Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze

Oferta pracy na stanowisko Opiekun dzieci i młodzieży przy przejściu przez jezdnię w Szkole Podstawowej Nr 7 w Szczecinie


OFERTA PRACY DLA OPIEKUNA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY PRZEJŚCIU PRZEZ JEZDNIĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. HELENY RASZKI W SZCZECINIE

 

 1. Szczegóły dotyczące ogłoszenia:
  • Stanowisko: opiekun dzieci i młodzieży przy przejściu przez jezdnię ( w drodze do i ze szkoły).
  • Ilość wakatów: 2.
  • Wymiar etatu:  1,5.
 2. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony do 31 sierpnia 2023 r.
  1. Praca w godzinach 7:30 -15:30 przy przejściu przez jezdnię przy ul. Złotowskiej
                     7:30 – 11:30 przy przejściu przez jezdnię przy ul. F. Chopina.
  2. Ważność ogłoszenia: 30.12.2022 r.
 3. Dane adresowe:
 4. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Heleny Raszki
 5. Miejscowość: Szczecin
 6. Kod pocztowy: 71-793
 7. Ulica: Złotowska 86
 8. Telefon: 91-426-98-30; 91 426-89-30
 9. E-mail: sekretariat@sp7.szczecin.pl
 10. Niezbędne wymagania:
 11. Wykształcenie minimum podstawowe;
 12.  Chęć do pracy;
 13. Dyspozycyjność;
 14. Szkolenie w zakresie wykonywania niektórych czynności na drodze związanych z kierowaniem ruchem drogowym – zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
  oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym ( pracodawca może sfinansować koszt szkolenia);
 15. Obywatelstwo polskie:
 16. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 17. Stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na w/w stanowisku.
 18. Zakres obowiązków:
  1. Kierowania ruchem drogowym na przejściu dla pieszych w sposób umożliwiający bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w tym chwilowe zatrzymanie ruchu pojazdów
   w celu zapewnienia uczniom bezpiecznego pokonania przejścia dla pieszych;
 19. Reagowania na nieprawidłowe zachowanie się dzieci na nadzorowanym przejściu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie;
 20. Podczas ferii zimowych i letnich oraz w czasie wolnym od zajęć szkolnych wykonywanie czynności pracownika obsługi;

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. CV wraz z podaniem o pracę;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 5. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 7
  im. Heleny Raszki w Szczecinie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.I.2016.119.1
  ze zm.)
 7. Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie lub przesłać do szkoły w terminie do 30.12.2022 r. godz. 15:30,  lub przesłać na adres e-mail: sekretariat@sp7.szczecin.pl.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy znajduje się na stronie: sp7.eu (zakładka RODO).

 

 

 

 

 

 

                  


Data wygaśnięcia: 30.12.2022

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/11/23, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąborwska, wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2022/11/23 13:17:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2022/11/23 13:17:09 nowa pozycja