SESJA RADY MIASTA Z DNIA 2011-01-31

WNIOSEK O REASUMPCJĘ GŁOSOWANIA NAD PROJEKTEM UCHWAŁY NR 14-11, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 30
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 4
 • Głosowało za: 24
 • Wstrzymało się: 1
 • 1. Balicka, PO, Za
 • 2. Baran, PO, Za
 • 3. Biernat, PiS, Za
 • 4. Bródka, PO, Za
 • 5. Dąbrowski, PiS, Za
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Za
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Przeciw
 • 8. Dzikowski, PO, Za
 • 9. Grodzki, PO, Wstrzymał się
 • 10. Herczyńska, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Za
 • 13. Jania, PiS, Za
 • 14. Jerzyk, SLD, Przeciw
 • 16. Kolbowicz, RN, Za
 • 17. Kozłowski, SLD, Za
 • 18. Krystek, SLD, Za
 • 19. Liktoras, RN, Za
 • 20. Lemm, PO, Za
 • 21. Marchewka, PO, Za
 • 22. Napieralski, SLD, Nie głosował
 • 23. Paluch, PO, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 26. Sieńko, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Za
 • 28. Szałabawka, PiS, Za
 • 29. Tyszler, PO, Za
 • 30. Wijas, SLD, Przeciw
 • 31. Zielińska, PO, Przeciw
WNIOSEK O REASUMPCJĘ GŁOSOWANIA NAD POPRAWKĄ NR 6, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 30
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 10
 • Głosowało za: 19
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Balicka, PO, Za
 • 2. Baran, PO, Za
 • 3. Biernat, PiS, Przeciw
 • 4. Bródka, PO, Za
 • 5. Dąbrowski, PiS, Za
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Przeciw
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Przeciw
 • 8. Dzikowski, PO, Za
 • 9. Grodzki, PO, Za
 • 10. Herczyńska, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Przeciw
 • 13. Jania, PiS, Nie głosował
 • 14. Jerzyk, SLD, Przeciw
 • 15. Kęsik, SLD, Za
 • 16. Kolbowicz, RN, Przeciw
 • 17. Kozłowski, SLD, Za
 • 18. Krystek, SLD, Za
 • 19. Liktoras, RN, Przeciw
 • 20. Lemm, PO, Za
 • 21. Marchewka, PO, Za
 • 22. Napieralski, SLD, Za
 • 23. Paluch, PO, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 26. Sieńko, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Przeciw
 • 28. Szałabawka, PiS, Przeciw
 • 29. Tyszler, PO, Za
 • 30. Wijas, SLD, Przeciw
 • 31. Zielińska, PO, Za
WNIOSEK O REASUMPCJĘ GŁOSOWANIA NAD POPRAWKĄ NR 4, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 26
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 7
 • Głosowało za: 17
 • Wstrzymało się: 1
 • 2. Baran, PO, Wstrzymał się
 • 3. Biernat, PiS, Za
 • 4. Bródka, PO, Przeciw
 • 5. Dąbrowski, PiS, Za
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Za
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Za
 • 9. Grodzki, PO, Przeciw
 • 10. Herczyńska, PO, Nie głosował
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Przeciw
 • 13. Jania, PiS, Za
 • 14. Jerzyk, SLD, Za
 • 15. Kęsik, SLD, Za
 • 16. Kolbowicz, RN, Za
 • 17. Kozłowski, SLD, Za
 • 18. Krystek, SLD, Za
 • 19. Liktoras, RN, Za
 • 20. Lemm, PO, Przeciw
 • 22. Napieralski, SLD, Za
 • 23. Paluch, PO, Przeciw
 • 25. Posłuszny, PO, Przeciw
 • 26. Sieńko, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Za
 • 28. Szałabawka, PiS, Za
 • 29. Tyszler, PO, Przeciw
 • 30. Wijas, SLD, Za
WNIOSEK O REASUMPCJĘ GŁOSOWANIA NAD POPRAWKĄ NR 3, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 28
 • Nie głosowało: 2
 • Głosowało przeciw: 3
 • Głosowało za: 22
 • Wstrzymało się: 1
 • 1. Balicka, PO, Za
 • 2. Baran, PO, Za
 • 3. Biernat, PiS, Za
 • 4. Bródka, PO, Za
 • 5. Dąbrowski, PiS, Za
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Za
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Za
 • 8. Dzikowski, PO, Za
 • 9. Grodzki, PO, Przeciw
 • 10. Herczyńska, PO, Nie głosował
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Za
 • 13. Jania, PiS, Za
 • 14. Jerzyk, SLD, Za
 • 16. Kolbowicz, RN, Za
 • 17. Kozłowski, SLD, Za
 • 18. Krystek, SLD, Za
 • 19. Liktoras, RN, Przeciw
 • 20. Lemm, PO, Za
 • 22. Napieralski, SLD, Za
 • 23. Paluch, PO, Wstrzymał się
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 26. Sieńko, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Za
 • 28. Szałabawka, PiS, Za
 • 29. Tyszler, PO, Przeciw
 • 31. Zielińska, PO, Nie głosował
REASUMPCJA GŁOSOWANIA NAD PROJEKTEM UCHWAŁY NR 14-11, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 31
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 15
 • Głosowało za: 16
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Balicka, PO, Przeciw
 • 2. Baran, PO, Przeciw
 • 3. Biernat, PiS, Za
 • 4. Bródka, PO, Przeciw
 • 5. Dąbrowski, PiS, Za
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Za
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Za
 • 8. Dzikowski, PO, Przeciw
 • 9. Grodzki, PO, Przeciw
 • 10. Herczyńska, PO, Przeciw
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Przeciw
 • 13. Jania, PiS, Za
 • 14. Jerzyk, SLD, Za
 • 15. Kęsik, SLD, Za
 • 16. Kolbowicz, RN, Za
 • 17. Kozłowski, SLD, Za
 • 18. Krystek, SLD, Za
 • 19. Liktoras, RN, Za
 • 20. Lemm, PO, Przeciw
 • 21. Marchewka, PO, Przeciw
 • 22. Napieralski, SLD, Za
 • 23. Paluch, PO, Przeciw
 • 24. Pańka, PO, Przeciw
 • 25. Posłuszny, PO, Przeciw
 • 26. Sieńko, PO, Przeciw
 • 27. Stopyra, RN, Za
 • 28. Szałabawka, PiS, Za
 • 29. Tyszler, PO, Przeciw
 • 30. Wijas, SLD, Za
 • 31. Zielińska, PO, Przeciw
REASUMPCJA GŁOSOWANIA NAD POPRAWKĄ NR 4 (KLUBU RADNYCH PO) DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 333-10, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 29
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 16
 • Głosowało za: 12
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Balicka, PO, Nie głosował
 • 2. Baran, PO, Za
 • 3. Biernat, PiS, Przeciw
 • 4. Bródka, PO, Za
 • 5. Dąbrowski, PiS, Przeciw
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Przeciw
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Przeciw
 • 9. Grodzki, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Przeciw
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Za
 • 13. Jania, PiS, Przeciw
 • 14. Jerzyk, SLD, Przeciw
 • 15. Kęsik, SLD, Przeciw
 • 16. Kolbowicz, RN, Przeciw
 • 17. Kozłowski, SLD, Przeciw
 • 18. Krystek, SLD, Przeciw
 • 19. Liktoras, RN, Przeciw
