Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 36175774

Aktualna strona: 98531

Wydrukowano: 0

Przetargi na nieruchomości Urzędu Miasta Szczecin


Urząd Miasta Szczecin
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Referat Przygotowania i Sprzedaży Nieruchomości Inwestycyjnych

Kierownik Referatu: Danuta Chłap

tel./fax: +48 91 42 45 620

e-mail: przetargi.wgn@um.szczecin.pl

Pracownicy referatu:

Zapraszamy Państwa do korzystania z naszego serwisu internetowego poświęconego nieruchomościom inwestycyjnym przygotowywanym przez Miasto Szczecin do zbycia w drodze przetargu. Znajdą tu Państwo informacje na temat warunków nabycia gruntów, budynków i lokali stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.

akty prawne

wzory dokumentów

wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia (wyszukiwarka)

archiwum wykazów

ogłoszenia o przetargach / wyniki przetargów na zbycie lub dzierżawę nieruchomości publikowane od 01.04.2012 (wyszukiwarka)

archiwum ogłoszeń

nieruchomości przygotowywane do zbycia w 2014 r.


Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin