanowione w jej granicach.
  3. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  4. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  5. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom,którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ichnabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.


Data publikacji: 2012/07/09
Data wygaśnięcia: 2012/07/30
udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2012/07/09 07:30:27, odpowiedzialny/a: Maria Latkowska, wprowadził/a: Marzena Karpik, dnia: 2018/08/08 12:41:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Karpik 2018/08/08 12:41:31 modyfikacja wartości
Wanda Lisewska 2012/07/09 07:30:26 nowa pozycja