 • 20. Lemm, PO, Za
 • 21. Marchewka, PO, Za
 • 22. Napieralski, SLD, Przeciw
 • 23. Paluch, PO, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 26. Sieńko, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Przeciw
 • 28. Szałabawka, PiS, Przeciw
 • 29. Tyszler, PO, Za
 • 30. Wijas, SLD, Przeciw
 • 31. Zielińska, PO, Za
REASUMPCJA GŁOSOWANIA NAD POPRAWKĄ NR 3 (KLUBU RADNYCH PO) DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 333-10, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 31
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 15
 • Głosowało za: 16
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Balicka, PO, Za
 • 2. Baran, PO, Za
 • 3. Biernat, PiS, Przeciw
 • 4. Bródka, PO, Za
 • 5. Dąbrowski, PiS, Przeciw
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Przeciw
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Przeciw
 • 8. Dzikowski, PO, Za
 • 9. Grodzki, PO, Za
 • 10. Herczyńska, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Przeciw
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Za
 • 13. Jania, PiS, Przeciw
 • 14. Jerzyk, SLD, Przeciw
 • 15. Kęsik, SLD, Przeciw
 • 16. Kolbowicz, RN, Przeciw
 • 17. Kozłowski, SLD, Przeciw
 • 18. Krystek, SLD, Przeciw
 • 19. Liktoras, RN, Przeciw
 • 20. Lemm, PO, Za
 • 21. Marchewka, PO, Za
 • 22. Napieralski, SLD, Przeciw
 • 23. Paluch, PO, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 26. Sieńko, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Za
 • 28. Szałabawka, PiS, Przeciw
 • 29. Tyszler, PO, Za
 • 30. Wijas, SLD, Przeciw
 • 31. Zielińska, PO, Za
GŁOSOWANIE NAD ZATWIERDZENIEM PROTOKOŁU Z III ZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 28
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 27
 • Wstrzymało się: 1
 • 1. Balicka, PO, Za
 • 2. Baran, PO, Za
 • 3. Biernat, PiS, Za
 • 4. Bródka, PO, Wstrzymał się
 • 5. Dąbrowski, PiS, Za
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Za
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Za
 • 8. Dzikowski, PO, Za
 • 9. Grodzki, PO, Za
 • 10. Herczyńska, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Za
 • 13. Jania, PiS, Za
 • 14. Jerzyk, SLD, Za
 • 15. Kęsik, SLD, Za
 • 18. Krystek, SLD, Za
 • 19. Liktoras, RN, Za
 • 20. Lemm, PO, Za
 • 21. Marchewka, PO, Za
 • 23. Paluch, PO, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 26. Sieńko, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Za
 • 28. Szałabawka, PiS, Za
 • 29. Tyszler, PO, Za
 • 30. Wijas, SLD, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
GŁOSOWANIE NAD ZATWIERDZENIEM PROTOKOŁU Z I NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 26
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 1
 • Głosowało za: 24
 • Wstrzymało się: 1
 • 1. Balicka, PO, Za
 • 2. Baran, PO, Za
 • 3. Biernat, PiS, Za
 • 4. Bródka, PO, Wstrzymał się
 • 5. Dąbrowski, PiS, Za
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Za
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Za
 • 8. Dzikowski, PO, Za
 • 9. Grodzki, PO, Za
 • 10. Herczyńska, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Przeciw
 • 13. Jania, PiS, Za
 • 15. Kęsik, SLD, Za
 • 18. Krystek, SLD, Za
 • 19. Liktoras, RN, Za
 • 20. Lemm, PO, Za
 • 21. Marchewka, PO, Za
 • 23. Paluch, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 26. Sieńko, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Za
 • 28. Szałabawka, PiS, Za
 • 29. Tyszler, PO, Za
 • 30. Wijas, SLD, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
GŁOSOWANIE NAD WNIOSKIEM RADNEGO SZAŁABAWKI O ZAMKNIECIE LISTY M. - DOT. PR. U. NR 333-10, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 19
 • Nie głosowało: 2
 • Głosowało przeciw: 2
 • Głosowało za: 12
 • Wstrzymało się: 3
 • 2. Baran, PO, Wstrzymał się
 • 3. Biernat, PiS, Za
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Za
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Za
 • 8. Dzikowski, PO, Za
 • 9. Grodzki, PO, Za
 • 14. Jerzyk, SLD, Za
 • 15. Kęsik, SLD, Za
 • 17. Kozłowski, SLD, Wstrzymał się
 • 18. Krystek, SLD, Za
 • 20. Lemm, PO, Przeciw
 • 22. Napieralski, SLD, Za
 • 23. Paluch, PO, Nie głosował
 • 25. Posłuszny, PO, Nie głosował
 • 26. Sieńko, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Za
 • 28. Szałabawka, PiS, Za
 • 29. Tyszler, PO, Wstrzymał się
 • 31. Zielińska, PO, Przeciw
GŁOSOWANIE NAD WNIOSKIEM O ZDJĘCIE Z P.O. PR. U. NR 332-10, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 31
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 1
 • Głosowało za: 30
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Balicka, PO, Za
 • 2. Baran, PO, Za
 • 3. Biernat, PiS, Za
 • 4. Bródka, PO, Za
 • 5. Dąbrowski, PiS, Za
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Za
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Za
 • 8. Dzikowski, PO, Za
 • 9. Grodzki, PO, Za
 • 10. Herczyńska, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Przeciw
 • 13. Jania, PiS, Za
 • 14. Jerzyk, SLD, Za
 • 15. Kęsik, SLD, Za
 • 16. Kolbowicz, RN, Za
 • 17. Kozłowski, SLD, Za
 • 18. Krystek, SLD, Za
 • 19. Liktoras, RN, Za
 • 20. Lemm, PO, Za
 • 21. Marchewka, PO, Za
 • 22. Napieralski, SLD, Za
 • 23. Paluch, PO, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 26. Sieńko, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Za
 • 28. Szałabawka, PiS, Za
 • 29. Tyszler, PO, Za
 • 30. Wijas, SLD, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
GŁOSOWANIE NAD WNIOSKIEM O WPROWADZENIE DO P.O. PR. U. NR 16-11, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 27
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 1
 • Głosowało za: 24
 • Wstrzymało się: 2
 • 1. Balicka, PO, Za
 • 2. Baran, PO, Za
 • 3. Biernat, PiS, Za
 • 4. Bródka, PO, Wstrzymał się
 • 5. Dąbrowski, PiS, Przeciw
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Za
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Za
 • 10. Herczyńska, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Za
 • 13. Jania, PiS, Za
 • 14. Jerzyk, SLD, Za
 • 15. Kęsik, SLD, Za
 • 16. Kolbowicz, RN, Za
 • 17. Kozłowski, SLD, Za
 • 18. Krystek, SLD, Za
 • 19. Liktoras, RN, Za
 • 21. Marchewka, PO, Za
