SESJA RADY MIASTA Z DNIA 2012-12-10

Indeks projektów
WNIOSEK RADNEJ BALICKIEJ O ZAMKNIĘCIE LISTY M. - DEBATA NAD INFORMACJĄ PREZYDENTA MIASTA, 10.12.2012 R.
 • Obecnych: 21
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 9
 • Głosowało za: 12
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Balicka, SDP, Za
 • 2. Baran, PO, Za
 • 4. Bródka, PO, Za
 • 5. Dąbrowski, PiS, Przeciw
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Przeciw
 • 9. Grodzki, PO, Za
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Przeciw
 • 14. Jerzyk, SLD, Za
 • 16. Kolbowicz, SDP, Przeciw
 • 18. Krystek, SLD, Przeciw
 • 19. Liktoras, SDP, Za
 • 22. Napieralski, SLD, Przeciw
 • 23. Paluch, PO, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Przeciw
 • 26. Sieńko, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Za
 • 28. Szałabawka, PiS, Przeciw
 • 29. Tyszler, PO, Za
 • 30. Wijas, SLD, Przeciw
 • 31. Zielińska, PO, Za
WNIOSEK RADNEGO GRODZKIEGO O ZAMKNIĘCIE LISTY M. - DEBATA NAD INFORMACJĄ PREZYDENTA MIASTA, 10.12.2012 R.
 • Obecnych: 22
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 11
 • Głosowało za: 11
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Balicka, SDP, Za
 • 2. Baran, PO, Za
 • 5. Dąbrowski, PiS, Przeciw
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Przeciw
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Przeciw
 • 8. Dzikowski, SDP, Przeciw
 • 9. Grodzki, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Przeciw
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Przeciw
 • 14. Jerzyk, SLD, Przeciw
 • 16. Kolbowicz, SDP, Za
 • 18. Krystek, SLD, Przeciw
 • 19. Liktoras, SDP, Za
 • 22. Napieralski, SLD, Przeciw
 • 23. Paluch, PO, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 26. Sieńko, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Za
 • 28. Szałabawka, PiS, Przeciw
 • 29. Tyszler, PO, Za
 • 30. Wijas, SLD, Przeciw
 • 31. Zielińska, PO, Za
WNIOSEK PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA O ZAMKNIĘCIE LISTY M. - DEBATA NAD INFORMACJĄ PREZYDENTA MIASTA, 10.12.2012 R.
 • Obecnych: 24
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 12
 • Głosowało za: 10
 • Wstrzymało się: 1
 • 4. Bródka, PO, Przeciw
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Za
 • 8. Dzikowski, SDP, Za
 • 9. Grodzki, PO, Za
 • 10. Herczyńska, PO, Przeciw
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Przeciw
 • 14. Jerzyk, SLD, Za
 • 15. Kęsik, SLD, Za
 • 16. Kolbowicz, SDP, Za
 • 18. Krystek, SLD, Przeciw
 • 19. Liktoras, SDP, Za
 • 20. Lemm, PO, Przeciw
 • 21. Marchewka, PO, Przeciw
 • 22. Napieralski, SLD, Nie głosował
 • 23. Paluch, PO, Przeciw
 • 24. Pańka, PO, Przeciw
 • 25. Posłuszny, PO, Przeciw
 • 26. Sieńko, PO, Wstrzymał się
 • 27. Stopyra, RN, Za
 • 28. Szałabawka, PiS, Za
 • 29. Tyszler, PO, Przeciw
 • 30. Wijas, SLD, Przeciw
 • 31. Zielińska, PO, Przeciw
 • Obecnych: 27
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 16
 • Głosowało za: 11
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Balicka, SDP, Przeciw
 • 2. Baran, PO, Za
 • 4. Bródka, PO, Za
 • 5. Dąbrowski, PiS, Przeciw
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Przeciw
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Przeciw
 • 8. Dzikowski, SDP, Przeciw
 • 9. Grodzki, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Przeciw
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Za
 • 13. Jania, PiS, Przeciw
 • 14. Jerzyk, SLD, Przeciw
 • 15. Kęsik, SLD, Przeciw
 • 16. Kolbowicz, SDP, Przeciw
 • 18. Krystek, SLD, Przeciw
 • 19. Liktoras, SDP, Przeciw
 • 20. Lemm, PO, Za
 • 21. Marchewka, PO, Za
 • 22. Napieralski, SLD, Przeciw
 • 23. Paluch, PO, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 26. Sieńko, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Przeciw
 • 28. Szałabawka, PiS, Przeciw
 • 29. Tyszler, PO, Za
 • 30. Wijas, SLD, Przeciw