Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Lokalizacja inwestycji w trybie innych specustaw

Obwieszczenie - Dec. nr 16/2023- Zmiana Decyzji ZRID nr 10/2019- Powst.Wlkp.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA

Na podstawie art. 11f ust. 3,4  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162 tj.), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 06.09.2023 r. Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję Decyzję nr 16/2023, znak: WAiB-III.6740.4.3.2023.GD o zmianie decyzji nr 10/2019 z dnia 29.10.2019r. znak: WUiAB-III.6740.197.2019.GD , dla zadania inwestycyjnego pn.:„ Przebudowa i rozbudowa układu drogowo-torowego w al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Budziszyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mieszka I do projektowanej pętli tramwajowej „Pomorzany” wraz z przebudową ul. Smolańskiej  na długości projektowanej pętli tramwajowej  w Szczecinie -  w granicach działek :

  •  5/12, 5/29, 6/5, 6/6, 7/10, 7/21, 7/83, 5/13, 7/98, 7/86, 5/14, 42, 1/1, 14 z obrębu 1050
  •  32/5, 32/8, 32/7, 10/1, 32/9, 68/1, 68/2, 22 z obrębu 1054 ;
  •  114/9, 22/10, 14/29, 114/21, 114/6, 97/5, 97/3, 97/9, 114/1, 114/2, 114/11,114/18, 114/20, 5  z obrębu 1056 ;
  •  87, 12/5, 6/6, 35, 40, 41/2, 86/13, 86/4, 86/10, 37, 82, 23, 21/6, 29/15 z obrębu 1057 ;
  •  2/3, 2/2, 12/14, 17/1, 1  z obrębu 1064 ;
  • 60, 55/12, 38 z obrębu  1076 ."

w zakresie :

  • -  wyłączenia działki nr 7/21 z obrębu 1050 z terenu znajdującego się w liniach   rozgraniczających teren inwestycji drogowej,
  • - zezwolenia na ograniczone korzystanie z działki nr 7/21 z obrębu 1050 celem wykonania robót budowlanych  polegających na przebudowie sieci energetycznej SN oraz demontażu dwóch słupów trakcyjnych na działce nr 7/10 z obrębu 1050,
  • - wyłączeniu działek nr 7/86 i 7/98 z obrębu 1050 z zakresu inwestycji.

 Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni, tj. od dnia 15.09.2023 r. do dnia 29.09.2023 r.

Jednocześnie, zgodnie z art. 11f ust. 4 przywołanej ustawy zawiadamia się, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budowictwa Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30, w pok. nr 205 w terminie 14 dni od ukazania się powyższego obwieszczenia.

                                                                      

                                                                                                                                       Prezydent Miasta Szczecin

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin - WAiB, wytworzono: 2023/09/13, odpowiedzialny/a: Grzegorz Dybicz, wprowadził/a: Grzegorz Dybicz, dnia: 2023/09/13 09:13:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Grzegorz Dybicz 2023/09/13 09:13:51 modyfikacja wartości
Grzegorz Dybicz 2023/09/13 09:10:44 nowa pozycja