 • 22. Napieralski, SLD, Za
 • 23. Paluch, PO, Wstrzymał się
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 26. Sieńko, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Za
 • 28. Szałabawka, PiS, Za
 • 29. Tyszler, PO, Za
 • 30. Wijas, SLD, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
GŁOSOWANIE NAD WNIOSKIEM O SKIEROWANIE STANOWISKA RADY MIASTA NR 2 DO PREZYDENTA MIASTA CELEM ZAOPINIOWANIA, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 23
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 2
 • Głosowało za: 18
 • Wstrzymało się: 2
 • 1. Balicka, PO, Za
 • 2. Baran, PO, Za
 • 3. Biernat, PiS, Za
 • 5. Dąbrowski, PiS, Za
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Za
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Za
 • 9. Grodzki, PO, Za
 • 10. Herczyńska, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Za
 • 13. Jania, PiS, Przeciw
 • 16. Kolbowicz, RN, Za
 • 17. Kozłowski, SLD, Za
 • 19. Liktoras, RN, Za
 • 20. Lemm, PO, Nie głosował
 • 21. Marchewka, PO, Wstrzymał się
 • 23. Paluch, PO, Wstrzymał się
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 26. Sieńko, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Za
 • 28. Szałabawka, PiS, Za
 • 29. Tyszler, PO, Za
 • 31. Zielińska, PO, Przeciw
GŁOSOWANIE NAD WNIOSKIEM O ODESŁANIE PR. U. NR 1-11 DO WNIOSKODAWCY, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 24
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 1
 • Głosowało za: 22
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Balicka, PO, Za
 • 2. Baran, PO, Za
 • 3. Biernat, PiS, Za
 • 4. Bródka, PO, Za
 • 5. Dąbrowski, PiS, Za
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Za
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Za
 • 8. Dzikowski, PO, Za
 • 10. Herczyńska, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Przeciw
 • 13. Jania, PiS, Za
 • 14. Jerzyk, SLD, Za
 • 15. Kęsik, SLD, Za
 • 16. Kolbowicz, RN, Nie głosował
 • 17. Kozłowski, SLD, Za
 • 18. Krystek, SLD, Za
 • 19. Liktoras, RN, Za
 • 20. Lemm, PO, Za
 • 23. Paluch, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Za
 • 28. Szałabawka, PiS, Za
 • 29. Tyszler, PO, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
GŁOSOWANIE NAD STANOWISKIEM RADY MIASTA NR 1, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 24
 • Nie głosowało: 2
 • Głosowało przeciw: 1
 • Głosowało za: 19
 • Wstrzymało się: 2
 • 1. Balicka, PO, Za
 • 2. Baran, PO, Za
 • 3. Biernat, PiS, Za
 • 5. Dąbrowski, PiS, Za
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Za
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Za
 • 8. Dzikowski, PO, Wstrzymał się
 • 9. Grodzki, PO, Za
 • 10. Herczyńska, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Za
 • 13. Jania, PiS, Za
 • 16. Kolbowicz, RN, Przeciw
 • 17. Kozłowski, SLD, Nie głosował
 • 19. Liktoras, RN, Wstrzymał się
 • 20. Lemm, PO, Za
 • 21. Marchewka, PO, Nie głosował
 • 23. Paluch, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 26. Sieńko, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Za
 • 28. Szałabawka, PiS, Za
 • 29. Tyszler, PO, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
GŁOSOWANIE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY NR 9-11, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 23
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 23
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Balicka, PO, Za
 • 2. Baran, PO, Za
 • 4. Bródka, PO, Za
 • 5. Dąbrowski, PiS, Za
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Za
 • 8. Dzikowski, PO, Za
 • 9. Grodzki, PO, Za
 • 10. Herczyńska, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 13. Jania, PiS, Za
 • 14. Jerzyk, SLD, Za
 • 16. Kolbowicz, RN, Za
 • 17. Kozłowski, SLD, Za
 • 20. Lemm, PO, Za
 • 21. Marchewka, PO, Za
 • 22. Napieralski, SLD, Za
 • 23. Paluch, PO, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 26. Sieńko, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Za
 • 28. Szałabawka, PiS, Za
 • 30. Wijas, SLD, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
GŁOSOWANIE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY NR 8-11, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 28
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 26
 • Wstrzymało się: 2
 • 1. Balicka, PO, Wstrzymał się
 • 2. Baran, PO, Za
 • 3. Biernat, PiS, Za
 • 4. Bródka, PO, Za
 • 5. Dąbrowski, PiS, Za
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Za
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Za
 • 8. Dzikowski, PO, Za
 • 9. Grodzki, PO, Za
 • 10. Herczyńska, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Za
 • 13. Jania, PiS, Za
 • 14. Jerzyk, SLD, Za
 • 15. Kęsik, SLD, Za
 • 16. Kolbowicz, RN, Za
 • 17. Kozłowski, SLD, Za
 • 18. Krystek, SLD, Za
 • 20. Lemm, PO, Za
 • 21. Marchewka, PO, Za
 • 22. Napieralski, SLD, Za
 • 23. Paluch, PO, Za
 • 26. Sieńko, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Za
 • 28. Szałabawka, PiS, Za
 • 29. Tyszler, PO, Za
 • 30. Wijas, SLD, Za
 • 31. Zielińska, PO, Wstrzymał się
GŁOSOWANIE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY NR 7-11, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 22
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 22
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Balicka, PO, Za
 • 2. Baran, PO, Za
 • 3. Biernat, PiS, Za
 • 4. Bródka, PO, Za
 • 5. Dąbrowski, PiS, Za
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Za
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Za
 • 8. Dzikowski, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Za
 • 13. Jania, PiS, Za
 • 14. Jerzyk, SLD, Za
 • 15. Kęsik, SLD, Za
 • 16. Kolbowicz, RN, Za
 • 17. Kozłowski, SLD, Za
 • 18. Krystek, SLD, Za
 • 19. Liktoras, RN, Za
 • 21. Marchewka, PO, Za
 • 22. Napieralski, SLD, Za
 • 27. Stopyra, RN, Za
 • 28. Szałabawka, PiS, Za
 • 29. Tyszler, PO, Za
GŁOSOWANIE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY NR 6-11, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 23
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 1
 • Głosowało za: 22
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Balicka, PO, Za
 • 2. Baran, PO, Za
 • 3. Biernat, PiS, Za
