Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin

Przetarg na wynajem pomieszczenia garażowego o pow. 54,75 m2


Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z późn. zm.) Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 52 w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 61 ogłasza przetarg na wynajem pomieszczenia garażowego o pow. 54,75 m2.
Dyrektor szkoły przewiduje możliwość wynajęcia:

pomieszczenia garażowego nr 3 o powierzchni: 54,75 m2 (oraz nieużywana antresola ), od poniedziałku do piątku od godziny 16.00.

Pomieszczenie garażowe wyposażone jest w media (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, kanalizacja).

Warunki przetargu:

1. Oferta powinna zostać złożona w formie elektronicznej na adres mailowy: sps52@miasto.szczecin.pl . Dopuszcza się również złożenie ofert w formie papierowej w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
2. Termin składania ofert – do dnia 26.03.2019 r. do godziny 15.00
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2019 r. o godzinie 9:00.
4. Bliższych informacji udziela: Jadwiga Grzeszczuk pod numerem telefonu 91 48 43 560
5. Pomieszczenie do wynajęcia można obejrzeć do dnia 22.03.2019 r., po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.
6. Minimalna stawka wynajmu wynosi: 400,00 netto+ 23% Vat /m-c.
7. Wynajem pomieszczenia nie może mieć negatywnego wpływu na działanie Szkoły.
8. Do oferty winno zostać załączone:
a) podanie skierowane do Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 z proponowanym terminem wynajmu oraz proponowaną stawką wynajmu,
b) kserokopia dowodu osobistego ( w przypadku wynajmu osób fizycznych).
9. Oferta winna zostać podpisana przez uprawnioną osobę tj. osobę reprezentującą podmiot składający ofertę.
10. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie zaproponowana najwyższa wysokość czynszu za wynajem w/w pomieszczenia

Podmiot lub osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umowy najmu w ustalonym przez nas terminie. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony, nie dłużej niż do 31.12.2019 r.
Wyniki przetargu albo informacja o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zostaną opublikowane do dnia 31.03.2019 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole oraz telefoniczne powiadomienie oferentów.
Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 52 w Szczecinie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienie przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2019/03/13
udostępnił: PSPS Nr 52 ul. Jagiellońska 61, wytworzono: 2019/03/13, odpowiedzialny/a: Jadwiga Grzeszczuk, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2019/03/13 09:00:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2019/03/13 09:00:21 nowa pozycja