Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

PRIORYTET: VI  - Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach

DZIAŁANIE: 6.1 - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach

 

Tytuł projektu:

Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie

 

Umowa o dofinansowanie nr: POIS.06.01.00-00-0017/16-00 z dnia 21.12.2017r.

OPIS PROJEKTU

Przedmiotowy projekt polega na przebudowie układu drogowego poprzez przebudowę i budowę  nowych torowisk w obszarze śródmiejskim Szczecina. Projekt obejmuje swoim zakresem dwa zadania inwestycyjne:

     

Przebudowa ul. Arkońskiej wraz z budową torowiska od pętli Las Arkoński do al. Wojska Polskiego

W ramach zadania skrzyżowanie Al. Wojska Polskiego – Arkońskiej – Szafera zostanie przebudowane na skrzyżowanie typu rondo. Jezdnie wlotowe i wylotowe będą posiadać dwa pasy ruchu. Zaprojektowano także wyspy przystankowe i kierunkowe oddzielające torowisko tramwajowe od jezdni. Inwestycja obejmuje również przebudowę ul. Arkońskiej – od skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego do pętli tramwajowej Las Arkoński wraz z przebudową istniejącego wiaduktu. Odcinek ul. Arkońskiej będzie posiadał cztery pasy ruchu (po dwa w każdą stronę). Środkowe pasy ruchu będą wspólne z torowiskiem tramwajowym wbudowanym w jezdnię. Po obu stronach jezdni przewidziano chodniki, a po stronie zachodniej ścieżkę rowerową. Na terenie naprzeciwko stadionu zlokalizowano parking Park & Ride dla samochodów osobowych i autokarów oraz parking Bike & Ride. Parking stanowić będzie miejsce przesiadkowe umożliwiające dojazd komunikacją miejską do centrum. W pobliżu wejścia na stadion „Arkonii” zlokalizowano przystanki tramwajowo – autobusowe. Istniejąca pętla tramwajowa „Las Arkoński” podlegać będzie gruntownej przebudowie na pętlę tramwajowo – autobusową. W rejonie pętli zlokalizowano parking Park & Ride dla samochodów osobowych.

Przebudowa ul. Szafera na odcinku od al. Wojska Polskiego do Hali Widowiskowo-Sportowej wraz z budową torowiska i nowej pętli tramwajowej

W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek ulicy Szafera od al. Wojska Polskiego do nowo wybudowanego skrzyżowania o ruchu okrężnym typu RONDO z ul. Modrą i ul. Romera. Wybudowane zostanie torowisko tramwajowe, wydzielone pomiędzy jezdniami z dwoma pasami ruchu w jednym kierunku. Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano pas autobusowo-tramwajowy PAT wraz ze wspólnymi przystankami autobusowo-tramwajowymi.

Inwestycja obejmuje również budowę pętli tramwajowo – autobusowej przy Hali Widowiskowo-Sportowej. Ponadto w celu optymalnego skomunikowania Hali Widowiskowo-Sportowej oraz pętli tramwajowo-autobusowej z nowoprojektowaną ulicą Szafera, w okolicy pętli zaprojektowano skrzyżowanie typu rondo
z dwoma pasami ruchu, którego zadaniem jest przyjęcie wzmożonego ruchu pojazdów wjeżdżających lub wyjeżdżających z przedmiotowego obszaru. W okolicy pętli zaplanowano również budowę trzech obiektów Park & Ride dla samochodów osobowych oraz jednego obiektu Bike & Ride.

CEL PROJEKTU 

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Szczecina poprzez rozwój tras tramwajowych miasta. Dzięki realizacji przedmiotowego projektu możliwa będzie integracja systemu transportu w Szczecinie.

Wzrost atrakcyjności transportu szynowego osiągnięty zostanie poprzez poprawę dostępności dla mieszkańców do transportu zbiorowego, skrócenie czasu przejazdu, poprawę płynności ruchu w mieście, wzrost poziomu bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej, wzrost komfortu podróżowania, co w konsekwencji przełoży się na przejęcie pasażerów z transportu indywidualnego, a tym samym zmniejszy się negatywny wpływ transportu na środowisko i warunki życia mieszkańców.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Szacowany koszt projektu wynosi 260 000 000  PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWNIA

Zgodnie z aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie udzielone zostanie dofinansowanie w kwocie

100 172 500 PLN

 HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI

Termin realizacji inwestycji: styczeń 2018 roku – grudzień 2021 roku

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projekt będzie realizowany w lewobrzeżnej części Szczecina w rejonie ulic: Szafera, Arkońskiej i al. Wojska Polskiego.


udostępnił: WIM, wytworzono: 2018/01/23, odpowiedzialny/a: Mariola Wojciechowska, wprowadził/a: Monika Tomiak, dnia: 2020/06/03 10:49:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomiak 2020/06/03 10:49:54 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/05/11 12:49:11 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/10/24 09:32:54 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/07/31 09:27:15 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/05/21 11:44:25 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/05/21 09:58:50 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2019/05/20 14:01:51 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2018/08/14 12:31:00 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2018/08/14 12:19:00 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2018/08/14 12:12:56 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2018/02/23 09:04:42 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2018/01/24 09:08:29 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2018/01/24 09:00:49 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2018/01/24 08:42:23 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2018/01/23 08:00:52 nowa pozycja