 • 4. Bródka, PO, Za
 • 5. Dąbrowski, PiS, Przeciw
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Za
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Za
 • 8. Dzikowski, PO, Za
 • 10. Herczyńska, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Za
 • 13. Jania, PiS, Za
 • 14. Jerzyk, SLD, Za
 • 15. Kęsik, SLD, Za
 • 16. Kolbowicz, RN, Za
 • 17. Kozłowski, SLD, Za
 • 18. Krystek, SLD, Za
 • 19. Liktoras, RN, Za
 • 21. Marchewka, PO, Za
 • 22. Napieralski, SLD, Za
 • 27. Stopyra, RN, Za
 • 28. Szałabawka, PiS, Za
 • 29. Tyszler, PO, Za
GŁOSOWANIE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY NR 5-11, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 23
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 1
 • Głosowało za: 16
 • Wstrzymało się: 6
 • 1. Balicka, PO, Za
 • 2. Baran, PO, Za
 • 3. Biernat, PiS, Za
 • 4. Bródka, PO, Wstrzymał się
 • 5. Dąbrowski, PiS, Wstrzymał się
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Za
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Za
 • 8. Dzikowski, PO, Za
 • 10. Herczyńska, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Przeciw
 • 13. Jania, PiS, Za
 • 14. Jerzyk, SLD, Za
 • 15. Kęsik, SLD, Wstrzymał się
 • 16. Kolbowicz, RN, Za
 • 17. Kozłowski, SLD, Wstrzymał się
 • 18. Krystek, SLD, Wstrzymał się
 • 19. Liktoras, RN, Za
 • 21. Marchewka, PO, Wstrzymał się
 • 22. Napieralski, SLD, Za
 • 27. Stopyra, RN, Za
 • 28. Szałabawka, PiS, Za
 • 29. Tyszler, PO, Za
GŁOSOWANIE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY NR 4-11, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 23
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 21
 • Wstrzymało się: 2
 • 1. Balicka, PO, Za
 • 2. Baran, PO, Za
 • 3. Biernat, PiS, Za
 • 4. Bródka, PO, Wstrzymał się
 • 5. Dąbrowski, PiS, Za
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Za
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Za
 • 8. Dzikowski, PO, Za
 • 10. Herczyńska, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Za
 • 13. Jania, PiS, Za
 • 14. Jerzyk, SLD, Za
 • 15. Kęsik, SLD, Za
 • 16. Kolbowicz, RN, Za
 • 17. Kozłowski, SLD, Za
 • 18. Krystek, SLD, Za
 • 19. Liktoras, RN, Za
 • 21. Marchewka, PO, Za
 • 22. Napieralski, SLD, Za
 • 27. Stopyra, RN, Wstrzymał się
 • 28. Szałabawka, PiS, Za
 • 29. Tyszler, PO, Za
GŁOSOWANIE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY NR 333-10, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 31
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 15
 • Głosowało za: 16
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Balicka, PO, Przeciw
 • 2. Baran, PO, Przeciw
 • 3. Biernat, PiS, Za
 • 4. Bródka, PO, Przeciw
 • 5. Dąbrowski, PiS, Za
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Za
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Za
 • 8. Dzikowski, PO, Przeciw
 • 9. Grodzki, PO, Przeciw
 • 10. Herczyńska, PO, Przeciw
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Przeciw
 • 13. Jania, PiS, Za
 • 14. Jerzyk, SLD, Za
 • 15. Kęsik, SLD, Za
 • 16. Kolbowicz, RN, Za
 • 17. Kozłowski, SLD, Za
 • 18. Krystek, SLD, Za
 • 19. Liktoras, RN, Za
 • 20. Lemm, PO, Przeciw
 • 21. Marchewka, PO, Przeciw
 • 22. Napieralski, SLD, Za
 • 23. Paluch, PO, Przeciw
 • 24. Pańka, PO, Przeciw
 • 25. Posłuszny, PO, Przeciw
 • 26. Sieńko, PO, Przeciw
 • 27. Stopyra, RN, Za
 • 28. Szałabawka, PiS, Za
 • 29. Tyszler, PO, Przeciw
 • 30. Wijas, SLD, Za
 • 31. Zielińska, PO, Przeciw
GŁOSOWANIE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY NR 3-11, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 20
 • Nie głosowało: 3
 • Głosowało przeciw: 1
 • Głosowało za: 12
 • Wstrzymało się: 4
 • 1. Balicka, PO, Za
 • 2. Baran, PO, Za
 • 4. Bródka, PO, Wstrzymał się
 • 5. Dąbrowski, PiS, Za
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Nie głosował
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Wstrzymał się
 • 8. Dzikowski, PO, Za
 • 9. Grodzki, PO, Za
 • 10. Herczyńska, PO, Przeciw
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Za
 • 13. Jania, PiS, Za
 • 14. Jerzyk, SLD, Nie głosował
 • 18. Krystek, SLD, Nie głosował
 • 19. Liktoras, RN, Za
 • 21. Marchewka, PO, Za
 • 23. Paluch, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Za
 • 28. Szałabawka, PiS, Za
 • 29. Tyszler, PO, Wstrzymał się
 • 31. Zielińska, PO, Wstrzymał się
GŁOSOWANIE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY NR 2-11, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 25
 • Nie głosowało: 2
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 12
 • Wstrzymało się: 11
 • 1. Balicka, PO, Za
 • 2. Baran, PO, Za
 • 3. Biernat, PiS, Wstrzymał się
 • 4. Bródka, PO, Wstrzymał się
 • 5. Dąbrowski, PiS, Wstrzymał się
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Nie głosował
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Wstrzymał się
 • 8. Dzikowski, PO, Za
 • 9. Grodzki, PO, Wstrzymał się
 • 10. Herczyńska, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Wstrzymał się
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Za
 • 13. Jania, PiS, Za
 • 14. Jerzyk, SLD, Za
 • 15. Kęsik, SLD, Wstrzymał się
 • 16. Kolbowicz, RN, Nie głosował
 • 17. Kozłowski, SLD, Wstrzymał się
 • 18. Krystek, SLD, Wstrzymał się
 • 20. Lemm, PO, Za
 • 21. Marchewka, PO, Wstrzymał się
 • 23. Paluch, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Za
 • 28. Szałabawka, PiS, Za
 • 29. Tyszler, PO, Za
 • 31. Zielińska, PO, Wstrzymał się
GŁOSOWANIE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY NR 16-11, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 23
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 1
 • Głosowało za: 21
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Balicka, PO, Za
 • 2. Baran, PO, Za
 • 3. Biernat, PiS, Za
 • 4. Bródka, PO, Za
 • 5. Dąbrowski, PiS, Przeciw
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Za
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Za
 • 8. Dzikowski, PO, Za
 • 10. Herczyńska, PO, Nie głosował
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 13. Jania, PiS, Za
 • 14. Jerzyk, SLD, Za
 • 15. Kęsik, SLD, Za
 • 16. Kolbowicz, RN, Za
 • 17. Kozłowski, SLD, Za
 • 18. Krystek, SLD, Za
