Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wykazy nieruchomości do zbycia

Wykaz dot. nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieogr. położonych w rejonie ul. Strzałowskiej dz. nr 15/37, 15/38, 15/41 i15/48,15/51,15/52,15/53


Forma zbycia: Zbycie przetargowe
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo wielorodzinne

Wykaz nr    21   /2016

dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 31.03.2016 r. do  21.04.2016 r.

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

 

1.

rejon ulicy

Strzałowskiej

 

 

3091

 

15/37

 

3903

 

nieruchomość gruntowa

 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Golęcino - Gocław”   w Szczecinie,  uchwalony Uchwałą  Nr XXXI/772/09 Rady Miasta Szczecin z dnia  02 lutego 2009r. (Dz. Urz. Wojew. Zach. z dnia   15 maja 2009 r.  Nr 16,   poz. 665)

Teren  elementarny  P.G.1034.MW,U;

--------------------------------------------

Zgodnie z przeznaczeniem

 

1 052 000,00

 

 

2.

rejon ulicy

Strzałowskiej

 

 

 

3091

 

15/38

 

2248

 

nieruchomość gruntowa

 

547 000,00

 

 

3.

rejon ulicy

Strzałowskiej

 

 

 

 

3091

 

15/41 i 15/48

95+977

=1072

 

nieruchomość gruntowa

 

 261 000,00

 

 

4.

 

rejon ulicy

Strzałowskiej

 

 

 

 

3091

 

15/51

 

961

 

nieruchomość gruntowa

 

234 000,00

 

 

5.

rejon ulicy

Strzałowskiej

 

 

 

3091

 

15/52

 

855

 

nieruchomość gruntowa

 

208 000,00

 

 

6.

rejon ulicy

Strzałowskiej

 

 

 

3091

 

15/53

 

929

 

nieruchomość gruntowa

 

226 000,00

 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena nieruchomości netto uwzględnia cenę ustanowienia służebności gruntowych w postaci prawa przechodu i przejazdu zapewniającej działce dostęp do drogi publicznej.
  4. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  5. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.


Data publikacji: 2016/03/31
Data wygaśnięcia: 2016/05/06
udostępnił: WZiON, wytworzono: 2016/03/31 10:22:30, odpowiedzialny/a: Maria Latkowska, wprowadził/a: Dariusz Adamowski, dnia: 2022/02/04 15:16:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Adamowski 2022/02/04 15:16:01 modyfikacja wartości
Marzena Karpik 2018/08/03 14:21:59 modyfikacja wartości
Maria Fiszer 2016/03/31 10:41:58 modyfikacja wartości
Maria Fiszer 2016/03/31 10:22:29 nowa pozycja