Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wykazy nieruchomości do zbycia

Wykaz nr 90/2019 dot. nieruchomości gruntowej polożonej w Szczecinie, w rejonie ul. Walecznych - dz. nr 93/1 z obr. 4076.


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo komercyjne

Wykaz nr 90  / 2019

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 28.10.2019 r. do 18.11.2019 r.

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

1.

w rejonie

ul. Walecznych

 

4076

 

93/1

 

3021

Nieruchomość gruntowa


Zabudowa usługowa

 

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Zdroje - Walecznych” w Szczecinie –

Uchwała Rady Miasta Szczecin    Nr XLIV/1112/10 z dn. 01.03.2010  r. (Dz. Urz. W. Zach. z 2010 r., Nr 31, poz. 639).

Teren elementarny: D.Z.4007.U

 

 610 000,00 zł

Zgodnie z przeznaczeniem.

1. Cena nieruchomości gruntowej netto będzie stanowić w przetargu cenę wywoławczą. Cena wywoławcza nieruchomości uwzględnia cenę służebności gruntowej prawa przechodu przejazdu przewidzianą do ustanowienia w umowie zbycia nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.    

2. Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT, naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

3. Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto ustalona w wyniku przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.Data publikacji: 2019/10/28
Data wygaśnięcia: 2019/11/19
udostępnił: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, wytworzono: 2019/10/28 08:30:09, odpowiedzialny/a: D.Chłap, wprowadził/a: Marzena Karpik, dnia: 2019/12/17 11:33:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Karpik 2019/12/17 11:33:02 modyfikacja wartości
Marzena Karpik 2019/10/28 08:30:09 nowa pozycja