 • 19. Liktoras, RN, Za
 • 21. Marchewka, PO, Za
 • 22. Napieralski, SLD, Za
 • 23. Paluch, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Za
 • 28. Szałabawka, PiS, Za
 • 29. Tyszler, PO, Za
GŁOSOWANIE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY NR 15-11, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 26
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 21
 • Wstrzymało się: 4
 • 1. Balicka, PO, Za
 • 2. Baran, PO, Za
 • 3. Biernat, PiS, Za
 • 4. Bródka, PO, Wstrzymał się
 • 5. Dąbrowski, PiS, Za
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Za
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Za
 • 8. Dzikowski, PO, Za
 • 9. Grodzki, PO, Nie głosował
 • 10. Herczyńska, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Za
 • 13. Jania, PiS, Za
 • 14. Jerzyk, SLD, Za
 • 16. Kolbowicz, RN, Za
 • 17. Kozłowski, SLD, Wstrzymał się
 • 18. Krystek, SLD, Za
 • 20. Lemm, PO, Za
 • 22. Napieralski, SLD, Wstrzymał się
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 26. Sieńko, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Za
 • 28. Szałabawka, PiS, Za
 • 29. Tyszler, PO, Wstrzymał się
 • 30. Wijas, SLD, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
GŁOSOWANIE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY NR 14-11, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 29
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 13
 • Głosowało za: 16
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Balicka, PO, Przeciw
 • 2. Baran, PO, Przeciw
 • 3. Biernat, PiS, Za
 • 4. Bródka, PO, Przeciw
 • 5. Dąbrowski, PiS, Za
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Za
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Za
 • 8. Dzikowski, PO, Przeciw
 • 9. Grodzki, PO, Przeciw
 • 10. Herczyńska, PO, Przeciw
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Przeciw
 • 13. Jania, PiS, Za
 • 14. Jerzyk, SLD, Za
 • 15. Kęsik, SLD, Za
 • 16. Kolbowicz, RN, Za
 • 17. Kozłowski, SLD, Za
 • 18. Krystek, SLD, Za
 • 19. Liktoras, RN, Za
 • 20. Lemm, PO, Przeciw
 • 21. Marchewka, PO, Przeciw
 • 22. Napieralski, SLD, Za
 • 23. Paluch, PO, Przeciw
 • 24. Pańka, PO, Przeciw
 • 27. Stopyra, RN, Za
 • 28. Szałabawka, PiS, Za
 • 29. Tyszler, PO, Przeciw
 • 30. Wijas, SLD, Za
 • 31. Zielińska, PO, Przeciw
GŁOSOWANIE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY NR 13-11, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 31
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 15
 • Głosowało za: 16
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Balicka, PO, Przeciw
 • 2. Baran, PO, Przeciw
 • 3. Biernat, PiS, Za
 • 4. Bródka, PO, Przeciw
 • 5. Dąbrowski, PiS, Za
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Za
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Za
 • 8. Dzikowski, PO, Przeciw
 • 9. Grodzki, PO, Przeciw
 • 10. Herczyńska, PO, Przeciw
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Przeciw
 • 13. Jania, PiS, Za
 • 14. Jerzyk, SLD, Za
 • 15. Kęsik, SLD, Za
 • 16. Kolbowicz, RN, Za
 • 17. Kozłowski, SLD, Za
 • 18. Krystek, SLD, Za
 • 19. Liktoras, RN, Za
 • 20. Lemm, PO, Przeciw
 • 21. Marchewka, PO, Przeciw
 • 22. Napieralski, SLD, Za
 • 23. Paluch, PO, Przeciw
 • 24. Pańka, PO, Przeciw
 • 25. Posłuszny, PO, Przeciw
 • 26. Sieńko, PO, Przeciw
 • 27. Stopyra, RN, Za
 • 28. Szałabawka, PiS, Za
 • 29. Tyszler, PO, Przeciw
 • 30. Wijas, SLD, Za
 • 31. Zielińska, PO, Przeciw
GŁOSOWANIE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY NR 12-11, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 27
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 25
 • Wstrzymało się: 1
 • 1. Balicka, PO, Za
 • 2. Baran, PO, Za
 • 3. Biernat, PiS, Za
 • 4. Bródka, PO, Wstrzymał się
 • 5. Dąbrowski, PiS, Za
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Za
 • 8. Dzikowski, PO, Za
 • 9. Grodzki, PO, Za
 • 10. Herczyńska, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Za
 • 13. Jania, PiS, Za
 • 14. Jerzyk, SLD, Za
 • 15. Kęsik, SLD, Za
 • 16. Kolbowicz, RN, Za
 • 17. Kozłowski, SLD, Za
 • 18. Krystek, SLD, Za
 • 20. Lemm, PO, Za
 • 21. Marchewka, PO, Nie głosował
 • 22. Napieralski, SLD, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 26. Sieńko, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Za
 • 28. Szałabawka, PiS, Za
 • 29. Tyszler, PO, Za
 • 30. Wijas, SLD, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
GŁOSOWANIE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY NR 11-11, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 25
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 24
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Balicka, PO, Za
 • 2. Baran, PO, Za
 • 3. Biernat, PiS, Za
 • 4. Bródka, PO, Za
 • 5. Dąbrowski, PiS, Za
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Za
 • 8. Dzikowski, PO, Za
 • 9. Grodzki, PO, Za
 • 10. Herczyńska, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 13. Jania, PiS, Za
 • 14. Jerzyk, SLD, Za
 • 15. Kęsik, SLD, Za
 • 16. Kolbowicz, RN, Za
 • 17. Kozłowski, SLD, Za
 • 18. Krystek, SLD, Za
 • 20. Lemm, PO, Za
 • 21. Marchewka, PO, Za
 • 22. Napieralski, SLD, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 26. Sieńko, PO, Nie głosował
 • 27. Stopyra, RN, Za
 • 28. Szałabawka, PiS, Za
 • 29. Tyszler, PO, Za
 • 30. Wijas, SLD, Za
GŁOSOWANIE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY NR 10-11, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 27
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 27
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Balicka, PO, Za
 • 2. Baran, PO, Za
 • 3. Biernat, PiS, Za
 • 4. Bródka, PO, Za
 • 5. Dąbrowski, PiS, Za
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Za
 • 8. Dzikowski, PO, Za
 • 9. Grodzki, PO, Za
 • 10. Herczyńska, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 13. Jania, PiS, Za
 • 14. Jerzyk, SLD, Za
 • 15. Kęsik, SLD, Za
 • 16. Kolbowicz, RN, Za
 • 17. Kozłowski, SLD, Za
 • 18. Krystek, SLD, Za
 • 20. Lemm, PO, Za
 • 21. Marchewka, PO, Za
 • 22. Napieralski, SLD, Za
 • 23. Paluch, PO, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 26. Sieńko, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Za
