Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Lokalizacja inwestycji w trybie innych specustaw

budowa budynku o funkcji usługowej Pozamcze

WUiAB.V.ET.7331/472/08

UNP: 46141/WUiAB/-XX/08

 

Nr rejestru 00924/UNP

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

 

z dnia 19 sierpnia 2010 r.

 

Na podstawie art. ust. 21 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 – ze zmianami)

podaje się do wiadomości, że

Status Invest Sp. z o. o. – adres: 70-437 Szczecin, ul. Jagiellońska 89/4, złożył dnia 10 września 2008 r.  wniosek, z dnia 16 października 2008 r., który uzupełnił dnia 11 czerwca 2010 r. o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku o funkcji usługowej (m. in. usługi w zakresie: mieszkalnictwa, hotelarstwa, lokali biurowych, sal konferencyjnych, galerii wystawienniczych rzemiosła artystycznego, gastronomii, handlu o powierzchni sprzedażowej do ok. 1300 m2, itp.) wraz z budową podziemnego parkingu  dla samochodów osobowych (na ok. 400 miejsc postojowych) i budowie obiektów infrastruktury technicznej niezbędnych do realizacji zamierzenia budowlanego – w granicach terenu znajdującego się pomiędzy ul. Panieńską, ul. Środową, ul. Mała Odrzańska i ul. Kłodną  w Szczecinie stanowiącego działki Nr 30/3, Nr 30/1, Nr 30/2, Nr 30/4, Nr 30/7 z obrębu 1037.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Prezydent Miasta Szczecin. Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miasta Szczecin – w  Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej, pok. 255 (2082), w dni robocze w godz. 7.30 –15. 30.

 

Niniejszą informację obwieszcza się na okres 14 dni od daty publicznego ogłoszenia, tj. od 20.08.20101 r. do 2.09.2010 r.

udostępnił: Wydzial Urbanistyki i Administracji Budowlanej, wytworzono: 2010/08/19, odpowiedzialny/a: Elżbieta Twardowska, wprowadził/a: Elżbieta Twardowska, dnia: 2010/08/19 11:00:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Elżbieta Twardowska 2010/08/19 11:00:09 modyfikacja wartości
Elżbieta Twardowska 2010/08/19 10:47:01 modyfikacja wartości
Elżbieta Twardowska 2010/08/19 10:45:51 nowa pozycja