Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Lokalizacja inwestycji w trybie innych specustaw

„Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” – Podzadanie nr 3: przebudowa ul. Górnośląskiej w Szczecinie

 OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

Urząd Miasta Szczecin - Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej zawiadamia na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2018.1474 t.j.), że Prezydent Miasta Szczecin złożył w tutejszym Wydziale dnia 07.12.2018 r. wniosek w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul. Górnośląskiej w Szczecnie w ramach zadania pt. „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” – Podzadanie nr 3: przebudowa ul. Górnośląskiej w Szczecinie, obejmującej następujące nieruchomości: 

  • działki nr: 46/2, 46/3, 50/12, 50/10, 48/1, z obr. 1084
  • działki nr: 5/4, z obr. 1093
  • działki nr: 14/3, z obr. 1095

 W terminie 14 dniod dnia ukazania się powyższego obwieszczenia można w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej (II p. pokój nr 260) Urzędu Miasta Szczecin, zapoznać się
z aktami sprawy.

                                                                     

                                                                            Prezydent Miasta Szczecin

udostępnił: WUiAB UM Szczecin, wytworzono: 2019/01/07, odpowiedzialny/a: Bożena Głowińska, wprowadził/a: Bożena Głowińska, dnia: 2019/01/07 11:42:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bożena Głowińska 2019/01/07 11:42:41 modyfikacja wartości
Bożena Głowińska 2019/01/07 11:42:26 modyfikacja wartości
Bożena Głowińska 2019/01/07 11:42:07 nowa pozycja