 • 28. Szałabawka, PiS, Za
 • 29. Tyszler, PO, Za
 • 30. Wijas, SLD, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
GŁOSOWANIE NAD POPRAWKĄ NR 9 (KLUBU RADNYCH PO) DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 333-10, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 31
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 16
 • Głosowało za: 15
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Balicka, PO, Za
 • 2. Baran, PO, Za
 • 3. Biernat, PiS, Przeciw
 • 4. Bródka, PO, Za
 • 5. Dąbrowski, PiS, Przeciw
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Przeciw
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Przeciw
 • 8. Dzikowski, PO, Za
 • 9. Grodzki, PO, Za
 • 10. Herczyńska, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Przeciw
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Za
 • 13. Jania, PiS, Przeciw
 • 14. Jerzyk, SLD, Przeciw
 • 15. Kęsik, SLD, Przeciw
 • 16. Kolbowicz, RN, Przeciw
 • 17. Kozłowski, SLD, Przeciw
 • 18. Krystek, SLD, Przeciw
 • 19. Liktoras, RN, Przeciw
 • 20. Lemm, PO, Za
 • 21. Marchewka, PO, Za
 • 22. Napieralski, SLD, Przeciw
 • 23. Paluch, PO, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 26. Sieńko, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Przeciw
 • 28. Szałabawka, PiS, Przeciw
 • 29. Tyszler, PO, Za
 • 30. Wijas, SLD, Przeciw
 • 31. Zielińska, PO, Za
GŁOSOWANIE NAD POPRAWKĄ NR 8 (KLUBU RADNYCH PO) DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 333-10, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 30
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 16
 • Głosowało za: 14
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Balicka, PO, Za
 • 2. Baran, PO, Za
 • 3. Biernat, PiS, Przeciw
 • 4. Bródka, PO, Za
 • 5. Dąbrowski, PiS, Przeciw
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Przeciw
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Przeciw
 • 8. Dzikowski, PO, Za
 • 9. Grodzki, PO, Za
 • 10. Herczyńska, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Przeciw
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Za
 • 13. Jania, PiS, Przeciw
 • 14. Jerzyk, SLD, Przeciw
 • 15. Kęsik, SLD, Przeciw
 • 16. Kolbowicz, RN, Przeciw
 • 17. Kozłowski, SLD, Przeciw
 • 18. Krystek, SLD, Przeciw
 • 19. Liktoras, RN, Przeciw
 • 20. Lemm, PO, Za
 • 21. Marchewka, PO, Za
 • 22. Napieralski, SLD, Przeciw
 • 23. Paluch, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 26. Sieńko, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Przeciw
 • 28. Szałabawka, PiS, Przeciw
 • 29. Tyszler, PO, Za
 • 30. Wijas, SLD, Przeciw
 • 31. Zielińska, PO, Za
GŁOSOWANIE NAD POPRAWKĄ NR 7 (KLUBU RADNYCH PO) DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 333-10, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 30
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 16
 • Głosowało za: 13
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Balicka, PO, Za
 • 2. Baran, PO, Za
 • 3. Biernat, PiS, Przeciw
 • 4. Bródka, PO, Za
 • 5. Dąbrowski, PiS, Przeciw
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Przeciw
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Przeciw
 • 8. Dzikowski, PO, Za
 • 9. Grodzki, PO, Za
 • 10. Herczyńska, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Przeciw
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Nie głosował
 • 13. Jania, PiS, Przeciw
 • 14. Jerzyk, SLD, Przeciw
 • 15. Kęsik, SLD, Przeciw
 • 16. Kolbowicz, RN, Przeciw
 • 17. Kozłowski, SLD, Przeciw
 • 18. Krystek, SLD, Przeciw
 • 19. Liktoras, RN, Przeciw
 • 20. Lemm, PO, Za
 • 21. Marchewka, PO, Za
 • 22. Napieralski, SLD, Przeciw
 • 23. Paluch, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 26. Sieńko, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Przeciw
 • 28. Szałabawka, PiS, Przeciw
 • 29. Tyszler, PO, Za
 • 30. Wijas, SLD, Przeciw
 • 31. Zielińska, PO, Za
GŁOSOWANIE NAD POPRAWKĄ NR 6 (KLUBU RADNYCH PO) DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 333-10, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 31
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 16
 • Głosowało za: 14
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Balicka, PO, Nie głosował
 • 2. Baran, PO, Za
 • 3. Biernat, PiS, Przeciw
 • 4. Bródka, PO, Za
 • 5. Dąbrowski, PiS, Przeciw
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Przeciw
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Przeciw
 • 8. Dzikowski, PO, Za
 • 9. Grodzki, PO, Za
 • 10. Herczyńska, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Przeciw
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Za
 • 13. Jania, PiS, Przeciw
 • 14. Jerzyk, SLD, Przeciw
 • 15. Kęsik, SLD, Przeciw
 • 16. Kolbowicz, RN, Przeciw
 • 17. Kozłowski, SLD, Przeciw
 • 18. Krystek, SLD, Przeciw
 • 19. Liktoras, RN, Przeciw
 • 20. Lemm, PO, Za
 • 21. Marchewka, PO, Za
 • 22. Napieralski, SLD, Przeciw
 • 23. Paluch, PO, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 26. Sieńko, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Przeciw
 • 28. Szałabawka, PiS, Przeciw
 • 29. Tyszler, PO, Za
 • 30. Wijas, SLD, Przeciw
 • 31. Zielińska, PO, Za
GŁOSOWANIE NAD POPRAWKĄ NR 5 (KLUBU RADNYCH PO) DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 333-10, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 31
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 16
 • Głosowało za: 15
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Balicka, PO, Za
 • 2. Baran, PO, Za
 • 3. Biernat, PiS, Przeciw
 • 4. Bródka, PO, Za
 • 5. Dąbrowski, PiS, Przeciw
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Przeciw
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Przeciw
 • 8. Dzikowski, PO, Za
 • 9. Grodzki, PO, Za
 • 10. Herczyńska, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Przeciw
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Za
 • 13. Jania, PiS, Przeciw
 • 14. Jerzyk, SLD, Przeciw
 • 15. Kęsik, SLD, Przeciw
 • 16. Kolbowicz, RN, Przeciw
 • 17. Kozłowski, SLD, Przeciw
 • 18. Krystek, SLD, Przeciw
 • 19. Liktoras, RN, Przeciw
 • 20. Lemm, PO, Za
 • 21. Marchewka, PO, Za
 • 22. Napieralski, SLD, Przeciw
