Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wykazy nieruchomości do zbycia

Wykaz nr 3/2017 dotyczący nieruchomości gruntowych położonych w rej.ul. Strzałowskiej- dz.15/37,15/38,15/41i 15/48, 15/51,15/52,15/49 z obr. 3091


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo wielorodzinne

Wykaz nr 3 / 2017

dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów

ustnych nieograniczonych

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 09.01.2017r. do  30.01.2017r.

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

 

1.

rejon ulicy

Strzałowskiej

 

 

 

3091

 

15/37

 

3903

 

nieruchomość gruntowa

 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług

 

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Golęcino - Gocław”   w Szczecinie,  uchwalony Uchwałą  Nr XXXI/772/09 Rady Miasta Szczecin z dnia  02 lutego 2009r. (Dz. Urz. Wojew. Zach. z dnia            15 maja 2009 r.  Nr 16,   poz. 665)

Teren  elementarny  P.G.1034.MW,U;

-------------------------------------

Zgodnie z przeznaczeniem

 

674 000,00

 

 

2.

rejon ulicy

Strzałowskiej

 

 

3091

15/38

2248

nieruchomość gruntowa

 

428 000,00

 

 

3.

rejon ulicy

Strzałowskiej

 

 

3091

15/41 i 15/48

95+977

=1072

nieruchomość gruntowa

 

 214 000,00

 

 

4.

 

rejon ulicy

Strzałowskiej

 

 

3091

 15/51

 

961

 

nieruchomość gruntowa

 

192 000,00

 

 

5.

rejon ulicy

Strzałowskiej

 

 3091

15/52

855

 nieruchomość gruntowa

 

171 000,00

 

 6.

rejon ulicy

Strzałowskiej

 

 

3091

15/49

1137

nieruchomość gruntowa

 

227 000,00

 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena nieruchomości netto uwzględnia cenę ustanowienia służebności gruntowych w postaci prawa przechodu i przejazdu zapewniającej działce dostęp  do drogi publicznej.
  4. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  5. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.


Data publikacji: 2017/01/09
Data wygaśnięcia: 2017/01/31
udostępnił: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, wytworzono: 2017/01/04 14:48:39, odpowiedzialny/a: Maria Fiszer, wprowadził/a: Marzena Karpik, dnia: 2018/08/03 14:09:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Karpik 2018/08/03 14:09:07 modyfikacja wartości
Maria Fiszer 2017/01/04 14:52:31 modyfikacja wartości
Maria Fiszer 2017/01/04 14:49:41 modyfikacja wartości
Maria Fiszer 2017/01/04 14:48:38 nowa pozycja