Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin

Dostawa kartonu, papieru oraz galanterii biurowej na 2019 r.


Szczecin, 25.02.2019 r.

Nr sprawy: MJOG-ZP.171.3.2019.MK

Nr pisma: MJOG-ZP.171.3.8.2019.MK

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na „Dostawę kartonu, papieru oraz galanterii biurowej na 2019 r.”

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986ze zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert
w postępowaniu pn. „Dostawę kartonu, papieru oraz galanterii biurowej na 2019 r.”które odbyło się w dniu 25.02.2019r.

1.Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Część I –  175 000,00 zł brutto

Cześć II –135 000,00 zł brutto

2.Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Część, na którą wykonawca składa ofertę

Cena brutto

Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności

1.

RESPOL POLSKA 

SP. Z O.O.

ul.  Szczawiowa 71

70-010 Szczecin

 

I

 

 

206 849,08 zł

Zgodnie z siwz

II

135 324,28 zł

Zgodnie z siwz

2.

 

"RAKPOL" Przedsiębiorstwo handlowo usługowe

Władysław Rak sp. j.

ul. Sikorskiego 31

70-313 Szczecin

 

I

190 001,02 zł

Zgodnie z siwz

II

122 959,38 zł

Zgodnie z siwz

3.

 

Arkadiusz Tokarewicz

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 

PPHU TORIS – PAPIER

ul. Przemysłowa 8 b

75-216 Koszalin

 

I

203 539,63 zł

Zgodnie z siwz

II

130 703,51 zł

Zgodnie z siwz

4.

EUROOFFICE SP. Z O.O.

ul. Kosynierów 10/U2

70-786 Szczecin

 

 

I

 

 

217 342,36 zł

Zgodnie z siwz

II

176 202,03 zł

Zgodnie z siwz

 

3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej,  przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej

Pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

 

Nr sprawy: MJOG-ZP.171.3.2019.MK

Szczecin, dnia 12.03.2019 r.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w  trybie zapytania o cenę na: „Dostawę kartonu, papieru oraz galanterii biurowej na 2019 r.”

 

Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

 

Część I

Ofertę nr 2

"RAKPOL" Przedsiębiorstwo handlowo usługowe Władysław Rak sp. j.

ul. Sikorskiego 31

70-313 Szczecin

Uzasadnienie wyboru - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium cena.

 

Część II

Ofertę nr 2

"RAKPOL" Przedsiębiorstwo handlowo usługowe Władysław Rak sp. j.

ul. Sikorskiego 31

70-313 Szczecin

Uzasadnienie wyboru - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium cena.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Część, na którą wykonawca składa ofertę

Punkty w kryterium „Cena”

1.

RESPOL POLSKA 

SP. Z O.O.

ul.  Szczawiowa 71

70-010 Szczecin

 

I

 

91,85

II

90,86

2.

 

"RAKPOL" Przedsiębiorstwo handlowo usługowe

Władysław Rak sp. j.

ul. Sikorskiego 31

70-313 Szczecin

 

I

100 pkt

II

100 pkt

3.

 

Arkadiusz Tokarewicz

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 

PPHU TORIS – PAPIER

ul. Przemysłowa 8 b

75-216 Koszalin

 

I

93,35

II

94,08

4.

EUROOFFICE SP. Z O.O.

ul. Kosynierów 10/U2

70-786 Szczecin

 

 

I

 

87,42

II

69,78

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
W CZĘŚCI II POSTĘPOWANIA

 

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej

Pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

 

Nr sprawy: MJOG-ZP.171.3.2019.MK

Szczecin, dnia 19.03.2019 r.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w  trybie zapytania o cenę na: „Dostawę kartonu, papieru oraz galanterii biurowej na 2019 r.”

 

Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuje, iż w części II przedmiotowego postępowania za najkorzystniejszą ofertę uznał:

 

Ofertę nr 2

"RAKPOL" Przedsiębiorstwo handlowo usługowe Władysław Rak sp. j.

ul. Sikorskiego 31

70-313 Szczecin

Uzasadnienie wyboru - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium cena.

 

Zamawiający podtrzymuje w mocy czynności dokonane dotychczas w części II postępowania, w szczególności dokonaną ocenę pozostałych ofert.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2019/02/25
udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2019/02/25, odpowiedzialny/a: Andrzej Sumisławski, wprowadził/a: Madlena Gruszka, dnia: 2019/03/19 12:22:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Madlena Gruszka 2019/03/19 12:22:45 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2019/03/12 10:49:39 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2019/02/25 13:56:27 nowa pozycja