 • 23. Paluch, PO, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 26. Sieńko, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Przeciw
 • 28. Szałabawka, PiS, Przeciw
 • 29. Tyszler, PO, Za
 • 30. Wijas, SLD, Przeciw
 • 31. Zielińska, PO, Za
GŁOSOWANIE NAD POPRAWKĄ NR 4 (KLUBU RADNYCH PO) DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 333-10, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 31
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 15
 • Głosowało za: 16
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Balicka, PO, Za
 • 2. Baran, PO, Za
 • 3. Biernat, PiS, Przeciw
 • 4. Bródka, PO, Za
 • 5. Dąbrowski, PiS, Przeciw
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Przeciw
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Przeciw
 • 8. Dzikowski, PO, Za
 • 9. Grodzki, PO, Za
 • 10. Herczyńska, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Przeciw
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Za
 • 13. Jania, PiS, Przeciw
 • 14. Jerzyk, SLD, Przeciw
 • 15. Kęsik, SLD, Przeciw
 • 16. Kolbowicz, RN, Przeciw
 • 17. Kozłowski, SLD, Przeciw
 • 18. Krystek, SLD, Przeciw
 • 19. Liktoras, RN, Przeciw
 • 20. Lemm, PO, Za
 • 21. Marchewka, PO, Za
 • 22. Napieralski, SLD, Przeciw
 • 23. Paluch, PO, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 26. Sieńko, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Za
 • 28. Szałabawka, PiS, Przeciw
 • 29. Tyszler, PO, Za
 • 30. Wijas, SLD, Przeciw
 • 31. Zielińska, PO, Za
GŁOSOWANIE NAD POPRAWKĄ NR 3 (KLUBU RADNYCH PO) DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 333-10, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 30
 • Nie głosowało: 2
 • Głosowało przeciw: 12
 • Głosowało za: 16
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Balicka, PO, Za
 • 2. Baran, PO, Za
 • 3. Biernat, PiS, Przeciw
 • 4. Bródka, PO, Za
 • 5. Dąbrowski, PiS, Przeciw
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Przeciw
 • 8. Dzikowski, PO, Za
 • 9. Grodzki, PO, Za
 • 10. Herczyńska, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Przeciw
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Za
 • 13. Jania, PiS, Przeciw
 • 14. Jerzyk, SLD, Przeciw
 • 15. Kęsik, SLD, Przeciw
 • 16. Kolbowicz, RN, Przeciw
 • 17. Kozłowski, SLD, Nie głosował
 • 18. Krystek, SLD, Przeciw
 • 19. Liktoras, RN, Przeciw
 • 20. Lemm, PO, Za
 • 21. Marchewka, PO, Za
 • 22. Napieralski, SLD, Nie głosował
 • 23. Paluch, PO, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 26. Sieńko, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Za
 • 28. Szałabawka, PiS, Przeciw
 • 29. Tyszler, PO, Za
 • 30. Wijas, SLD, Przeciw
 • 31. Zielińska, PO, Za
GŁOSOWANIE NAD POPRAWKĄ NR 2 (KLUBU RADNYCH PIS) DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 333-10, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 30
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 23
 • Wstrzymało się: 7
 • 1. Balicka, PO, Za
 • 3. Biernat, PiS, Za
 • 4. Bródka, PO, Za
 • 5. Dąbrowski, PiS, Za
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Za
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Za
 • 8. Dzikowski, PO, Za
 • 9. Grodzki, PO, Za
 • 10. Herczyńska, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Za
 • 13. Jania, PiS, Za
 • 14. Jerzyk, SLD, Za
 • 15. Kęsik, SLD, Wstrzymał się
 • 16. Kolbowicz, RN, Za
 • 17. Kozłowski, SLD, Wstrzymał się
 • 18. Krystek, SLD, Wstrzymał się
 • 19. Liktoras, RN, Za
 • 20. Lemm, PO, Za
 • 21. Marchewka, PO, Wstrzymał się
 • 22. Napieralski, SLD, Wstrzymał się
 • 23. Paluch, PO, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 26. Sieńko, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Wstrzymał się
 • 28. Szałabawka, PiS, Za
 • 29. Tyszler, PO, Za
 • 30. Wijas, SLD, Wstrzymał się
 • 31. Zielińska, PO, Za
GŁOSOWANIE NAD POPRAWKĄ NR 14 (KLUBU RADNYCH PIS) DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 333-10, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 31
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 14
 • Głosowało za: 17
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Balicka, PO, Przeciw
 • 2. Baran, PO, Przeciw
 • 3. Biernat, PiS, Za
 • 4. Bródka, PO, Przeciw
 • 5. Dąbrowski, PiS, Za
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Za
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Za
 • 8. Dzikowski, PO, Przeciw
 • 9. Grodzki, PO, Przeciw
 • 10. Herczyńska, PO, Przeciw
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Za
 • 13. Jania, PiS, Za
 • 14. Jerzyk, SLD, Za
 • 15. Kęsik, SLD, Za
 • 16. Kolbowicz, RN, Za
 • 17. Kozłowski, SLD, Za
 • 18. Krystek, SLD, Za
 • 19. Liktoras, RN, Za
 • 20. Lemm, PO, Przeciw
 • 21. Marchewka, PO, Przeciw
 • 22. Napieralski, SLD, Za
 • 23. Paluch, PO, Przeciw
 • 24. Pańka, PO, Przeciw
 • 25. Posłuszny, PO, Przeciw
 • 26. Sieńko, PO, Przeciw
 • 27. Stopyra, RN, Za
 • 28. Szałabawka, PiS, Za
 • 29. Tyszler, PO, Przeciw
 • 30. Wijas, SLD, Za
 • 31. Zielińska, PO, Przeciw
GŁOSOWANIE NAD POPRAWKĄ NR 13 (KLUBU RADNYCH PO) DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 333-10, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 31
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 15
 • Głosowało za: 15
 • Wstrzymało się: 1
 • 1. Balicka, PO, Za
 • 2. Baran, PO, Za
 • 3. Biernat, PiS, Przeciw
 • 4. Bródka, PO, Za
 • 5. Dąbrowski, PiS, Przeciw
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Przeciw
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Przeciw
 • 8. Dzikowski, PO, Za
 • 9. Grodzki, PO, Za
 • 10. Herczyńska, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Przeciw
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Za
 • 13. Jania, PiS, Przeciw
 • 14. Jerzyk, SLD, Przeciw
 • 15. Kęsik, SLD, Przeciw
 • 16. Kolbowicz, RN, Przeciw
 • 17. Kozłowski, SLD, Przeciw
 • 18. Krystek, SLD, Przeciw
 • 19. Liktoras, RN, Przeciw
 • 20. Lemm, PO, Za
 • 21. Marchewka, PO, Za
 • 22. Napieralski, SLD, Przeciw
 • 23. Paluch, PO, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 26. Sieńko, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Wstrzymał się
 • 28. Szałabawka, PiS, Przeciw
 • 29. Tyszler, PO, Za
 • 30. Wijas, SLD, Przeciw
 • 31. Zielińska, PO, Za
