Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wykazy nieruchomości do zbycia

Wykaz nr 383/2015 dotyczący nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Szeligowskiego


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo jednorodzinne

Wykaz nr 383/2015

dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin,  przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonego

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 23.07.2015 r. do 13.08.2015 r.

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

 

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

numery

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

1.

rejon ul. Szeligowskiego

 

 

2095

178/6

791

Nieruchomość gruntowa

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce Derdowskiego 2”
w Szczecinie - Uchwała Rady Miasta
Nr VIII/N/1247/10 z dn. 15.07.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 80 poz. 1498 z 2010 r.)

Teren elementarny Z. G.5531.MN

179 000,00

Zgodnie z przeznaczeniem

2.

rejon ul. Szeligowskiego

 

2095

178/7

882

Nieruchomość gruntowa

j.w.

194 000,00

3.

rejon ul. Szeligowskiego

 

2095

93/7

685

Nieruchomość gruntowa

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce Derdowskiego 2”
w Szczecinie - Uchwała Rady Miasta
Nr VIII/N/1247/10 z dn. 15.07.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 80 poz. 1498 z 2010 r.)

Teren elementarny Z. G.5535.MN,U

155 000,00

Zgodnie z przeznaczeniem

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.


Data publikacji: 2015/07/23
Data wygaśnięcia: 2015/08/14
udostępnił: WGN, wytworzono: 2015/07/23 13:13:57, odpowiedzialny/a: D.Chłap, wprowadził/a: Marzena Karpik, dnia: 2018/08/03 14:47:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Karpik 2018/08/03 14:47:19 modyfikacja wartości
Anna Szymków 2015/07/23 13:14:38 modyfikacja wartości
Anna Szymków 2015/07/23 13:13:57 nowa pozycja