Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych

WYKAZ NR DT.40-22/1-11-EM z dnia 28.09.2022 r


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

WYKAZ NR DT.40-22/1-11-EM

z dnia 28.09.2022 r.

 

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), Prezes Zarządu Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.,
z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin podaje do publicznej wiadomości, że oddaje w najem, w trybie bezprzetargowym lokale użytkowe wg niżej przedstawionego wykazu:

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Nr KW

Powierzchnia lokalu (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Miesięczny

czynsz netto

1

Hala Widowiskowo Sportowa

ul. Szafera 3/5/7

71-245 Szczecin

obręb 2004

dz. nr 1/31

SZ1S/00174544/7

- lokal nr 3/6, o powierzchni 21,47 m2

działalność gospodarcza

najem

25 zł/ m2

 

 

1.      Poza czynszem Najemca ponosić będzie opłaty za zużyte media (energia elektryczna, woda i kanalizacja, centralne ogrzewanie, Internet).

2.      Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

3.      Czynsz należy wnosić w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

4.      Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony:

– do dnia 31 grudnia 2022 r.

5.      Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.

6.      Najemca zobowiązany będzie do samodzielnego zgłoszenia, złożenia deklaracji i uiszczania podatku od nieruchomości za przedmiot najmu,we właściwym urzędzie tj. Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Szczecin.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 28.09.2022 r. do dnia 18.10.2022 r.Data publikacji: 2022/09/28
Data wygaśnięcia: 2022/10/18
IV
udostępnił: Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o., wytworzono: 2022/09/28 11:52:48, odpowiedzialny/a: Łukasz Nowak, wprowadził/a: Łukasz Nowak, dnia: 2022/09/28 11:52:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Łukasz Nowak 2022/09/28 11:52:47 nowa pozycja