GŁOSOWANIE NAD POPRAWKĄ NR 12 (KLUBU RADNYCH PO) DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 333-10, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 31
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 16
 • Głosowało za: 15
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Balicka, PO, Za
 • 2. Baran, PO, Za
 • 3. Biernat, PiS, Przeciw
 • 4. Bródka, PO, Za
 • 5. Dąbrowski, PiS, Przeciw
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Przeciw
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Przeciw
 • 8. Dzikowski, PO, Za
 • 9. Grodzki, PO, Za
 • 10. Herczyńska, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Przeciw
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Za
 • 13. Jania, PiS, Przeciw
 • 14. Jerzyk, SLD, Przeciw
 • 15. Kęsik, SLD, Przeciw
 • 16. Kolbowicz, RN, Przeciw
 • 17. Kozłowski, SLD, Przeciw
 • 18. Krystek, SLD, Przeciw
 • 19. Liktoras, RN, Przeciw
 • 20. Lemm, PO, Za
 • 21. Marchewka, PO, Za
 • 22. Napieralski, SLD, Przeciw
 • 23. Paluch, PO, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 26. Sieńko, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Przeciw
 • 28. Szałabawka, PiS, Przeciw
 • 29. Tyszler, PO, Za
 • 30. Wijas, SLD, Przeciw
 • 31. Zielińska, PO, Za
GŁOSOWANIE NAD POPRAWKĄ NR 1111 DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 333-10, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 35
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 8
 • Głosowało za: 14
 • Wstrzymało się: 13
 • 1. Balicka, PO, Przeciw
 • 2. Baran, PO, Za
 • 3. Biernat, PiS, Za
 • 4. Bródka, PO, Wstrzymał się
 • 5. Dąbrowski, PiS, Przeciw
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Wstrzymał się
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Wstrzymał się
 • 8. Dzikowski, PO, Za
 • 9. Grodzki, PO, Przeciw
 • 10. Herczyńska, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Wstrzymał się
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Wstrzymał się
 • 13. Jania, PiS, Za
 • 14. Jerzyk, SLD, Wstrzymał się
 • 15. Kęsik, SLD, Wstrzymał się
 • 16. Kolbowicz, RN, Przeciw
 • 17. Kozłowski, SLD, Wstrzymał się
 • 18. Krystek, SLD, Za
 • 19. Liktoras, RN, Za
 • 20. Lemm, PO, Przeciw
 • 21. Marchewka, PO, Wstrzymał się
 • 22. Napieralski, SLD, Wstrzymał się
 • 23. Paluch, PO, Przeciw
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Wstrzymał się
 • 26. Sieńko, PO, Przeciw
 • 27. Stopyra, RN, Wstrzymał się
 • 28. Szałabawka, PiS, Za
 • 29. Tyszler, PO, Za
 • 30. Wijas, SLD, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
GŁOSOWANIE NAD POPRAWKĄ NR 11 (KLUBU RADNYCH PO) DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 333-10, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 31
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 16
 • Głosowało za: 15
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Balicka, PO, Za
 • 2. Baran, PO, Za
 • 3. Biernat, PiS, Przeciw
 • 4. Bródka, PO, Za
 • 5. Dąbrowski, PiS, Przeciw
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Przeciw
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Przeciw
 • 8. Dzikowski, PO, Za
 • 9. Grodzki, PO, Za
 • 10. Herczyńska, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Przeciw
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Za
 • 13. Jania, PiS, Przeciw
 • 14. Jerzyk, SLD, Przeciw
 • 15. Kęsik, SLD, Przeciw
 • 16. Kolbowicz, RN, Przeciw
 • 17. Kozłowski, SLD, Przeciw
 • 18. Krystek, SLD, Przeciw
 • 19. Liktoras, RN, Przeciw
 • 20. Lemm, PO, Za
 • 21. Marchewka, PO, Za
 • 22. Napieralski, SLD, Przeciw
 • 23. Paluch, PO, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 26. Sieńko, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Przeciw
 • 28. Szałabawka, PiS, Przeciw
 • 29. Tyszler, PO, Za
 • 30. Wijas, SLD, Przeciw
 • 31. Zielińska, PO, Za
GŁOSOWANIE NAD POPRAWKĄ NR 10 (KLUBU RADNYCH PO) DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 333-10, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 31
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 16
 • Głosowało za: 15
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Balicka, PO, Za
 • 2. Baran, PO, Za
 • 3. Biernat, PiS, Przeciw
 • 4. Bródka, PO, Za
 • 5. Dąbrowski, PiS, Przeciw
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Przeciw
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Przeciw
 • 8. Dzikowski, PO, Za
 • 9. Grodzki, PO, Za
 • 10. Herczyńska, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Przeciw
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Za
 • 13. Jania, PiS, Przeciw
 • 14. Jerzyk, SLD, Przeciw
 • 15. Kęsik, SLD, Przeciw
 • 16. Kolbowicz, RN, Przeciw
 • 17. Kozłowski, SLD, Przeciw
 • 18. Krystek, SLD, Przeciw
 • 19. Liktoras, RN, Przeciw
 • 20. Lemm, PO, Za
 • 21. Marchewka, PO, Za
 • 22. Napieralski, SLD, Przeciw
 • 23. Paluch, PO, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 26. Sieńko, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Przeciw
 • 28. Szałabawka, PiS, Przeciw
 • 29. Tyszler, PO, Za
 • 30. Wijas, SLD, Przeciw
 • 31. Zielińska, PO, Za
GŁOSOWANIE NAD POPRAWKĄ NR 1 (KOMISJA KULTURY) DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 333-10, 31.01.2011 R.
 • Obecnych: 30
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 30
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Balicka, PO, Za
 • 2. Baran, PO, Za
 • 3. Biernat, PiS, Za
 • 4. Bródka, PO, Za
 • 5. Dąbrowski, PiS, Za
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Za
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Za
 • 8. Dzikowski, PO, Za
 • 9. Grodzki, PO, Za
 • 10. Herczyńska, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 12. Jacyna-Witt, RN, Za
 • 13. Jania, PiS, Za
 • 14. Jerzyk, SLD, Za
 • 15. Kęsik, SLD, Za
 • 16. Kolbowicz, RN, Za
 • 17. Kozłowski, SLD, Za
 • 18. Krystek, SLD, Za
 • 19. Liktoras, RN, Za
 • 20. Lemm, PO, Za
 • 21. Marchewka, PO, Za
 • 22. Napieralski, SLD, Za
 • 23. Paluch, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 26. Sieńko, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Za
 • 28. Szałabawka, PiS, Za
 • 29. Tyszler, PO, Za
 • 30. Wijas, SLD, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za