SESJA RADY MIASTA Z DNIA 2010-12-15

WNIOSEK RADNEGO DZIKOWSKIEGO O GŁOSOWANIE NAD PROJEKTEM UCHWAŁ NR 335-10 BEZ DYSKUSJI, 15.12.2010 R.
 • Obecnych: 24
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 1
 • Głosowało za: 22
 • Wstrzymało się: 1
 • 1. Balicka, PO, Za
 • 3. Biernat, PiS, Za
 • 4. Bródka, PO, Za
 • 5. Dąbrowski, PiS, Przeciw
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Za
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Za
 • 8. Dzikowski, PO, Za
 • 10. Herczyńska, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 13. Jania, PiS, Za
 • 14. Jerzyk, SLD, Za
 • 17. Kozłowski, SLD, Za
 • 18. Krystek, SLD, Za
 • 21. Marchewka, PO, Za
 • 22. Napieralski, SLD, Za
 • 23. Paluch, PO, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 26. Sieńko, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Za
 • 28. Szałabawka, PiS, Za
 • 29. Tyszler, PO, Za
 • 30. Wijas, SLD, Wstrzymał się
 • 31. Zielińska, PO, Za
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z SESJI INAUGURACYJNEJ ODBYTEJ W DN. 2 I 7 GRUDNIA 2010 R, 15.12.2010 R.
 • Obecnych: 14
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 14
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Balicka, PO, Za
 • 4. Bródka, PO, Za
 • 5. Dąbrowski, PiS, Za
 • 14. Jerzyk, SLD, Za
 • 17. Kozłowski, SLD, Za
 • 18. Krystek, SLD, Za
 • 21. Marchewka, PO, Za
 • 22. Napieralski, SLD, Za
 • 23. Paluch, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Za
 • 29. Tyszler, PO, Za
 • 30. Wijas, SLD, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UZUPEŁNIENIA SKŁADU RADY MIASTA SZCZECIN, 15.12.2010 R.
 • Obecnych: 25
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 24
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Balicka, PO, Za
 • 3. Biernat, PiS, Za
 • 4. Bródka, PO, Za
 • 5. Dąbrowski, PiS, Za
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Za
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Za
 • 8. Dzikowski, PO, Za
 • 10. Herczyńska, PO, Nie głosował
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 13. Jania, PiS, Za
 • 14. Jerzyk, SLD, Za
 • 15. Kęsik, SLD, Za
 • 17. Kozłowski, SLD, Za
 • 18. Krystek, SLD, Za
 • 21. Marchewka, PO, Za
 • 22. Napieralski, SLD, Za
 • 23. Paluch, PO, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 26. Sieńko, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Za
 • 28. Szałabawka, PiS, Za
 • 29. Tyszler, PO, Za
 • 30. Wijas, SLD, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za
GŁOSOWANIE NAD WNIOSKIEM PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA O PRZENIESIENIE PKT. 9 NA NASTĘPNĄ SESJĘ, 15.12.2010 R.
 • Obecnych: 22
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 4
 • Głosowało za: 17
 • Wstrzymało się: 1
 • 3. Biernat, PiS, Za
 • 4. Bródka, PO, Za
 • 5. Dąbrowski, PiS, Wstrzymał się
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Za
 • 8. Dzikowski, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 13. Jania, PiS, Za
 • 14. Jerzyk, SLD, Za
 • 15. Kęsik, SLD, Przeciw
 • 17. Kozłowski, SLD, Za
 • 18. Krystek, SLD, Przeciw
 • 21. Marchewka, PO, Za
 • 22. Napieralski, SLD, Przeciw
 • 23. Paluch, PO, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 26. Sieńko, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Za
 • 28. Szałabawka, PiS, Za
 • 29. Tyszler, PO, Za
 • 30. Wijas, SLD, Przeciw
 • 31. Zielińska, PO, Za
GŁOSOWANIE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY NR 335-10, 15.12.2010 R.
 • Obecnych: 25
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 25
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Balicka, PO, Za
 • 3. Biernat, PiS, Za
 • 4. Bródka, PO, Za
 • 5. Dąbrowski, PiS, Za
 • 6. DuklanowskiM., PiS, Za
 • 7. DuklanowskiL., PiS, Za
 • 8. Dzikowski, PO, Za
 • 10. Herczyńska, PO, Za
 • 11. Hinc, PiS, Za
 • 13. Jania, PiS, Za
 • 14. Jerzyk, SLD, Za
 • 15. Kęsik, SLD, Za
 • 17. Kozłowski, SLD, Za
 • 18. Krystek, SLD, Za
 • 21. Marchewka, PO, Za
 • 22. Napieralski, SLD, Za
 • 23. Paluch, PO, Za
 • 24. Pańka, PO, Za
 • 25. Posłuszny, PO, Za
 • 26. Sieńko, PO, Za
 • 27. Stopyra, RN, Za
 • 28. Szałabawka, PiS, Za
 • 29. Tyszler, PO, Za
 • 30. Wijas, SLD, Za
 • 31. Zielińska, PO, Za