Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Rejestr petycji złożonych w 2021 roku

Nr petycji: 152.13.21

Nr UNP:

288/S/21

Data złożenia:

2022/01/03

Przedmiot sprawy:

Petycja w sprawie zmiany § 21 ust. 13 uchwały V/154/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

TREŚĆ PETYCJI

Przewidywany termin załatwienia:

2022/03/31

Przebieg postępowania:

31.12.2021 - data wpływu petycji do Biura Rady Miasta

03.01.2022 - publikacja petycji na BIP + przekazanie do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM celem rozpatrzenia

17.01.2022 - posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM w sprawie złożonej petycji: podjęcie stanowiska o przekazaniu petycji do Komisji ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży RM celem przedstawienia opinii.  STANOWISKO

21.02.2022 - posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM  - podjęcie stanowiska o uznaniu petycji za bezzasadną ( projekt uchwały nr 59/22) :

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50654.asp?soid=AEEF7FCCBF2D4BA483A59BE4F9B3B8BC

 22.03.2022 - SESJA RADY MIASTA: przyjęcie projektu uchwały nr 59/22

Uchwała Nr XXXVIII/1045/22  Rady Miasta Szczecin z 22 marca 2022 roku

 


Sposób załatwienia sprawy:

Uchwała Nr XXXVIII/1045/22  Rady Miasta Szczecin z 22 marca 2022 roku - uznanie petycji za bezzasadną.

udostępnił: Biuro Rady Miasta , wytworzono: 2022/01/03, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2022/03/25 14:28:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2022/03/25 14:28:32 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2022/03/24 11:11:53 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2022/02/21 12:16:58 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2022/02/14 09:55:34 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2022/01/20 09:45:32 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2022/01/20 09:43:18 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2022/01/17 14:25:20 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2022/01/14 12:52:12 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2022/01/03 13:39:40 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2022/01/03 13:33:28 nowa pozycja

Z dniem 6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.