Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Inwestycji Miejskich
Odpowiadający:
Zastępca Prezydenta Krzysztof Nowak
Data odpowiedzi:
2007/06/28
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Nie

W odpowiedzi na Pana interpelację informuję, że Wydział Inwestycji Miejskich w październiku 2006 roku podpisał umowę na prace projektowe dla zadania „Odprowadzenie ścieków sanitarnych i opadowych z zaprojektowaniem brakujących odcinków sieci wodociągowych wraz z zaprojektowaniem dróg i oświetlenia na osiedlu Wielgowo - Sławociesze - etap I". W trakcie opracowywania dokumentacji okazało się , że uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo nie pozwala na realizację zaprojektowanego skanalizowania i przebudowy dróg osiedla zgodnie z wcześniej opracowaną koncepcją i warunkami wydanymi przez ZWiK. Po licznych spotkaniach z udziałem przedstawicieli Biura Projektowego, Biura Planowania Przestrzennego Miasta, ZWiK, WUiNB ustalono ,że Wydział Inwestycji Miejskich wystąpi o zmianę do miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy Wielgowo-Sławociesze w zakresie umożliwiającym opracowanie dokumentacji projektowej jak w tytule. Taki wniosek wraz z wykazem koniecznych zmian przesłano do Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych dnia 25.05.2007r.
Z uwagi na brak możliwości Kontynuacji prac projektowych złożono projektantowi Biura Projektowo-Consultingowego „PROEKO" S.C. alternatywną propozycję: - zmianę terminu umownego ukończenia przedmiotu umowy do czasu uchwalenia przez Radę Miasta koniecznych zmian w M.P.Z.P. lub rozwiązanie umowy na zasadzie porozumienia stron.


Interpelacja: Dot. planu zagospodarowania przestrzennego: Wielgowo, Sławociesze, Zdunowo.
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2007/06/29, odpowiedzialny/a: Bekisz Monika, wprowadził/a: Monika Bekisz, dnia: 2007/06/29 10:21:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Bekisz 2007/06/29 10:21:50 nowa pozycja