Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Postępowania Biura Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Zaproszenie do konsultacji rynkowych - Wstępnego badania rynku

Szanowni Państwo,


Gmina Miasto Szczecin zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do udziału w konsultacjach rynkowych – wstępnym badaniu rynku dla Przedsięwzięcia planowanego do realizacji w formule partnerstwa publiczno - prywatnego pod nazwą „Budowa centrum przesiadkowego z parkingiem wielokondygnacyjnym oraz śródmiejską zabudową wielofunkcyjną w Szczecinie".


Na obecnym etapie prac nad Przedsięwzięciem Miasto realizuje umowę, której przedmiot stanowi „Opracowanie wariantowej koncepcji usytuowania: centrum przesiadkowego, parkingu wielokondygnacyjnego, śródmiejskiej zabudowy wielofunkcyjnej, na terenie Placu Zawiszy Czarnego i alternatywnie Placu Zawiszy Czarnego oraz przy ulicy Owocowej w Szczecinie wraz z wariantową koncepcją przebudowy układu komunikacyjnego obsługującego ww. funkcje”. Mając na uwadze powyższe, celem konsultacji rynkowych - wstępnego badania rynku jest uzyskanie opinii i informacji potencjalnie zainteresowanych podmiotów w zakresie możliwości wdrożenia w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego poszczególnych wariantów funkcjonalno-lokalizacyjnych Przedsięwzięcia,biorąc pod uwagę efektywność przyjętych rozwiązań w kontekście celów stawianych projektowi oraz optymalnego rynkowo kształtu przyszłego Przedsięwzięcia.


Prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w Memorandum Informacyjnym, stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia oraz o odesłanie wypełnionej ankiety na wskazane poniżej adresy w terminie do dnia 15 grudnia 2021 r

 

Państwa sugestie i uwagi będą miały istotne znaczenie dla właściwego przygotowania Przedsięwzięcia i przyczynią się do wypracowania najkorzystniejszych rozwiązań, uwzględniających korzyści zarówno strony prywatnej, jak i osiągnięcie celu publicznego.

Udzielone przez Państwa odpowiedzi nie będą traktowane jako Państwa ostateczne stanowisko. Wszystkie odpowiedzi zostaną wykorzystane na potrzeby wewnętrznych analiz Miasta służących dalszemu doprecyzowaniu kierunków oraz kształtu Przedsięwzięcia.


Memorandum Informacyjne oraz ankieta dla potencjalnych Partnerów Prywatnych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Partnerstwo publiczno-prywatne:

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50742.asp


Wypełnione ankiety prosimy przesłać na adresy:

 bppp@um.szczecin.pl  oraz  s.pachuta@ingenis.pl 

 

Liczymy na Państwa zainteresowanie planowanym Przedsięwzięciem oraz udział w niniejszych konsultacjach rynkowych – wstępnym badaniu rynku.

Załączniki:

udostępnił: Biuro Partnerstwa Publiczno Prywatnego, wytworzono: 2021/12/10, odpowiedzialny/a: Małgorzata Bil - Modranka, wprowadził/a: Anna Petters, dnia: 2021/12/10 09:10:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Petters 2021/12/10 09:10:51 modyfikacja wartości
Anna Petters 2021/12/10 09:10:08 modyfikacja wartości
Anna Petters 2021/12/10 09:07:14 modyfikacja wartości
Anna Petters 2021/12/10 09:06:50 modyfikacja wartości
Anna Petters 2021/12/10 09:05:56 nowa pozycja