Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Lokalizacja inwestycji w trybie innych specustaw

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa i przebudowa ulicy Wiosennej w Szczecinie

Zgodnie z art. 11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2017 1496 j.t. z dnia 04.08.2017r.) Prezydent Miasta Szczecin zawiadamia, że: na wniosek Prezydenta Miasta Szczecin, z dnia 20.04.2018r. została wydana decyzja Nr 10 /2018 z dnia 21.06.2018r. znak: WUiAB-I.6740.158.2018.DK, UNP: 265165/WUiAB/-XIV/18 o udzieleniu pozwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi publicznej – ul. Wiosennej Szczecinie wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej – działki nr 1/15 i 1/5 z obrębu 4054 oraz nr 39/1, 40/4, 40/10, 41, 40/15, 40/13 i 35/5 z obrębu 4038.
 

W terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin – pl. Armii Krajowej 1, pok. Nr 257, w poniedziałki i czwartki w godzinach 830 – 1400 oraz w pozostałe dni, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 091 4245573)

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni, tj. od dnia 26.06.2018r. do dnia 10.07.2018r.

udostępnił: WUiAB UM Szczecin, wytworzono: 2018/06/25, odpowiedzialny/a: Dorota Kosowicz, wprowadził/a: Dorota Kosowicz, dnia: 2018/06/25 15:15:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Kosowicz 2018/06/25 15:15:19 modyfikacja wartości
Dorota Kosowicz 2018/06/25 15:14:48 nowa pozycja