Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej - aplikant


KOMENDANT  STRAŻY  MIEJSKIEJ

OGŁASZA

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W  STRAŻY  MIEJSKIEJ

UL.  SEBASTIANA KLONOWICA 1B

71 - 241 SZCZECIN

 

Stanowiska urzędnicze:

 strażnik miejski – aplikant (liczba wolnych stanowisk 3)

 

Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracowników będzie należało wykonywanie obowiązków  w zakresie:

 • ochrony porządku publicznego zgodnie z ustawą o strażach gminnych (miejskich),
 • podejmowanie interwencji związanych z nieprzestrzeganiem przepisów prawa,
 • ochrony zgromadzeń i imprez publicznych oraz obiektów użyteczności publicznej,
 • działań w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli.

 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej pracują w systemie równoważnego czasu pracy, tzn. praca zmianowa, w nocy, w niedziele i święta.

 

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie  minimum średnie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • obywatelstwo polskie,
 • ukończone 21 lat,
 • nienaganna opinia,
 • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 • niekaralność,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • ukończone szkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich), (osoby nieposiadające ukończonego szkolenia będą zobowiązane do odbycia szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) w trakcie zatrudnienia).

 

Dodatkowym atutem będzie posiadanie przez kandydata:

 • prawo jazdy kat. B,
 • dobrej znajomości topografii Szczecina,
 • ogólnej wiedzy na temat działalności Straży Miejskiej Szczecin,
 • znajomości języka obcego,
 • aktywności sportowej,
 • umiejętności długotrwałego działania w warunkach dużego obciążenia stresem,
 • umiejętności szybkiego podejmowania decyzji, komunikatywności.

 

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stawka wynagrodzenia zasadniczego: 3300 zł,
 • po roku od zatrudnienia możliwość awansu na stanowisko młodszego strażnika,
 • dodatek za wieloletnią pracę (5 - 20%) uzależniony od stażu pracy oraz za godziny nocne na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych w przepisach prawa;
 • premie i nagrody uznaniowe,
 • pakiet świadczeń socjalnych.

 

Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 2. dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i staż pracy (kserokopie, oryginały do wglądu),
 3. udokumentowane potwierdzenie uregulowania stosunku do służby wojskowej,
 4. podpisana klauzula informacyjna (załącznik RODO),
 5. oświadczenie kandydatao: korzystaniu z pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych, posiadaniu obywatelstwa polskiego, niekaralności (załącznik Oświadczenie do naboru)
 6. aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza, uprawniające do przystąpienia do testów praktycznych z zakresu sprawności fizycznej.   

 

W ramach postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeprowadzone testy sprawdzające sprawność fizyczną kandydata oraz badania lekarskie i psychologiczne.

 

Oferty należy składać w terminie do: 09.12.2022r. do godz. 1200,w zamkniętych kopertach
z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Strażnik - aplikant w Straży Miejskiej Szczecin” na adres:

Sekcja kadr

Straż Miejska

ul.  Sebastiana Klonowica 1b, 71-241 Szczecin

(Uwaga: liczy się data wpływu do Straży Miejskiej Szczecin)

 

Niekompletne oferty, nie spełniające wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu
w tym zawierające inną niż podaną w treści ogłoszenia treść oświadczeń, a także dostarczone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa kandydatów podczas rekrutacji zostaną wdrożone środki bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów.

Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone dwa miesiące po ogłoszonym naborze. Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 91 44 27 604.                        

Komendant

Straży Miejskiej Szczecin

Krzysztof Mechliński


Data wygaśnięcia: 09.12.2022

Załączniki:

udostępnił: Straż Miejska Szczecin, wytworzono: 2022/11/15, odpowiedzialny/a: Krzyszof Mechliński, wprowadził/a: Piotr Stachurski, dnia: 2022/11/17 14:37:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Stachurski 2022/11/17 14:37:17 nowa pozycja